Dodaný tovar, ktorý som si neobjednal


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Banskobystrický
Odpovedá: Advokát Banská Bystrica
Odpovedané dňa: 9. 1. 2017

Otázka: Dodaný tovar, ktorý som si neobjednal

Najskôr chcem veľmi pekne podakovať za rýchlu odpoveď. Chcem sa ale ešte spýtať. či neviete aká je šanca alebo ako takéto prípady skončia ked sa dajú na políciu. Čital som veľa že polícia to nerieši a takéto prípady sa vôbec neriešia. ak by sa aj dostavil na jednanie, a povedal by že využíva právo nevypovedať? Dá sa s tým niečo robiť? A ešte sa chcem spýtať ako vlastne dokážem že mi prišla iná vec ako som si objednal? pretože ak by aj bol predvolaní bude tvrdiť že poslal vec ktorú som chcel, a je to slovo proti slovu. Ďakujem za skorú odpoveď.

Odpoveď: Dodaný tovar, ktorý som si neobjednal

Dobrý deň. Všetky oznámenia, ktoré sa na polícii zaznamenajú sa musia prejednať. Pokiaľ po podaní trestného oznámenia orgán činný v trestnom konaní (policajt, vyšetrovateľ PZ) vyhodnotí, že skutok nie je trestným činom, tak trestné oznámenie odmietne, lehota je 30 dní od podania trestného oznámenia. Môže však vyhodnotiť, že skutok je priestupok a vtedy celú vec postúpi na Okresný úrad. Konanie priestupkové je však taktiež ústne. Tiež je potrebné sa na prejednanie priestupku dostaviť a priestupok objasniť. Vo Vašej veci sa pravdepodobne ani nebude viesť trestné konanie, nakoľko ide o veľmi malú škodu a teda nebudú naplnené všetky znaky skutkovej podstaty trestného činu.

Každý, kto sa dostaví vypovedať ako svedok má právo výpoveď odoprieť za určitých podmienok, vtedy je len na vyšetrovateľovi, aby skutok objasnil aj bez tejto výpovede. A Vaša výpoveď je tiež dôležitá musíte preukázať, čo ste si objednali, t.j. mať k dispozícii aspoň kópiu, scan, alebo fotku inzerátu, tiež komunikáciu s predávajúcim (písomnú) a tiež nejaký doklad o prevzatí tovaru, prípadne akým spôsobom bola zásielka doručená. Pomôcť Vám môžu tiež svedkovia, ktorí napríklad boli by Vašej komunikácii s predávajúcim alebo pri prevzatí tovaru.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju tu:

Príbuzné otázky v PRÁVNEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí