'

Odblokovanie účtu v exekučnom konaní


Online právna poradňa
Oblasť práva: Procesné právo (civilné), Košický
Odpovedá: Advokát Košice
Odpovedané dňa: 27. 2. 2017

Otázka: Odblokovanie účtu v exekučnom konaní

Dobrý deň! Chcel by som sa opýtať, ako dlho môže exekútor blokovať účet? A vôbec, prečo mi pan  súdny exekútor  účet, keď z prijmu mám exekučné zrážky? Odo dňa 5. 10. 2016, kedy bol môj účet na moje meno zablokovaný, už tento účet nepoužívam a mám nový účet pod dievčenským menom, lebo tak mi tento ušet nemôže exekútor zablokovať. Samozrejme, že z bezpečnostných dôvodov nie som na tom novom účte ani disponent, mám iba kartičku k účtu a bankomatovú kartu, tak, že si svoj príjem viem bezpečne vybrať a nehrozí mi blokácia na tom účte. To bolo jediné riešenie pred blokáciou, otvoriť si účet na dievčenské meno, tak na tento účet exekútor nemá dosah a nemôže ho blokovať. Ale späť k môjmu starému účtu, ktorý bol na moje meno. Ako dlho ho môže exekútor blokovať? Lebo na koľko od blokácie 10/2016 už tento účet nepoužívam a plánujem ho zrušiť. Pre mňa je výhodnejšie a bezpečnejšie mať účet pod iným menom, kôli exekútorom. Prečo exekútor nezastaví exekúciu pre nemajetnosť? Zbytočné mi to tam rastie a je pre mňa nereálne takú sumu zaplatiť. Bolo by možné zastaviť exekúciu pre nemajetnosť? Lebo čím viac to bude rast, tým je menšia šanca peniaze odo mňa vymôcť, keď že nemám ani majetok. Ďakujem Vám za odpoveď a prajem Vám príjemný deň.

Odpoveď: Odblokovanie účtu v exekučnom konaní

Dobrý deň,

podľa ustanovení exekučného poriadku banka môže blokovať účet do výšky samotnej pohľadávky. Skutočnosť, že je účet blokovaný neznamená, že ho nemôžete zrušiť.
V otázke píšete, že prečo exekútor nezastaví exekúciu pre nemajetnosť. Otázka nemajetnosti musí byť v exekučnom konaní preukázaná a naviac máte zrážky zo mzdy, takže o nemajetnosť sa zrejme nejedná. Môžete podať návrh na zastavenie exekúcie, ale uvedená skutočnosť nemajetnosti musí vyplývať zo samotného exekučného spisu, súd bude vo veci dotazovať súdneho exekútora, tak aj oprávneného.

Otázka zriadenia iného účtu na iné meno : Podľa ust. exek. poriadku platí, že exekútor môže predvolať povinného a vyzvať ho na splnenie povinnosti, ktorú mu ukladá rozhodnutie, a na vyhlásenie o svojom majetku. Povinný musí odpovedať exekútorovi do jedného týždňa od doručenia výzvy. Ak túto povinnosť nesplní alebo ak v odpovedi uvedie úmyselne nepravdivé alebo neúplné údaje, môže mu súd na návrh exekútora uložiť poriadkovú pokutu.

Chceme upozorniť aj na ust. § 243a/   trestného zákona - trestný čin marenia exekučného konania.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Odblokovanie účtu v exekučnom konaní (Procesné právo (civilné))

Dobrý deň prajem, mám exekútora na účte, ale tam mám peniaze len z rodinných dávok, ktoré nepodliehajú exekúcií. Má právo mi ich zadržať?

Odpoveď: Odblokovanie účtu v exekučnom konaní

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 08.08.2019)

Dobrý deň,

pokiaľ ide o vašu otázku, či môže exekútor siahnuť na rodičovský príspevok, tak odpoveď je, že exekútor nemôže siahnuť na rodičovský príspevok, pretože rodičovský príspevok je vylúčený z exekúcie.

Exekútor vám však môže zablokovať účet, pričom nerozlišuje aké peniaze sú na tomto účte uložené.

Preto je najlepšie nechať si posielať rodičovský príspevok na iný účet alebo vyplácať na pošte.

Tiež máte právo požiadať exekútora, aby vám uvoľnil z peniaze z účtu v určitej výške. Ak máte zasielanú mzdu alebo iné príjmy (rodinná dávka) na účet v banke, exekúcii odpísaním z účtu v banke nepodliehajú ani prostriedky do výšky sumy, ktorá sa podľa zákona nesmie zraziť z mesačnej mzdy alebo z iných príjmov. 

Životným minimom fyzickej osoby alebo fyzických osôb, ktorých príjmy sa posudzujú, je suma alebo úhrn súm:

  • 210,20 € mesačne, ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu,
  • 146,64 € mesačne, ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu,
  • 95,96 € mesačne, ak ide o nezaopatrené dieťa alebo zaopatrené neplnoleté dieťa

V danej časti, ktorú vám exekútor nemôže blokovať (rodinné prídavky) na účte, by mala banka na pokyn exekútora odblokovať na účte, a to každý mesiac. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Odblokovanie účtu v exekučnom konaní (Procesné právo (civilné))

Môj syn ma exekúciu na účte za nejaké poistenie, ktoré podpísal u kamaráta v reštaurácii pri pive, keď mal 20 rokov. Teraz ma 36. Poistka sa samozrejme nikdy neplatila. Ako a kde môže uplatniť námietku premlčania? Túto exekúciu ma na účte viac ako 6 rokov. Preto si necháva mesačnú mzdu vyplácať zamestnávateľom na účet družky. Za radu veľmi pekne ďakujem.

Odpoveď: Odblokovanie účtu v exekučnom konaní

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 07.07.2018)

Dobrý deň,

ak je na majetok Vášho syna už vedená exekúcia, potom muselo prebehnúť aj súdne konanie, kde bolo možné vzniesť prípadné námietky premlčania. Exekúciu bolo možné začať do 10 rokov od právoplatnosti rozhodnutia, ktorým súd veriteľovi priznal nárok na vyplatenie dlhu. V súčasnosti do úvahy prichádza možnosť podať návrh na zastavenie exekúcie, z niektorého z dôvodov uvedených v zákona o exekučnej činnosti.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Odblokovanie účtu v exekučnom konaní (Procesné právo (civilné))

Dobrý deň, chcem sa opýtať, či ma exekútor právo blokovať účet môjho manžela, keď ja som na ňom len ako spoludisponent. Samozrejme exekúciu mám ja. Som na materskej. Ďakujem.

Odpoveď: Odblokovanie účtu v exekučnom konaní

Odpovedá: Advokátka (odpoveď odoslaná: 27.11.2017)

 

 

Dobrý deň,

ďakujeme za otázku, na ktorú odpovedáme nasledovne  :

 

1./ Podľa ust.§ 147 Obč. zákonníka platí :

"Pohľadávka veriteľa len jedného z manželov, ktorá vznikla za trvania manželstva, môže byť pri výkone rozhodnutia uspokojená i z majetku patriaceho do bezpodielového spoluvlastníctva manželov. To neplatí, ak ide o pohľadávku veriteľa jedného z manželov, ktorí sa dohodli podľa ustanovení § 143a, pokiaľ táto pohľadávka vznikla pri používaní majetku, ktorý nepatrí do bezpodielového spoluvlastníctva manželov."

2./ Z uvedeného vyplýva, že pokiaľ pohľadávka vznikla aj bez súhlasu Vášho manžela, t.j. požičala ste si bez jeho vedomia, potom exekútor môže siahnuť aj na účet manžela, pokiaľ peniaze na ňom patria do BSM, teda napr. bola by mu na uvedený účet zasielaná mzda.

3./ Pokiaľ by na uvedenom účte v banke boli peniaze, ktoré napr. Váš manžel zdedil alebo napr. dostal ako dar, potom by musel podať žalobu na súd na vylúčenie veci z exekúcie, čo by však musel preukázať.

4./ V otázke nepíšete kto Vám peniaze požičal /banka alebo nebanková spoločnosť/, preto odporúčame samotnú zmluvu o pôžičke poslať na posúdenie na Ministerstvo spravodlivosti SR, komisia pre posudzovanie podmienok v spotreb. zmluvách, adresa : Župné nám. 13, 81103 Bratislava. Je možné, že  zmluva obsahuje tzv. neprijateľné zmluvné podmienky, ktoré spôsobujú jej neplatnosť a potom by ste boli povinná uhradiť len istinu a teda bez poplatkov a bez úrokov. Nevieme, akú sumu ste si požičala  - istina a akú sumu ste doteraz uhradili, to je dôležité. Preto je potrebné zmluvu poslať na posúdenie.

 

 

Dúfame, že naša právna rada Vám pomôže.

Môžete sa obrátiť aj na našu advokátsku kanceláriu pre posúdenie celej  záležitosti, k čomu by sme však potrebovali doklady, ktorými disponujete.

 

 

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií

GoPay Visa SecureCode Visa Visa MasterCard MasterCard MasterCard


Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk