Je možné vyporiadať BSM ešte počas manželstva?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Spoluvlastníctvo, Žilinský
Odpovedá: Advokát Nitra
Odpovedané dňa: 10. 8. 2015

Otázka: Je možné vyporiadať BSM ešte počas manželstva?

Dobry den, chcem sa opytat ci sa da majetkovo vysporiadat este aj pocas manzelstva alebo az po rozvode? Myslim bezpodielove spoluvlastnicto manzelov .

Odpoveď: Je možné vyporiadať BSM ešte počas manželstva?

Dobrý deň, bezpodielové spoluvlastníctvo manželov (ďalej len "BSM") možno počas trvania manželstva vysporiadať vo dvoch prípadoch.

1/ Ak jeden z manželov získal oprávnenie na podnikateľskú činnosť, môže druhý z manželov (ktorý nezískal oprávnenie na podnikateľskú činnosť) podať na súd návrh na zrušenie BSM. Po právoplatnom rozhodnutí súdu o zrušení BSM sa vyporiadanie BSM riadi ustanoveniami § 149 a 150. Tzn. že sa môžete o vyporiadaní dohodnúť, ak sa nedohodnete môže niektorý z manželov podať v lehote 3 rokov od právoplatnosti rozhodnutia na súd návrh na vyporiadanie BSM. Ak sa v lehote 3 rokov nedohodnete, ani nepodáte návrh na súd uplatní sa zákonná domnienka vyporiadania BSM (hnuteľné veci nadobudne každý z manželov podľa stavu ako ich užíva pre vlastnú potrebu alebo potrebu svojej rodiny a nehnuteľné veci do podielového spoluvlastníctva).

2/ Počas trvania manželstva možno podať návrh na zrušenie BSM, ak by ďalšie trvanie BSM bolo zo závažných dôvodov v rozpore s dobrými mravmi. Závažné dôvody súd bližšie nešpecifikuje, avšak z judikatúry vyplýva, že pôjde najmä o nasledovné prípady: ničenie spoločného majetku, nehospodárne nakladanie so spoločným majetkom na úkor rodiny, nezáujem jedného z manželov o rodinu a pod. Súd v takomto konaní skúma závažné dôvody a na základe nich sa rozhoduje, či BSM zruší alebo nezruší. Súd nemá povinnosť BSM zrušiť v týchto konaniach. Vyporiadanie BSM po právoplatnom rozhodnutí súdu o zrušení sa následny riadi postupom opísaným v bode 1.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju tu:

Príbuzné otázky v PRÁVNEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí