Online právna poradňa


Právne články

Položiť otázku

Právo na opravu nepravdivých údajov v TV vysielaní

14. 06. 2018 tv markíza v tv noviny odvysielal náš dom a dvor v súvislosti falošnými pokutami od policajného náčelníka. Chcela by som vedieť aký je postup, aby tu chybu napravili, nakoľko nás ohovárajú v dedine, a že či môžeme zato žiadať finančné odškodnenie. Nič spoločné nemáme so správou, oni išli na zlú adresu.

Odpovedané dňa: 16.06.2018

Môže nesvojprávny človek manipulovať hotovosťou ?

Mám sesternicu, ktorá je pozbavená spôsobilosti na právne úkony v celom rozsahu. Je umiestnená v zariadení sociálnych služieb. Za opatrovníka jej bol ustanovený brat, ktorý jej nepravidelne zasiela finančnú hotovosť na prilepšenie. Aj keď si opatrovník želá, aby jej tieto peniaze dali, aby si s nimi sama hospodárila, pretože je toho schopná, zamestnanci zariadenia jej to neumožnia a vyžadujú dokladovanie každého nákupu, aj keď opatrovník si to neželá. Je to nezákonné? Porušuje opatrovník týmto nejaké povinnosti, predpisy ? Môže nesvojprávny človek manipulovať hotovosťou pri nákupoch, ak mu to opatrovník "dopraje"?

Odpovedané dňa: 18.06.2018

Pokuta ŠOI a zodpovednosť zamestnanca

Dobrý deň, chcem sa opýtať, či som zodpovedná ako zamestanec za pokutu od SOI. SOI bola na kontrole v mesiaci február 2018 a ja som neskontrolovala záruky na predajni a našli 3 farby v hodnote 45 eur, ktoré končili v mesiaci november 2017. Môže odomňa šéf žiadať zaplatiť pokutu alebo jej časť od SOI. Zatiaľ je to ešte v štádiu riešenia. Ďakujem.

Odpovedané dňa: 14.06.2018

Úprava pracovného času

Dobrý deň, môže otec dieťaťa - maloleté, ZŤP/S - žiadať o úpravu pracovného času, resp. nesúhlasiť s preradením z 3 zmennej prevádzky ( ranná, poobedná, nočná zmena 5 pracovných dni, víkend voľno ) na nepretržitú prevádzku ( 2, 2, 3 - t.j. 7 dni v kuse v práci a 2 dni voľno ). Žiadosť odôvodniť starostlivistou o dieťa? Matka dieťaťa poberá na dieťa opatrovateľský príspevok. V práci zamestnávateľ vychádza v ústrety ženám - pracujú na 2 zmeny a sú tam pracovníci, ktorí ostávajú pracovať na 3 zmeny - t.j.nie sú na nepretržitej zmene. Ďakujem.

Odpovedané dňa: 12.06.2018

Odmena za informáciu kde sa nachádza ukradnutá vec

Zdravím mám otázku známi mi ponúkal kradnutý bicykel o deň neskôr na sociálnej sieti som videl, že ho majiteľ hľadá a ponúka za bicykel 200 € nálezné, hodnota je 2500 e plus dorábka nejakých dielov dokopy vraj 6500 €, ale berme tých 2500 €. Ide o to, či mám právo na nálezné ak som majiteľa aj kriminálku informoval u koho sa nachádza? A následne do hodiny od môjho typu ho zaistili u známeho v garáži. Ak mám právo na nálezné tak v akej výške a, či mi je majiteľ povinný vyplatiť odmenu ihneď po zaistení bájku políciou alebo až, keď ho polícia vydá majiteľovi tak vtedy mi má ako vyplatiť odmenu. Som dosť v rozpakoch, s majiteľom sme sa dohodli na 400 €, ohrádza sa tým, že ešte ho nevidel a neidentifikoval po cca týždni, že stále mu ho nevydali a podobne. Ďakujem za odpoveď.

Odpovedané dňa: 12.06.2018

Kúpa pozemku s verejným vodovodom a kanalizáciou

Dobrý deň, kúpili sme stavebný pozemok už v zastavanej časti obce. Predchádzajúci majiteľ nás neupozornil, že cez neho prechádza kanalizačné a vodovodné potrubie bytovky nachádzajúcej sa v jeho bezprostrednej blízkosti. Predchádzajúci majiteľ to ani netušil, lebo toto potrubie bolo vybudované pred viac ako 40 rokmi, nebolo nikde ani zaznačené. Síce sa nachádza v časti pozemku, kde je plánovaná oddychová časť, a teda pri výstavbe RD nie je predpoklad, že by mohlo dôjsť k mechanickému poškodeniu, obyvatelia bytovky tvrdia, že ak dôjde časom k havárii v súvislosti aj s opotrebením potrubia, vzhľadom na vek, a ktoré zároveň nezapríčiníme my, sme ako majitelia pozemku zodpovední ju na vlastne náklady odstrániť. Je to naozaj pravda? Ako to posudzuje zákon? Majitelia bytovky sú majiteľmi iba bytov a nie sú vlastníkmi ani pozemku pod bytovkou ani v jej okolí.

Odpovedané dňa: 11.06.2018

Odporovateľnosť právneho úkonu a dedičstvo

Pri dedičstve po zosnulej matke sme sa traja bratia vzdali svojho podielu v prospech žijúceho Otca. Po ďalších dvoch rokoch, po rodinnej dohode, otec daroval celú nehnuteľnosť mne. Po ďalšom roku (tretí rok po dedičskom konaní po matke) som sa dozvedel, že jeden z bratov je už dlhšiu dobu v exekučnom konaní (možno aj 10 rokov). Môžem ja, ako momentálny majiteľ nehnuteľnosti, o ňu prísť, napríklad ak by exekútor žiadal zneplatniť dedičské konanie po matke spred 3 rokov z dôvodu, že zadlžený brat sa zriekol dedičstva v prospech otca a následne aj zneplatniť darovaciu zmluvu medzi mnou a otcom? Podotýkam, že po celý čas o bratových dlhoch nikto z nás nevedel.

Odpovedané dňa: 10.06.2018

Ročné vyúčtovanie za byt - riešenie

Dobrý deň. Obraciam sa na Vás s prosbou o pomoc pri riešení preplatku ha byt. Sme v podnájme od roku 10. 2016. Zúčtovacie obdobie je 1. -12. 2017, ktoré prišlo koncom mája 2018. Keďže som sa chcela presvedčiť o serióznosti majiteľov, prevzaté zúčtovanie som otvorila a urobila si kópiu. Mali sme preplatok vo výške 369 Eur. Keď ma ani po piatich dňoch neinformovali o stave vyúčtovania ( nedoplatky za el. energiu a plyn žiadali hneď ) sama som sa informovala a dožadovala zaslania vyúčtovania emailovou poštou. Bolo mi povedané, že pošle, a že je tam preplatok 100 Eur, za ktoré dá urobiť mnou žiadané sieťky proti hmyzu na 3 okná. Po 10 min. m volala majiteľka, že nič také v zmluve nie je, a že si mám tu 100vkú odrátať z mesačnej platby, ktorá je 430, - Eur. Je pravda, že v zmluve o prenájme majú ošetrené len vzniknuté nedoplatky a preplatky riešené nie sú. Ale logicky sú to naše peniaze, veď oni platili z tých 430 nájom a my sme ušetrili náklady! Bojím sa však, že keď urobím len doplatok budú vedieť, že som postu otvorila, a že nás z bytu vyhodia, aj keď iný dôvod nemajú. Tak čo mám robiť, keď aj nám sa peniaze zídu. Za čas prenájmu majú od nás čistý zisk 4.400 eur. Ďakujem za odpoveď.

 

Odpovedané dňa: 11.06.2018

Zmena pracovného pomeru počas MD

Dobrý deň, chcem sa spýtať, či je možné zmeniť pracovný pomer z doby určitej na dobu neurčitú, keď som na MD. Kolegyňa, za ktorú som bola na zastupovanie počas materskej dovolenky už u nás v inštitúcií pracovať nechce a ukončila svoj pracovný pomer. Ďakujem.

Odpovedané dňa: 01.06.2018

Odcudzil som bicykel

Dobrý deň, chcem sa opýtať, keď som v škole odcudzil kamarátovi bicykel a on sa mi začal vyhrážať tým, že ak mu nedám bicykel a k tomu 100 eur na ruku, že si to so mnou vyrieši osobne a mám v pláne dať a je tak max v cene 200 eur, či sa to počíta ako trestný čin alebo len priestupok.

Odpovedané dňa: 01.06.2018