+421 (0) 2 381 04 750
zavolajte nám

Vymáhanie pohľadávok – vymáhanie dlhov od dlžníka

 

V prípade otázok k vymáhaniu pohľadávok nás kontaktujte: zdarma online právna poradňa.

Vymáhanie pohľadávok - ceny a podmienky

Ak sa rozhodnete využiť naše služby pri vymáhaní pohľadávok, po vzájomnej dohode nebudeme požadovať od Vás žiadne zálohy a ani peniaze vopred. Prečo je to tak? Pretože vieme, že často hlavným dôvodom, prečo svoje pohľadávky nevymáhate je práve obava, že zaplatíte firme alebo advokátovi zálohu vopred a Vaše dlhy sa len zvýšia bez ďalšieho efektu.

Naša spolupráca je postavená na opačnom princípe. Za právne zastupovanie neberieme žiadne zálohy alebo preddavky. Ak dlžník uhradí počas súdneho konania istinu, bude musieť uhradiť aj trovy právneho zastupovania. Tieto trovy budú určené nám ako odmena za právne zastupovanie. Ich výška je stanovená vyhláškou 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb. V právoplatnom rozhodnutí súdu bude dlžník zaviazaný na zaplatenie istiny, úroku, súdneho poplatku a trov právneho zastupovania. Následným podaním návrhu na exekúciu budeme pokračovať vo vymáhaní pohľadávky. V konečnom dôsledku je to teda Váš dlžník, kto zaplatí za naše služby, pretože všetky náklady, ktoré Vám vznikli v súvislosti s vymáhaním pohľadávky sa Vám vrátia a dlžníkovi sa celkový dlh navýši. Ak by dlžník uhradil hoci aj časť záväzku, najskôr je splatná odmena advokáta, pokiaľ sa nedohodneme inak.

To, či sa máte pustiť do vymáhania pohľadávky od dlžníka závisí aj od toho, či dlžník má nejaký príjem alebo majetok, ktorý by bolo možné exekuovať.

Úspešné vymoženie peňazí vyžaduje starostlivosť a skúsenosti. My vieme, ako zabezpečiť, aby ste svoje peniaze bez zbytočných nákladov aj naozaj uvideli.
Nie je jedno, kto vymáha Vašu pohľadávku.

(späť na vymáhanie pohľadávok)