Aké príjmy jedného z manželov sú súčasťou BSM?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Spoluvlastníctvo, Žilinský
Odpovedá: Advokát Bratislava
Odpovedané dňa: 16. 12. 2016

Otázka: Aké príjmy jedného z manželov sú súčasťou BSM?

Dobrý deň. Čo všetko možno považovať za výlučne vlastne finančné prostriedky jedného z manželov, ktore nepatria do BSM? Za odpoveď vopred ďakujem.

Odpoveď: Aké príjmy jedného z manželov sú súčasťou BSM?

Dobrý deň, 

predmetom bezpodielového spoluvlastníctva manželov sú napr. príjmy a úspory z pracovného alebo iného obdobného pomeru, príjmy zo sociálneho poistenia, výhry z lotérií, výherných vkladných knižiek ale napr. aj suma vyplatená ako odstupné jednému z manželov a pod.

Rovnako do BSM patrí aj príjem z podnikateľskej činnosti jedného z manželov, samozrejme za predpokladu, že BSM nebolo počas ich manželstva súdom zrušené.

Rovnako do BSM patria napr. aj výťažky z predaja veci, ktorá bola výsledkom tvorivej duševnej činnosti jedného z manželov (obrazy, knihy, sochy) a pod. Do BSM patria okrem toho aj príjmy za objavy, vynálezy a zlepšovacie návrhy.

Do BSM patrí aj plnenie z poistnej zmluvy či náhrada škody spôsobenej na zdraví jednému z manželov (napr. náhrada za stratu na zárobku a pod.

Do BSM nepatria napr. finančné prostriedky, ktoré jeden z manželov získal darovaním, rovnako ako aj bolestné či náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia - tieto príjmy sú vo výlučnom vlastníctve toho z manželov, ktorý ich nadobudol.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju tu:

Príbuzné otázky v PRÁVNEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí