Obchodné právo


Obchodné právo je upravené vo viacerých zákonoch. Najviac používaným je zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

Poskytujeme právne poradenstvo, zastupovanie a právnu pomoc v oblasti:
obchodno-právnych sporov,

správy a riešenia komplexnej právnej agendy obchodnej spoločnosti,

zmeny a výmaze zapísaných údajov v Obchodnom registri,

vymáhania pohľadávok,

náhrady škody a vydanie bezdôvodného obohatenia,

odstúpenia od zmluvy , podľa Obchodného zákonníka,

pomoc s obchodnými zmluvami, najmä kontrola a analýzy,

Na našich stránkach používame cookies. Nastavenia cookies môžete zmeniť vo svojom internetovom prehliadači. Bližšie informácie nájdete v Pravidlách používania cookies.
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku