Online právna poradňa


Právne články

Položiť otázku

Výpoveď v práci zo strany zamestnanca

Dobrý večer, týmto sa chcem opýtať manžel chce dať výpoveď v práci dohodo. Najprv mal na dobu určitú a od min. roka 6. 2016 na dobu neurčitú a nadriadený mu nechce vyhovieť dohodou dá sa s tým niečo robiť? Ma možnosť ísť do lepšie platenej práce. A všimli sme si, že na zmluve nemá napísané na dobu neurčitú ale doba na čas NERUČIŤÝ! Je platná táto zmluva? Ako by mal postupovať, aby mohol ukončiť prac. Pomer do konca tohto mesiaca? Ďakujem.

Odpovedané dňa: 17.10.2017

Vymáhanie výživného

Dobrý večer. Chcela by som sa informovať, či musím platiť za spísanie návrhu na vykonanie exekúcie o vyplatenie výživného cestou súdneho ?  Moje pomery sú ťažké, žijem sama s dvoma deťmi, nemám prácu a ešte k tomu mám jedno dieťa postihnuté na 80%? Som v dosť  ťažkej životnej situácii a tých 20 € čo mám zaplatiť by som radšej kúpila deťom niečo potrebné. Ďakujem za skorú odpoveď.  

 

Odpovedané dňa: 17.10.2017

Zvýšenie výživného pre maloleté dieťa

Dobrý deň, v apríli sme mali I. pojednávanie vo veci zvýšenia výživného na mal. syna. Návrh som podávala ja. Na pojednávaní sme mali určené, aby sme na II. pojednávanie predložili určite doklady napr. exmanžel a jeho terajšia manželka výpisy z účtu. Po prezretí výpisov som zistila, že na manželka exmanžela mala tri prevody na iný účet s poznámkou "sporenie" v celkovej sume za rok 4500, EUR. Môžem požiadať súd, aby na II. pojednávanie exmanžel musel priniesť výpis z toho účtu kam preposlali sumu 4500, - EUR? Druhé pojednávanie bude až začiatkom decembra. Ďalej by som sa spýtal na Vás názor: Exmanžel pracuje v zahraničí jeho priemerná mzda je 2200, - EUR/mesiac, priemerná mzda terajšej manželky 1500, - EUR/mesiac. Výživné platí vo výške 160, - EUR/mesiac/1 dieťa. Ďalšiu vyživovaciu povinnosť nemá, a nemá ani terajšia manželka dieťa. Avšak na lízing os. vozidla zaplatí aj s poistením cca 600, - EUR/mesiac. Na I. pojednávaní trval na tom, že nie je ochotný platiť viac ako doteraz platí. S dieťaťom je max. 2 x do roka na niekoľko dní, nakoľko on pracuje aj žije v zahraničí. Okrem výživného neprispieva ničím - ani oblečenie, ani iné výdavky. Za posledné dva roky bol dvakrát na lux. dovolenke - Dominikánska republika a Thajsko. Moja mzda je cca 600, -EUR, žijem sama so synom. Ja viem, že sa to ťažko odhaduje, ale približne aké výživné by mohlo byt reálne?

Odpovedané dňa: 16.10.2017

Výpoveď kvôli chorobe

Dobrý večer, ja by som súrne potreboval poradiť. Dnes som nebol v práci z dôvodu hnačky to som aj volal do práce všetko bolo v poriadku pracujem tkz v potravinárstve lidl len celkovo sa necítim dobre tak som volal opetovné, že zajtra idem k lekárovi a budem pen nato mi volal môj nadriadený, že ak sa zajtra nedostavim do práce čiže budem pen posiela sa mi poštou výpoveď! Som tam zamestnaní päť mesiacov bez absencie. Prosím o radu ako mám postupovať.

Odpovedané dňa: 14.10.2017

Odvolanie proti súdnemu rozhodnutiu

Dobrý deň, mám dcéru, ktorá ma 16. rokov. Bolo mi určené prvé výživné v sume 1000 Sk, potom upravené na 2000 Sk a nakoniec v roku 2010 upravené na 50 €. Ja som si požiadala pred mesiacom o zvýšenie na sumu 150 € (chcela som, aby mi uznal súd aspoň niečo), no súdom som neprešla. Otec je evidovaný ako nezamestnaný, je tiež na polovičnom invalidnom dôchodku kvôli kolenám, no pritom viem, že si dokáže privyrobiť na stavbe a pracovať tam od raná do večera. No najhoršie je, že mu to nemám ako dokázať, pretože pracuje na čierno. On sa preukázal na súde, že poberá inv. dôchodok 116 € a 960 Kč, že má dve vyživovacie povinnosti v sume 30 € + 30 € a na tretie (naše) dieťa v sume 50 €, plus nejaké pôžičky, exekúcie a pod., že je ženatý a bývajú v prenájme. Ja som zamestnaná, zarobím 560 €, platím si tiež pôžičku, prenájom. Čo sa týka dcéry, platím telefóny, životné poistky, vreckové, stravu, oblečenie. Čo sa týka školy, platím stravu 20 €, cestovné 20 €, prac. oblečenie, prac. zošity, škol. pomôcky. Keďže som si už 7. rokov nepodala o zvýšenie výživného, tak som prosila o súd aspoň teraz, keď mi dcéra nastúpila na SS, čím sa mi výdavky podstatne zvýšili. No súd návrhu nevyhovel ani čiastočne, odôvodnil to tým, že otec by to nemal z čoho platiť, čím by ho čakala možno basa. Len mne sa nepáči to, že súd prihliadal nie na matku, ktorá dcéru živí, ale na otca, ktorý sa o ňu nestará a ani vôbec nezaujíma. Preto by som Vás chcela poprosiť o radu, ako mám ďalej pokračovať, prípadne, či si mám podať odvolanie. Ďakujem.

Odpovedané dňa: 13.10.2017

Zahladenie trestu

Red by som sa opýtal došla mi odpoveď na zahladenie trestu citujem. Podaním žiadosti zo dna 8. 12. 2016 ste žiadali zahladenie trestu vo veci Okresného súdu Košice II, spis, zn. Z obsahu spisu súd zistil, že rozsudkom Okresného súdu Košice II zo dna: 27. 11. 2013 spis.  zn. ste bol právoplatne odsúdený pre trestný čin podľa §221 ods. 1 Tr. Zákona, za čo Vám bol uložený trest odňatia slobody v trvaní 12 mesiacov, výkon ktorého bol podmienečne odložený na skúšobnú dobu do 27. 11. 2015 Podľa prvej vety §50 ods. 4. Tr. Zákona ak odsúdený viedol v skúšobnej dobe riadny život a riadne vykonal iné uložené sankcie a plnil uložené obmedzenia a povinnosti, súd vysloví, že sa osvedčil, inak nariadi nepodmienečný trest odňatia slobody, a to prípadne už v priebehu skúšobnej doby. Podľa §50 ods. 5 Tr. zákona ak súd do roka od uplynutia skúšobnej doby neurobil rozhodnutie podľa ods. 4 bez toho, že, by odsúdený mal na tom vinu, ma za to, že, sa odsúdený osvedčil. Vzhľadom k tomu, že ste v skúšobnej dobe podmienečného odsúdenia viedol riadny život tunajší súd Vás osvedčil v zmysle úst §50 ods, 5. Tr. zákona a v súčastnosti sa na Vás hľadí ako, keby ste nebol odsúdený. Podľa §12 ods. 1 pís. a zák c. 330/2007 Z.z.  Odpis z registra je verejná listina, v ktorej sa uvádzajú údaje o každom právoplatnom odsúdení. Vzhľadom na to, že ste sa osvedčil podľa §50 odst. 5. tr. zákona Vám nemôžeme zaslať právoplatne uznesenie o osvedčení sa. Moja otázka ako mám zahladiť trest vo výpise je 6 mesiacov po tomto rozhodnutí a vo výpise je ešte trest uvedený. Potrebujem aby to zmazali čo mám robiť. Poprosím o odpoveď.

Odpovedané dňa: 13.10.2017

Vkladná knižka - disponovanie po úmrtí

Dobrý deň, rada by som Vás požiadala o radu pri riešení problému s vymáhaním uložených finančných prostriedkov v banke. Finančné prostriedky vo výške cca 350 EUR sú uložené na vkladnej knižke, ktorú zakladala moja nebohá stará mama. Aby som mohla s vkladnou knižkou disponovať v budúcnosti i ja, stanovila ma druhým vkladateľom - vkladná knižka je teda i na moje meno a rodné číslo. V pokynoch vkladnej knižky je uvedené: "Vkladná knižka je "vkladnou knižkou na meno" jedného alebo dvoch vkladateľov, ktorí mája rovnaké dispozičné práva. S vkladom na vkladnej knižke možno disponovať v pobočkách banky a na všetkých poštách v SR po predložení vkladnej knižky a platného dokladu totožnosti. Vklad na vkladnej knižke je chránený v zmysle zákona o ochrane vkladov. " Aj napriek tomuto oznámeniu mi banka opakovane odmieta vyplatiť vložené finanční prostriedky s odvolaním sa na skutočnosť, že je stará mama po smrti. Vkladná knižka nebola súčasťou dedičského konania (ktorého sa banka podľa mňa neoprávnene dožaduje). Pri poslednej návšteve banky som sa dokonca dozvedela, že bol vo februári 2012 podaný trvalý zákaz výberu, avšak kto podal podnet už v záznamoch uvedené nie je. Údajne to býva obvykle klient, v mojom prípade to ale nie je možné - ani ja sama ani nikto z mojej rodiny podnet určite nepodával, stará mama bola tou dobou už 2 roky po smrti. Banka bohužiaľ ani po mojich opakovaných návštevách neprišla s žiadnym konkrétnym riešením situácie, pri poslednej návšteve sa odvolávali na nutnú konzultáciu s právnym oddelením banky (posledná návšteva bola v auguste), avšak do dnešného dna som neobdržela žiadnu odpoveď. Domnievam sa, že banka vložené finančne prostriedky zadržiava neprávom (snažím sa ich vymáchať cca od marca). Budem veľmi vďačná za radu, ako je možné túto situáciu riešiť. Ďakujem vopred. 

 

Odpovedané dňa: 11.10.2017

Výživné som po mozgovom infarkte

Dobrý deň. Som po mozgovom infarkte od marca 2016. Od tej doby žijem len z necelých 300 EUR. Nemám žiadne iné príjmy. Bolo mi súdom vymerané 10. 11 2010 výživné o výške 380 EUR. Platil som ako to len bolo možné. No od tej doby nemoci žijem z mesiaca na mesiac, bývala sa mi stále vyhráža, že jej dlžím peniaze, nastúpil som aj do práce 1. 5. 2017, avšak zase som v nemocnici, lebo psychicky a fyzicky to nezvládam. Som z toho všetkého zúfalý. Obraciam sa na právnikov, avšak všade si chcú účtovať nenormálne peniaze. Neviem ako ďalej, som v zúfalej situácii. Prosím, pomôžte mi a poraďte ako ďalej mám postupovať v tejto veci. Je možné aj prostr. Skype, či Viber aplikácie. Rád by som v tej veci s niekým konzultoval. Ďakujem Vám všetkým, s požehnaním Juraj.

Odpovedané dňa: 11.10.2017

Výživné ak dcéra neskončila školu

Dcéra nezmaturovala zo SJ mám ešte platiť výživné. Že vraj ma opravné maturity vo februári.

Odpovedané dňa: 10.10.2017

Výživné na plnoleté dieťa

Dobrý deň. Platím výživné na dve deti. Druhý ma 14 a prvý 21. Je nejaká možnosť zistiť, či syn 21 ročný pracuje? Chodil na vysokú školu ale neviem, či ešte pokračuje. Škola mi odmietla poskytnúť informácie. Komunikácia s exmanželkou nie je možná ani so synom, ignorujú ma už dlhé roky. Je možnosť deti s prvého manželstva vydediť? Ďakujem za odpoveď.

 

 

Odpovedané dňa: 10.10.2017