Náš tím

Patrik Ozimanič
Patrik Ozimanič
právny asistent

Patrik Ozimanič

Patrik je v súčasnosti študentom 4.ročníka Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.
V advokátskej kancelárii FICEK a FICEKOVÁ pracuje od r. 2014 ako právny asistent.

Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (2016 - titul Bc.),