Nechcú mi uznať reklamáciu pre neodoslaný mail


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Košický
Odpovedá: Advokát Bratislava
Odpovedané dňa: 12. 1. 2017

Otázka: Nechcú mi uznať reklamáciu pre neodoslaný mail

Dobrý deň, potrebujem radu ohľadom emailu, ktorý som odoslal príjemca ma informoval, že email nedostal ja mám schránke s odoslanou poštou, že to je odoslane. Chyba z mojej strany vznikla pri zadaní názvu namiesto "hlasenia" som zadal "hlasenie", kedže koncovka bola rovnaka a email bol odoslaný mam za to, že by to malo byť v poriadku, ale nechcu mi uznať reklamaciu. Ďakujem.

Odpoveď: Nechcú mi uznať reklamáciu pre neodoslaný mail

Dobrý deň,

zo znenia Vašej otázky mi nie je jasné, či išlo o chybu v e-mailovej adrese, alebo v obsahu e-mailu. Pokiaľ išlo o chybu v e-mailovej adrese a systém Vám síce e-mail odoslal, no reálne nebol doručený konkrétnemu adresátovi, nejde o účinný prejav vôle z Vašej strany, pretože adresát o jeho obsahu nemá vedomosť. 

Ak išlo len o chybu v obsahu e-mailu, pričom ste zadali správnu e-mailovú adresu, potom by nemal byť problém a Váš prejav vôle by sa mal považovať za účinný.

Dôležité je aj to, či zákon vo Vašej situácii vyžaduje písomnú formu (alebo jej podobnú formu, napr. mail). Ak nie, právny úkon je platný a účinný aj keď bol urobený ústne, napríklad cez telefón. Len sa to samozrejme ťažšie preukazuje.

Ak ste ešte v lehote na uplatnenie práva na reklamáciu, odošlite e-mail znova.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju tu:

Príbuzné otázky v PRÁVNEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí