osobné konzultácie:
tel.: 0918 344 133
email: kancelaria@ficek.sk
On-line právne poradenstvo Advokátska kancelária Bratislava Cenník - odmena advokáta Služby advokátskej kancelárie Užitočné linky - zoznam advokátov, právnikov Kontakt na advokátsku kanceláriu
 

ROZVOD A VÝŽIVNÉ


Na týchto stránkach Vám advokát (právnik) poradí, ako postupovať pri rozvode manželstva a úprave práv a povinností k maloletým deťom (výživné, úprava styku, výchova a starostlivosť o deti a iné). V prípade konkrétnych otázok nám napíšte. Advokátska kancelária v Bratislave poskytuje aj on-line právne poradenstvo zdarma v odôvodnených prípadoch.

NÁVRH NA ROZVOD MANŽELSTVA / ŽIADOSŤ o rozvod manželstva a advokát / právnik
  Je ROZVOD to správne riešenie?

Existuje VZOR ŽIADOSTI o ROZVOD/ VZOR návrhu na rozvod manželstva?


Žiadny právny predpis (zákon, vyhláška) neupravuje vzor návrhu na rozvod manželstva / vzor žiadosti o rozvod manželstva. Neexistuje ani tlačivo žiadosti o rozvod manželstva alebo tlačivo návrhu na rozvod manželstva. Čo všetko musí obsahovať návrh na rozvod manželstva uvádzame nižšie.

Návrh na rozvod manželstva (najmä pokiaľ ide o petit návrhu) musí byť formulovaný presne a určite. Častou chybou manželov, ktorí sa neporadili s právnikom je nesprávna formulácia petitu návrhu na rozvod, absencia potrebných dokumentov a iné. Nesprávne pripravený návrh na rozvod manželstva môže spôsobiť, že Váš rozvod bude trvať napríklad aj 12 mesiacov. O trvaní rozvodového konania pozri nižšie.
Pokiaľ nechcete byť v súdnom konaní zastupovaní advokátom. Naša advokátska kancelária v Bratislava Vám môže zaslať e-mailom (alebo poštou) za znížený poplatok už osvedčený návrh na rozvod manželstva, ktorý vypracoval náš právnik a na základe ktorého boli úspešne a najmä rýchlo rozvedení manželia. Do takéhoto vzoru návrhu na rozvod manželstva si doplníte iba svoje potrebné údaje a zašlete ho súdu. Na internete je možné nájsť rôzne návrhy na rozvod manželstva. Tieto však zväčša nie sú už aktuálne vzhľadom na často meniace sa právne predpisy v Slovenskej republike. Rovnako treba myslieť na to, že tieto návrhy zväčša nie sú robené právnikmi. V našej advokátskej kancelárii v Bratislave Vám poskytneme vždy aktuálny návrh na rozvod od advokáta – právnika.

Koľko Vás bude stáť takýto vzor návrhu na rozvod manželstva? Menej ako si myslíte. Kontaktujte nás e-mailom alebo využite priamo na tejto stránke našu anonymnú bezplatnú on-line právnu poradňu v rodinných veciach. Vo Vami zaslanom e-maile alebo vyplnením tlačiva na našej stránke bezplatnej právne poradne v rodinných veciach) uveďte prosím:
- koľko máte detí,
- aké výživné by ste si priali od manžela
- a dôvod rozvratu manželstva.


Následne v priebehu niekoľkých hodín (resp. minút) Vám oznámime poplatok, ktorý by ste zaplatili za takýto návrh na rozvod manželstva. Po zaplatení Vám tento návrh na rozvod pošleme emailom.

Ak chcete vedieť, koľko by ste zaplatili za zastupovanie v celom súdnom konaní našou advokátskou kanceláriou v Bratislave, napíšte nám e-mail alebo kontaktujte telefonicky, uveďte pritom koľko máte detí a dôvod rozvratu manželstva. Rozvodový advokát Vám oznámi koľko bude stáť právne zastupovanie pri rozvode.

Podotýkame, že v cene zastupovania našim advokátom v Advokátskej kancelárii v Bratislave je zahrnuté:
- právne zastupovanie až do právoplatnosti rozsudku o rozvode a úprave práv a povinností k deťom,
- v cene sú i konzultácie týkajúce sa rozvodu a výživného,
- poradíme Vám, ako postupovať v súvislosti s vysporiadaním spoločného majetku,
- poradíme Vám, na čo je potrebné myslieť už pri rozvode.

(Online právna poradňa)


  Ako dlho trvá rozvodové konanie na súde?
  Čo by som mal/-a uviesť v návrhu na rozvod manželstva?
  Aké sú prílohy návrhu na rozvod?
  Kam mám podať svoj návrh na rozvod / žiadosť o rozvod manželstva?
  Nám nárok pri rozvode na náhradu trov súdneho konania proti manželovi?
ROZVOD A DETI
  STRIEDAVÁ STAROSTLIVOSŤ a zverenie dieťaťa po rozvode do opatery a starostlivosti?
  Môže po rozvode súd obmedziť alebo zakázať styk druhého rodiča s dieťaťom?
  Majú deti po rozvode nárok na stretávanie sa so starými rodičmi?
ROZVOD A VÝŽIVNÉ
  Majú deti po rozvode nárok na výživné?
  Mám aj ja po rozvode ako bývalý manžel/manželka nárok na výživné?
  Aká je po rozvode výška výživného na deti?
  Čo ak pri rozvode druhý rodič zatajuje svoje príjmy?
  Zvýšenie výživného na dieťa
  Správa majetku dieťaťa po rozvode
ROZVOD A ROZDELENIE MAJETKU MANŽELOV


Rozvod manželstva a úprava práv a povinností k deťom (výživné, styk a iné) sú upravené v zákone č. 35/2005 Z.z. Zákon o rodine. V prípade konkrétnych právnych otázok v súvislosti s rozvodom, výživným, úpravou styku s deťmi nás kontaktujte prostredníctvom online právnej poradne, ktorá je v odôvodnených prípadoch zdarma.


Advokátska kancelária Bratislava, JUDr. Milan Ficek,
advokát - právnik
       

Advokátska kancelária Bratislava

JUDr.Milan Ficek, advokát
tel: 0908 936 306
JUDr.Barbora Ficeková,
advokátka, tel: 0918 344 133
pevná linka: 02/381 04 750

sídlo kancelárie:
Žilinská 14, 811 05 Bratislava Slovenská republika


email: kancelaria@ficek.sk
vymáhanie pohľadávok

Zrušenie spoluvlastníctva

rodinné právo

obchodné právo

trestné právo

občianske právo

právo nehnuteľností

dedičské právo

pracovné právo

správne právo

ústavná sťažnosť
Právne poradenstvo:

Rozvod - výživné
Zrušenie a vyporiadanie BSM
Zrušenie spoluvlastníctva
Prevody nehnuteľností
Autorizácia zmluvy advokátom
Susedské spory
Založenie s.r.o.
a iné..

   
 

On-line poradňa    Advokáti     Cenník     Služby     Linky     Kontakt

Copyright (2006-2014) Advokátska kancelária Bratislava, JUDr. Milan Ficek