Poisťovňa mi odmietla uhradiť finančnú škodu na aute


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Košický
Odpovedá: Advokát Bratislava
Odpovedané dňa: 4. 1. 2017

Otázka: Poisťovňa mi odmietla uhradiť finančnú škodu na aute

Dobrý deň. Prosím Vás o radu. Poisťovňa mi odmietla uhradiť finančnú škodu na aute, neuznali to. Môžem si pýtať úhradu za opravu auta od vinníka nehody, ktorý ju spôsobil? Neviem, ako ďalej. Ďakujem

Odpoveď: Poisťovňa mi odmietla uhradiť finančnú škodu na aute

Dobrý deň,

podľa § 823 Občianskeho zákonníka Z poistenia zodpovednosti za škody má poistený právo, aby v prípade poistnej udalosti poistiteľ za neho nahradil podľa poistných podmienok škodu, za ktorú poistený zodpovedá. Teoreticky by síce bolo možné domáhať sa zaplatenia škody aj od škodcu samotného, avšak domnievam sa, že by sa svojej povinnosti vyhýbal. Pokiaľ Vám poisťovňa odmietla uhradiť škodu za poisteného, môžete sa domáhať jej úhrady na súde.

Nepoznám síce skutkový stav Vašej veci, avšak v prípade, ak poisťovňa odmietla uhradiť celú škodu (napr. po oprave v servise) s odôvodnením, že sa dôsledkom opravy auto zhodnotilo, pretože sú v ňom nové súčiastky, dovoľujem si uviesť, že na takéto konanie nemá právo. Ústavný súd ČR už dávnejšie vyslovil názor, že aj keď sa do auta dajú nové súčiastky, nespôsobí to, že sa auto zhodnotí, ale naopak, dôjde k zníženiu jeho trhovej hodnoty. Okrem toho opravou došlo k zníženiu  hodnoty Vášho majetku, a teda ku škode, a preto máte nárok na jej náhradu.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju tu:

Príbuzné otázky v PRÁVNEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí