Je možné uzavrieť dohodu o rozvode?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rozvod, Košický
Odpovedá: Advokát Bratislava
Odpovedané dňa: 12. 1. 2017

Otázka: Je možné uzavrieť dohodu o rozvode?

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, či sa dá navrhnúť papierovo nejaká dohoda medzi manželmi, aby sme oficiálne neboli rozvedení, ale zároveň spolu nežili? Samozrejme viem, že s tým musí manžel súhlasiť, ak by nesúhlasil riešila by som rozvod. Ide mi o to, aby sme pred deťmi neboli rozvedení a zároveň nám poskytoval peniaze z firmy, ktorú máme vedenú spoločne, ako s.r.o. Ďakujem.

Odpoveď: Je možné uzavrieť dohodu o rozvode?

Dobrý deň,

podľa § 39 Občianskeho zákonníka Neplatný je právny úkon, ktorý svojím obsahom alebo účelom odporuje zákonu alebo ho obchádza alebo sa prieči dobrým mravom. Vami popisovaná dohoda by v podstate obchádzala zákon, pretože by fakticky predstatvovala akúsi dohodu o rozvode. Domnievam sa, že aj keď by ste takúto dohodu uzavreli, bola by nevymožiteľná. Ďalším faktom je to, že aj v prípade ak spolu nežijete, stále medzi Vami existuje bezpodielové spoluvlastníctvo manželov so všetkými právnymi dôsledkami, ktoré vyplývajú zo zákona. V podstate manžel má bezohľadu na to, či ste rozvedení, alebo nie vyživovaciu povinnosť na deti a za určitých okolností aj vyživovaciu povinnosť voči Vám. Pokiaľ ide o firmu, ak ste v nej vedená, ako spoločník, potom máte všetky práva a povinnosti, ktoré Vám poskytuje zákon, resp. spoločenská zmluva.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju tu:

Príbuzné otázky v PRÁVNEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí