Mapa stránok

Stránky:

Online právna poradňa - zdarma v odôvodnených prípadoch
Advokátska kancelária JUDr. Milan Ficek, advokát, Bratislava
Odmena advokáta
Služby advokátskej kancelárie- Milan Ficek, JUDr. Bratislava
Linky - zoznam advokátov, zoznam právnikov a iné zoznamy
Kontakt - JUDr. Milan Ficek, advokát - právnik Bratislava
Vymáhanie pohľadávok - dlhov
Rodinné právo
Obchodné právo
Trestné právo
Občianske právo
Právo nehnuteľností
Dedičské právo
Pracovné právo
Správne právo
Ústavná sťažnosť - ústavné právo


Právne rozbory:

Rozvod a výživné
Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov - zrušenie, vysporiadanie
Správa a riešenie komplexnej právnej agendy obchodnej spoločnosti a založenie s.r.o.
Podielové spoluvlastníctvo - zrušenie a vysporiadanie
Prevody vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam - vzory kúpno-predajných zmlúv a iné VZORY zmlúv
Susedské spory
Prieťahy v konaní

Právne predpisy:

Vyhlaska-o-odmenach-a-nahradach-advokatov-za-poskytovanie-pravnych-sluzieb.pdf
Zakon-o-rodine.pdf
Zakon-o-nahradnom-vyzivnom.pdf
Obchodny-zakonnik.pdf
Trestny-zakon.pdf
Trestny-poriadok.pdf
Zakon-o-odskodnovani-osob-poskodenych-nasilnymi-trestnymi-cinmi.pdf
Obciansky-zakonnik.pdf
Zakon-o-ochrane-spotrebitela.pdf
Zakon-o-zodpovednosti-za-skodu-sposobenu-pri-vykone-verejnej-moci.pdf
Katastralny-zakon.pdf
Zakon-o-vlastnictve-bytov-a-nebytovych-priestorov.pdf
Zakonnik-prace.pdf
Zakon-o-spravnom-konani-spravny-poriadok.pdf
Zakon-o-sprave-dani-a-poplatkov.pdf
Stavebny-zakon.pdf
Zakon-o-priestupkoch.pdf
Colny-zakon.pdf
Zakon-o-obecnom-zriadeni.pdf
Ústava-slovenskej-republiky.pdf
Zakon-o-organizacii-ustavného-sudu-sr.pdf
Obciansky-sudny-poriadok.pdf
Zakon-o-zivotnom-minime.pdf
Vyhlaska-o-stanoveni-vseobecnej-hodnoty-majetku.pdf
Zakon-o-obchodnom-registri.pdf
Zakon-o-zivnostenskom-podnikani.pdf
Vyhlaska-vzory-tlaciv.pdf
Zakon-o-advokacii.pdf


Advokátska kancelária JUDr. Milan Ficek,
advokát - právnik