Možnosť osvojenia netere tetou


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo, 0
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát
Odpovedané dňa: 5. 12. 2013

Otázka: Možnosť osvojenia netere tetou

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, či si môžem adoptovať vlastnú neter. Medzi nami je vekový rozdiel 19 rokov. Za Vašu odpoveď ďakujem.

Odpoveď: Možnosť osvojenia netere tetou

Dobrý deň. Čo sa týka vekového rozdielu, tento považujem za primeraný. Pokiaľ ide o rodinnoprávny vzťah teta - neter, tak v danom prípade je osvojenie možné. Poukazujem pritom na R 34/1961, podľa ktorého:

Osvojenie nemožno vysloviť, ak by vzťah, ktorý vzniká osvojením medzi osvojiteľom a osvojencom (§ 63 zákona o rodinnom práve; teraz § 97 ZR), bol v rozpore s existujúcim rodinným vzťahom osvojiteľa k osvojencovi. Takýto vzťah však nie je medzi tetou a neterou.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju tu:

Príbuzné otázky v PRÁVNEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk