Náš tím

Barbora Ficeková
Barbora Ficeková
advokátka - partner
02/ 322 222 47
advokat@ficek.sk

Barbora Ficeková

Prax v advokácii: 12 rokov (9 rokov ako advokátka)

Advokát a partner v advokátskej kancelárii FICEK a FICEKOVÁ.

Barbora: "V advokácii som sa našla, rada sa stretávam s ľudmi a počúvam ich. Stretnutia v mojej kancelárii sú nezriedka plné emócií."

Barbora sa úzko špecializuje na oblasť rodinného práva, najmä rozvodové konania. Pravidelne spolupracuje s Hospodárskymi novinami, pre ktoré sa pravidelne vyjadruje.

Počas svojej praxe získala hlboké skúsenosti v rodinnom práve, najmä v rozvodovom práve a úprave práv a povinností k maloletým deťom, osvojení, cezhraničných rozvodoch. V advokátskej kancelárii FICEK a FICEKOVÁ vedie konzultácie a radí svojim klientom na vysokej profesionálnej úrovni.

Barbora zastupuje aj úspešné osobnosti z verejného života.

Jazykové znalosti: slovenský jazyk, anglický jazyk, nemecký jazyk

Hlavné oblasti praxe (špecializácia)

Rodinné právo
Občianske právo

Profesionálna kariéra

Profesijná činnosť a skúsenosti
V advokácii začínala Barbora už počas štúdií na VŠ (od r. 2003)
Advokát a partner v Advokátskej kancelárii FICEK a FICEKOVÁ (od 2010)

Členstvo v advokátskych komorách
Zapísaná v zozname Slovenskej advokátskej komory.

Vzdelanie
Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (2001-2006 - titul Mgr.), Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (2008 - titul JUDr.)HOSPODÁRSKE NOVINY: Klienti manželov v práci ocenia
Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania Ficek.sk. Bližšie informácie nájdete v Pravidlách používania cookies.