Obchodné právo


Dôležitým zákonom v obchodnom práve je zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonníkPoskytujeme online právne poradenstvo v oblasti: v obchodno-právnych sporov,

správy a riešenia komplexnej právnej agendy obchodnej spoločnosti,

zmeny a výmaze zapísaných údajov v Obchodnom registri,

vymáhania pohľadávok,

náhrady škody a vydanie bezdôvodného obohatenia,

odstúpenia od zmluvy , podľa Obchodného zákonníka,

pomoc s obchodnými zmluvami, najmä kontrola a analýzy,

Na našich stránkach používame cookies. Nastavenia cookies môžete zmeniť vo svojom internetovom prehliadači. Bližšie informácie nájdete v Pravidlách používania cookies.