Musíme súhlasiť s ich cenou za pozemok?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Banskobystrický
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát
Odpovedané dňa: 13. 8. 2015

Otázka: Musíme súhlasiť s ich cenou za pozemok?

Moja mama postavila spoločne so svojim bratom dom asi v r.1960. Po smrti obidvoch sme dom zdedili spolu s deťmi maminho brata na polovicu. My sme traja súrodenci a mamin brat mal dve deti. My so súrodencami sme sa o dom celú dobu starali a zveladovali ho, ale bratanec so sesternicou o dom nejavili záujem. Teraz by chceli dom predať. Chcela by som vedieť, či majú nárok na celú polovicu sumy domu od odhadcu alebo len čiastkovú a či je možné určiť komu ktorá polovica patrila a v prípade predaja inému kupcovi je jedno ktorá polovica komu patrila a či musíme pristúpiť na cenu, ktorú navrhnú oni ak by sme chceli ich polovicu odkupiť my. Ďakujem

Odpoveď: Musíme súhlasiť s ich cenou za pozemok?

Dobrý deň

 náš platný poriadok  nepozná tzv. reálne spoluvlastníctvo (delené), teda také pri ktorom by z titulu spoluvlastníctva patrilo jednotlivým spoluvlastníkom právo výlučne disponovať určitou vecou, reálne oddelenou časťou veci. Nie je teda známe komu zo spoluvlastníkov patrí tá ktorá časť spoločnej veci. Mierou účasti na právach a povinnostiach k spoločnej veci je spoluvlastnícky podiel každého spoluvlastníka. Pokiaľ nie je právnym predpisom alebo dohodou účastníkov ustanovené inak, podiely všetkých spoluvlastníkov sú rovnaké. 

Pristúpiť na cenu nemusíte, avšak pokiaľ by ste sa nedohodli a nechcete zotrvať v podielovom spoluvlastníctve (zásada nikoho nemožno spravodlivo nútiť, aby zotrval v spoluvlastníckom vzťahu), treba dať návrh na vyporiadanie spoluvlastníctva na súd. Tento môže vykonať vyporiadanie aj tak, že prihliadajúc na veľkosť spoluvlastníckych podielov a účelné využitie veci a ak je to dobre možné, prikáže spoločnú vec za primeranú náhradu jednému alebo viacerým spoluvlastníkom. 

 

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmo
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk