Máte
otázku?

Náš tím

Patrik Ozimanič
JUDr. Patrik Ozimanič
advokát
patrik.ozimanic@ficek.sk

Patrik Ozimanič

Advokáciu som si vybral pretože som mal vždy tendenciu zastať sa iných. Ak sa na niekom páchala krivda hrozne mi to prekážalo. Vždy som cítil potrebu povedať svoj názor a snažiť sa problém vyriešiť. To mi zostalo dodnes.
 
Podľa môjho názoru je v živote dôležitá sebadisciplína, trpezlivosť a koncentrácia. Človek by sa mal snažiť sústrediť na výsledok a hľadať spôsoby, ako sa dá tento výsledok dosiahnuť. Nie vždy sa síce dá všetko riešiť tak, ako by sme chceli, no vždy sa snažím nájsť spôsob, ako sa k cieľu klienta, čo najviac priblížiť. Myslím si, že je veľmi dôležité, aby klient rozumel, aký bude postup a či je vôbec možný. Tento princíp sa snažím dodržať.  
 
Viem, že úspechu predchádza vždy dôkladná príprava, pretože keď je človek pripravený, len málo vecí ho môže zaskočiť. 
 
Každý prípad je iný. Každý prípad je niečím výnimočný. Každý prípad je pre mňa výzva. 
 
Ako každé iné zamestnanie, aj advokácia je vyčerpávajúca. Hlavne psychicky. Energiu však vždy načerpám po pár kilometroch dobrého behu, alebo dlhej prechádzke v lese. V tej chvíli sa všetko spomalí a myseľ sa vyčistí. Dobre si oddýchnem aj pri knihe, filme či seriáli.
 
Venujem sa najmä tomuto právu:
 
pracovné (neplatnosť skončenia pracovného pomeru, odstupné, neplatnosť výpovede), občianske (vymáhanie pohľadávok, neplatnosť zmlúv, vyporiadanie BSM a podielového spoluvlastníctva, náhrada škody, ochrana osobnosti, susedské spory), rodinné (rozvody, úprava styku, výživné), nezaplatenie mzdy), trestné (obhajoba klientov).
 
Nevenujem sa:
 
právu sociálneho zabezpečenia, právu duševného vlastníctva (patenty, ochranné známky,..), konkurznému právu, osobným bankrotom, stavebnému právu,

 

Profesionálna kariéra

Patrik pracuje v našej kancelárii už od roku 2014. Prešiel od pozície právneho asistenta, cez pozíciu advokátskeho koncipienta až k pozícii advokáta, ktorú vykonáva v súčasnosti.

Študoval na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, kam nastúpil v roku 2013. K štúdiu sa snažil pristupovať zodpovedne, čoho výsledkom bolo, že promoval s vyznamenaním ako bakalár, aj ako magister. Zároveň mu bola udelená akademická pochvala rektora za vynikajúce plnenie študijných povinností. Na Univerzite Komenského získal aj titul JUDr.

Svoju kvalifikáciu na výkon povolania advokáta zakončil úspešným zložením advokátskej skúšky s hodnotením - prospel výborne.

Jeho štúdium však zďaleka nekončí, nakoľko si pravidelne rozširuje vedomosti štúdiom najnovšej judikatúry a zúčastňuje seminárov z rôznych právnych oblastí, aby mohol prinášať klientom kvalitnú právnu pomoc.

 

LEXANA - asistentka

Text správy
Moja správa
Text v prvnim tlacitku