'

Kto bude po mne dediť?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Dedičské právo, Banskobystrický
Odpovedá: Advokát (ll)
Odpovedané dňa: 31. 5. 2017

Otázka: Kto bude po mne dediť?

Dobrý deň. Vlastním rodinný dom nadobudnutý pred uzavretím manželstva, mám jedného syna z prvého manželstva, s manželkou máme spoločného syna, ako je to s dedením v prípade mojej smrti.

Odpoveď: Kto bude po mne dediť?

Dobrý deň. V prípade Vašej smrti prichádzajú do úvahy dedičia z prvej dedičskej skupiny, t.j. manželka a deti (bez ohľadu na to, či sú z terajšieho manželstva ,alebo z predchádzajúceho manželstva), dedia všetky Vaše deti a to každý rovnakým dielom. 

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Kto bude po mne dediť? (Dedičské právo)

Dobrý deň, so súrodencami sme dostali darom od otca pozemky po starom otcovi, ktoré nám však starý otec nestihol kvôli vážnej chorobe prepísať priamo. Nás otec je problémový typ, sadi nám na pozemky stromy a kry napriek nášmu výslovnému zakazu / s odôvodnením, že nám ich môže vziať/. Ako mame postupovať, aby sme zbytočné nevyhrocovali situáciu a mohli sme mu zabrániť v porušovaní našich vlastníckych práv. Ďakujem. S pozdravom Adriana Toporcerova.

Odpoveď: Kto bude po mne dediť?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 30.05.2019)

Dobrý deň,

vychádzame z predpokladu, že v samotnej darovacej zmluve nie je uvedený záväzok Vás detí ako obdarovaných, že umožníte darcovi - Vášmu otcovi - bezplatné užívanie darovaných pozemkov, teda že otec ako darca bude môcť tieto užívať v dohodnutom rozsahu.

Ak vychádzame z tohto predpokladu, potom Váš otec nemá oprávnenie nehnuteľnosti užívať, teda sadiť stromčeky a kry atď.

Podľa ust. § 630 Občianskeho zákonníka platí :

"Darca sa môže domáhať vrátenia daru, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy."

T. j. : Ak Váš otec je názoru, že môže Vám pozemky zobrať späť, teda žiadať vrátenie daru, Váš zákaz sadenia stromov a krov na pozemku nie je tým dôvodom, ktorý by bol dôvodom na možnosť domáhať sa vrátenia daru podľa cit. ust. § 630 Obč. zákonníka.

Odporúčame vec riešiť dohodou, napr. vymedzením časti pozemku, aby tento pozemok používal Váš otec na svoje účely, ale poznamenávame, že to nie je Vaša povinnosť, je to len Váš ústretový krok pre upokojenie situácie.

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Kto bude po mne dediť? (Dedičské právo)

Som bezdetná slobodná žena, ktorá má 3 sestry. Majetok chcem darovať len dvom z nich. Môžem tretiu a aj jej potomkov vynechať zo závetu ?

Odpoveď: Kto bude po mne dediť?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 29.05.2019)

Dobrý deň, na Vašu otázku uvádzame nasledovné :

Je na Vašom uvážení komu darujete za života svoj majetok, konkrétne podľa otázky, či všetkým sestrám alebo len niektorej z nich.

V otázke píšete, že ste slobodná a bezdetná;  v prípade spísania závetu teda môžete rovnako svoj majetok odkázať komukoľvek, teda aj cudzej osobe, ktorejkoľvek sestre, dvom sestrám alebo všetkým sestrám.

Keďže vo Vašom prípade sestry nie sú Vašimi potomkami, v prípade spísania závetu, sestra/-y  ktoré nebudú závetným dedičom sa nemôžu dovolávať svojho zákonného podielu ako je to v prípade potomka poručiteľa. 

Podľa ust. § 479 Obč. zákonníka platí :

„ Maloletým potomkom sa musí dostať aspoň toľko, koľko robí ich dedičský podiel zo zákona, a plnoletým potomkom aspoň toľko, koľko robí jedna polovica ich dedičského podielu zo zákona. Pokiaľ tomu závet odporuje, je v tejto časti neplatný, ak nedošlo k vydedeniu uvedených potomkov.“

 

Z uvedeného vyplýva, že sestra/-y, ktorá nebude/-ú závetným dedičom sa nemôže dovolávať svojho podielu ako je to v prípade potomka poručiteľa či už plnoletý alebo maloletý.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií

GoPay Visa SecureCode Visa Visa MasterCard MasterCard MasterCard


Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk