Dar počas manželstva a doklady


Online právna poradňa
Oblasť práva: Spoluvlastníctvo, Žilinský
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát
Odpovedané dňa: 14. 12. 2016

Otázka: Dar počas manželstva a doklady

Dobrý deň. Ak jeden z manželov počas manželstva získal vylučne vlastne finančné prostriedky darom, ktore potom použil na zakúpenie zariadenia a spotrebičov, je potrebné mať od nich doklad od darujucej osoby? Čo v tom prípade, ak darujuca osoba zomrie a doklad nezanechá a darovaná suma je odobrena len slovne? Ako sa to bude posudzovať v BSM? Za odpoveď vopred ďakujem.

Odpoveď: Dar počas manželstva a doklady

Dobrý deň, pokiaľ niektorý z manželov tvrdí, že mal peniaze z daru a tieto použil na spoločné účely, potom to musí aj preukázať. Samotné tvrdenie tejto skutočnosti nestačí, ak by to protistrana (druhý manžel) poprel. 

Ak osoba, ktorá darovala peniaze zomrela a peniaze neboli odovzdané prevodom, potom sa dostávate do dôkaznej núdze. Ešte môžete v konaní žiadať vypočuť svedka, ktorý potvrdí, že videl alebo vie o tom (ale nie od Vás), že peniaze ste dostali darom, koľko to bolo a kedy.

Následne budete musieť ešte preukázať, že ste peniaze použili na zakúpenie spotrebičov.

Ja viem, že by bolo asi čudné, ak by ste si všetky doklady odkladali a pripravovali sa na BSM niekoľko rokov (alebo desaťročí dopredu) ale taká je súdna realita. Súd posudzuje tieto otázky z pohľadu práva a dôkaznej povinnosti. Kto nepreukáže svoju povinnosť, nemôže uspieť. 

Ak by to však druhý manžel (alebo manželka) nepoprel, potom by sa to považovalo za preukázané.

V prípade doplňujúcich otázok kliknite na odkaz nižšie.

 

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju tu:

Príbuzné otázky v PRÁVNEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk