Darovanie nehnuteľnosti ako možný spôsob riešenia problému s realitkou


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Trnavský
Odpovedá: Advokát Trnava
Odpovedané dňa: 22. 12. 2016

Otázka: Darovanie nehnuteľnosti ako možný spôsob riešenia problému s realitkou

Dobrý večer, chcela by som Vás poprosiť o radu - predávame byt a rodičia uzavreli zmluvu s jednou realitkou. Zmluva sa ukázala byť veľmi nevýhodná pre nás - okrem iných vecí aj v tom, že ak vyprší jej platnosť, resp. ju skôr vypovedáme, aj tak sme povinní zaplatiť 2000€ (tzv. odmenu) realitke, ak predáme byt do 1 roka od vypršania zmluvy (jej platnosť je do 30.3.2017). Moja otázka teda je: ak rodičia od 1.4.2017 darujú byt mne (ich dcére), čiže ho nepredajú a ja sa stanem jeho vlastníkom a potom ho vzápätí predám, tak prechádza táto ich ťarcha po dobu jedného roka od vypršania zmluvy s realitkou aj na mňa ako nového vlastníka nehnuteľnosti alebo nie? Podotýkam, že mám u nich trvalý pobyt celý svoj život, starám sa o nich, čiže si myslím, že by som nemala platiť ani daň z predaja darovanej nehnuteľnosti.Veľmi pekne ďakujem za prípadnú odpoveď.

Odpoveď: Darovanie nehnuteľnosti ako možný spôsob riešenia problému s realitkou

Dobrý deň. Predpokladám, že Vami spomínaná zmluva je zmluvou sprostredkovateľskou. Pre tento typ zmluvy je charakteristická široká spolupráca medzi zmluvnými stranami, pričom sprostredkovateľ má nárok na odmenu vtedy, ak sa dohodnutý výsledok (v tomto prípade uzavretie kúpnej zmluvy) dosiahne pričinením sprostredkovateľa.

Mám za to, že nie je teda možné, aby sprostredkovateľovi vznikol nárok na odmenu vtedy, ak sa zamýšľaný výsledok dosiahne bez pričinenia sprostredkovateľa. Navyše ak je zmluva výrazne v neprospech Vašich rodičov, možno mať pochybnosti o jej platnosti ako celku. Zmluvy fyzických osôb s realitnými kanceláriami totiž vo všeobecnosti bývajú spotrebiteľskými zmluvami, pre ktoré je typická výrazná ochrana spotrebiteľa.

Nad rámec Vašej otázky uvádzam, že pokiaľ by ste predčasne ukončili túto zmluvu (napr. výpoveďou alebo odstúpením od zmluvy), toto sa považuje za výkon práva, pričom výkon práva nie je porušením zmluvy, a preto ho nemožno sankcionovať napr. zmluvnými pokutami.

Čo sa týka Vami načrtnutého postupu, treba si uvedomiť, že pre oslobodenie od platenia dane z príjmu je rozhodujúce to, ako dlho prevodca vlastnil predmetnú nehnuteľnosť, resp. ako dlho ju pred ním vlastnil poručiteľ, ak by išlo o dedenie. K tomu si môžete pozrieť bližšie informácie na stránke finančnej správy: https://www.financnasprava.sk/sk/obcania/zivotn/predaj-nehnutelnosti.

Záverom už len dodávam, že zmluva medzi Vašimi rodičmi a realitnou kanceláriou má účinky iba medzi nimi (tzv. inter partes). Pokiaľ teda nie ste zmluvnou stranou tejto zmluvy, zmluva nemá účinky aj vo vzťahu k Vám.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju tu:

Príbuzné otázky v PRÁVNEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí