Máte
otázku?

Náš tím

Barbora Ficek Benková
JUDr. Barbora Ficek Benková
advokátka
02/381 04 750
advokat@ficek.sk

Barbora Ficek Benková

Prax v advokácii: 13 rokov (10 rokov ako advokátka)

Advokát a partner v advokátskej kancelárii Ficek & Partners.

Profesionálna kariéra

Profesijná činnosť a skúsenosti
V advokácii začínala už počas štúdií na VŠ (od r. 2003)
Advokát a partner v Advokátskej kancelárii Ficek & Partners (od 2010)

Členstvo v advokátskych komorách
Zapísaná v zozname Slovenskej advokátskej komory.

Vzdelanie
Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (2001-2006 - titul Mgr.), Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (2008 - titul JUDr.)

LEXANA - asistentka

Text správy
Moja správa
Text v prvnim tlacitku