Online právna poradňa


Právne články

Položiť otázku

Ako môžem poberať výživné od rodičov sama?

Dobrú deň mám 18 rokov. A bývam V spoločnej domácnosti s otcom pričom výživné, ktoré na mňa platí matka ide jemu. Ako sa dá zariadiť, aby som ho mohla poberať ja osobne? Otec ma podporuje čistým minimom v podobe 5 eur na dopravu na 7 dní. A tým, že je nejaké to jedlo doma.

Odpovedané dňa: 18.11.2017

Susedský spor o prístupovú cestu

V roku 1974 bol mi Radou MNV v Sokolí pridelený stavebný pozemok s podmienkou, že si k nemu vybudujem prístupovú cestu na svoje náklady. V roku 2002 vedľajší susedia zdedili chatu po rodičoch. I, keď to boli zvláštní ľudia / vraj oni majú vysoké školy, a teda mi nemáme ich úroveň ako stredoškoláci /. Vstup na pozemok mali z opačnej strany takže nebol žiaden problém. Postupne si zriadili vstup aj z našej strany. Využívali ho len sporadicky a to na protiprávne umývanie aut. V roku 2012 som robil nutnú opravu mojej prístupovej cesty. Ponúkol som zapojiť sa do prac aj susedom. Odmietli, že vraj oni túto cestu nepotrebujú. Pred čerstvý betón čestného telesa som postavil auto, aby tu nevošlo náhodne auto. Prišli policajti s otázkou : Dáte auto preč alebo Vám ho necháme odtiahnuť? Od toho času začali medzi nami neprimerané spory. Susedia si postupne zrušili svoje pôvodné prístupové cesty na pozemok a nárokujú si na našu cestu /pozemok pod cestou je obecný/. Obec nám ho odmieta odpredať a naproti tomu susede umožnila odkúpiť jej pozemky pod ich pôvodnými cestami. Tieto si pričlenila k záhradným parcelám a začína tvrdiť, že jediný prístup je z našej strany. Nik zo zainteresovaných nepríde sa pozrie na skutkový stav a to na skutočnosť, že z našej strany sa nedostanú na dvor pred svoju chatu pre stromy a chodník. Teda nedostanú sa tu ani záchranné zložky! Táto naša cesta slúžila a slúži jediné nám, pretože nik zo susedov nemá žiaden svoj vlastný pozemok umožňujúci mu vstup na našu cestu. Ani uvedení susedia. Ako sa v danej veci môžme brániť pred sebeckou susedou? Na doplnenie : Susedom som poslal list, v ktorom požadujem prispieť do mnou vybudovanej cesty. Polícia nás za to vláčila po vyšetreniach na Okresnom úrade Košice - okolie a na oddelení Hospodárskej kriminality OO PZ Košice - okolie - vraj pre vyhrážania sa smrťou.

Odpovedané dňa: 16.11.2017

Premlčacia doba bezdôvodného obohatenia - úmysel

Dobrý deň, pán doktor, chcela by som Vás touto cestou poprosiť o Vás právny názor. Mala som spotrebiteľský úver, ktorý som predčasne splatila (2012-2013). Nedávno som sa náhodou dozvedela o riešení neprijateľných zmluvných podmienok, o ustanoveniach zmluvy v rozpore s dobrými mravmi a o ustanoveniach zákona, kedy sa úver považuje za bezúročný a bez poplatkov. Po preštudovaní zmluvy a zákona o spotr. úveroch a Obč. zákonníka v časovej verzii 2012 som si 100% istá, že zmluva hrubo porušovala zákon a práva spotrebiteľa. Keďže na úrokoch a poplatkoch som zaplatila cca 3000 e, rozhodla som sa, že chcem žiadať súdnou cestou o vydanie bezdôvodného obohatenia. Všetko by to bolo ok, zákon však určuje objektívnu premlčaciu dobu 3 roky a subjektívnu 2 roky, čiže tu sa už nezmestím. Avšak v prípade úmyselného bezdôvodného obohatenia je to 10 rokov. Môj laický názor je, že veriteľ (banka) koná s odbornou starostlivosťou a musí vedieť a vie, či práva, ktoré si na základe zmluvy osobuje sú alebo nie sú v súlade so zákonom, a pokiaľ nie sú, nesmie mu ich zmluva priznávať. Ustanovenia zmluvy, ktoré sú v rozpore so zákonom tam preto uviedol vedome, s cieľom sledovania najmä svojich ekonomických a právnych záujmov, popri ignorácii práv spotrebiteľa. V tomto vidím jednoznačný úmysel. Myslíte, že s týmto argumentom (keďže ťarcha dokázania úmyslu bude asi na mojej strane) sa môžem do žaloby pustiť ? Čítala som niektoré rozhodnutia súdov v otázkach premlčacej doby pri bezdôvodnom obohatení a nemám z toho jasný záver. Vopred ďakujem za Vás názor.

Odpovedané dňa: 16.11.2017

Firma odmieta dokončiť začatú rekonštrukciu

Bola uzavretá zmluva o dielo na rekonštrukciu Chaty v cene cca 22 000 eur. Prílohou zmluvy je predbežný rozpočet s prácami a celkovou cenou. Zároveň zmluva obsahuje klauzulu: "Ak sa v priebehu realizácie diela zmení rozsah prac, záverečná cena a čas ukončenia diela bude upraveny podľa skutočne vykonaných prác a množstva použitého materiálu". Firma opätovná navyšovala cenu pridávaním nových položiek - chýbajúcich v prílohe, alebo navýšením ceny existujúcich. Dôvodom bol nekvalitný pôvodný odhad. Objednávateľ mal k dispozícii iba 24 000 eur na celkovú rekonštrukciu. Z toho dôvodu sa obe strany dohodli (na žiadosť objednávateľa) ústne a cez sms, že firma dokončí len časť práce (keďže náklady na tieto práce už aj tak prevýšili 24 000 eur) a odovzdanie diela urobia s touto časťou. Zaplatené dostali za všetky práce z tejto časti okrem posledných 500 eur. Avšak neustále prekladajú termín dokončenia posledných prac (už niekoľko mesiacov) (v cene cca 1000 eur) a následného odovzdanie diela - aspoň s prácami, ktoré boli dohodnuté. Ma objednávateľ právo žiadať dokončenie dohodnutých prac, ak ide o inú skupinu prác, ako bola pôvodné dohodnutá v zmluve? (mailová a sms komunikácia dokazuje, že sa dohodli na inej množine). Má firma právo takto odďaľovať odovzdanie diela? Ďakujem.

Odpovedané dňa: 14.11.2017

Vziať dieťa do cudziny

Zdravím, prosím o radu. S priateľom sme žili spolu 8 rokov. Mame spolu 7-ročnú dcérku. Rozišli sme sa v septembri. Ja som začala pracovať ako OP už, keď mala dcérka jeden rok. Teraz mám pobyt v Nemecku, byt, stálu prácu od augusta. Chcem, aby dcérka bola tu so mnou ale ex s tým nesúhlasí. Má jeho priezvisko ale do opatery nebola zatiaľ nikomu zverená, súd neprebehol. Teraz v septembri dcérka začala navštevovať prvý ročník na SK a býva s mojim ex. Aké mám šance dostať ju k sebe? A ako postupovať?

Odpovedané dňa: 15.11.2017

Rozdelenie ornej pôdy

Sme traja vlastníci ornej pôdy každý z nás má na parcele, ktorá je z troch časti parcela 1, 2, 3. Každý má svoj podiel na troch parcelách, jeden vlastník chce mať svoj podiel na jednej parcele, mi s tím súhlasíme obidvaja, geodet príde zamerať pozemok. Vlastník č. 1 chce, aby bolo prerozdelené súhlas sme mu dali, on zaplatí za vymeranie (700 €), ale upozornil nás, že to musíme aj mi platiť čiastku. Požiadavka na GP však bola jeho. Máme preto aj mi platiť ? Ďakujem. 

Odpovedané dňa: 14.11.2017

Podmienečné upustenie od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti

Dobrý deň. Pri cestnej kontrole som nafúkal vyše jedno promile. Nič som nespôsobil, už som odstavoval automobil, uvedomujúc si nezákonného chovania, keď za mnou zastala hliadka. Dostal som trest 4 mesiace odňatia slobody s podmienečným odkladom na dva roky a zákaz činnosti viesť motorové vozidlo na 3 roky. Nikdy predtým som taký problém nemal a ani potom. Uplynulo od vtedy už jeden a pol roka. Môžem súd požiadať o podmienečne vrátenie vodičského oprávnenia? Je na to nejaká zákonná možnosť?

Odpovedané dňa: 14.11.2017

Žaloba o neplatnosť skončenia PP a sudca

Podala som žalobu o neplatnom skončenie PP zamestnávateľom. Okamžite skončenie PP začal zamestnávateľ : Na základe sťažnosti pacientky XY bolo zistené, porušenie pracovnej disciplíny. Na súde bola predvolaná údajná sťažovateľka, ktorá sudcovi 4x zodpovedala, že ona žiadnu sťažnosť nespísala a textu, ktorý bol uvedený v sťažnosti sa nedožadovala ničoho. Neodniesla na kontrolné žiadnu sťažnosť, ani žiadne prílohy. /vykonštruovala všetko moja nadriadená/. Nie je to podstatná skutočnosť pre sudcu? Nejedná sa o podvod?  V zápisnici to ale je na 2 stranách. Môžem vyzvať sudcu, aby podal trestne oznámenie pre podvod, manipuláciu a falšovanie? Dôkazy proti vedúcej sú v súdnom spise. Nemal by ukončiť spor, ak sa nikto v úvodzovkách nesťažoval?

Odpovedané dňa: 11.11.2017

Ako komunikovať s exekútorom ?

Dobrý deň, snažím sa vyriešiť exekúciu dohodou o splátkach, kdeže momentálne som na materskej dovolenke, na rodičovský príspevok zo zahraničia zatiaľ čakám, bohužiaľ to trvá a iný príjem. Nemám. Sama sa momentálne nachádzam v zahraničí, no môjmu spoludĺžnikovi zablokovali účet. Na stránke exekútorky som si našla, že s nimi treba komunikovať cez email, no doteraz som nedostala odpoveď ako postupovať ďalej. Viete mi, Vy poradiť ako ďalej postupovať, keď exekútorska kancelária so mnou nekomunikuje? S pozdravom.

Odpovedané dňa: 10.11.2017

Zmluva o spotrebiteľskom úvere

Dobrý Deň. Chcel by som sa opýtať, v rámci mojej spotrebiteľskej úverovej zmluvy, ktorú splácam pravidelne banke, som hľadal rozbor mesačnej splátky na splátku Istiny a splátku úroku, poplatku, ktorý som nenašiel a ako som sa dočítal na internete, je to jednou z povinných údajov, ktoré musí každá úverová zmluva obsahovať a kvôli absencii takého údaju, je možné považovať zmluvu za neplatnú, a teda bezúročnú a bezodplatnú. Taktiež sa v zmluve nenachádza ani splátkový kalendár podpísaný oboma stranami. Môžem teda na margo bezúročnosti a bezodplatnosti splácať už len istinu v ľubovoľnej dobe a ľubovoľnej výške podľa finančných možnosti, alebo musím toto oznámiť banke alebo podať žalobu na súd?

S pozdravom 

Odpovedané dňa: 08.11.2017