Ochrana pred zadlžovaním z hazardných hier


Online právna poradňa
Oblasť práva: Spoluvlastníctvo, Bratislavský
Odpovedá: Advokát Bratislava
Odpovedané dňa: 19. 12. 2016

Otázka: Ochrana pred zadlžovaním z hazardných hier

Dobrý deň, obraciam sa na Vás s prosbou o radu. Rodičia už dlhšie nežijú spolu, ale stále sú manželia a dozvedeli sme sa, že otec prepadol hazardným hrám a začal sa zadlžovať. Chceli by sme zamedziť škodám, resp. sa nejako chrániť. Rodičovský byt bol nám (mne a sestre) darovaný v roku 2013 s vecným bremenom doživotného bývania pre rodičov. Prosím poradte ako ďalej postupovať. Ďakujem vopred za odpoveď.

Odpoveď: Ochrana pred zadlžovaním z hazardných hier

Dobrý deň, vzhľadom na zadlžovanie sa Vášho otca odporúčam Vašej mame dosiahnuť zrušenie BSM (aby budúci výkon súdneho rozhodnutia o jeho dlhoch nemohol byť uskutočňovaný aj z majetku patriaceho do BSM). Zrušenie BSM je možné dosiahnuť buď rozvodom manželstva alebo zrušením BSM počas trvania manželstva. Súd totiž zruší BSM, ak jeho ďalšie trvanie odporuje dobrým mravom. Zákon bližšie nedefinuje kedy trvanie BSM odporuje dobrým mravom, avšak vychádzajúc zo súdnej praxe je možné uviesť, že práve nadmerné zadlžovanie (najmä z hazardu) je dôvodom na zrušenie BSM. Následne by sa malo ich BSM čo najskôr vysporiadať, aby Vaša mama nemala starosti s otcovými dlhmi. Ak ste pod ochranou vo Vašej otázke mysleli aj ochranu predmetného bytu, tak k tomu je potrebné uviesť, že vzhľadom na to, že vám bol darovaný, tento majetok už nepatrí do ich BSM. Vecné bremeno práva na doživotné užívanie nezakladá vlastnícke právo Vášho otca k nehnuteľnosti, preto nehnuteľnosť nie je jeho dlhmi ohrozená (ak nie sú splnené podmienky na odporovateľnosť právneho úkonu).

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju tu:

Príbuzné otázky v PRÁVNEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí