Zverenie detí pri rozvode do starostlivosti otca.


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rozvod, Banskobystrický
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát
Odpovedané dňa: 28. 11. 2016

Otázka: Zverenie detí pri rozvode do starostlivosti otca.

Dobrý deň, chcem sa opýtať či žiadosť o zverenie detí do opatery otca sa uvádza už pri podávaní žiadosti o rozvod, ale sa to žiada počas rozvodu ? Podľa vyjadrenia detí by chceli po rozvode ostať v otcovej opatere. Manželka so starším synom aj súhlasí aby ostal v opatere otca (nezhody s matkou) no nesúhlasí o zverenie mladšej dcéry, ktorá aj tak by chcela ostať s otcom a matku navštevovať počas víkendov.

Odpoveď: Zverenie detí pri rozvode do starostlivosti otca.

Dobrý deň

pokiaľ z manželstva pochádzajú deti, konanie o rozvode je spojené s konaním o zverenie mal. detí do starostlivosti jedného z rodičov, o určenie výživného a prípadne úprava styku s mal. deťmi. Je nutné v návrhu uviesť návrh, ktorému z rodičov majú byť deti na čas po rozvode zverené do starostlivosti, ako aj výšku výživného a styk rodiča s dieťaťom, ktoré mu nebol zverené do starostlivosti.


Bezplatná právna pomoc, oblasti práva:
Rodinné právo | Rozvod | Spoluvlastníctvo | Občianske právo | Obchodné právo | Pracovné právo | Vymáhanie pohľadávok | Správne právo | Trestné právo | Procesné právo (civilné) | Dedičské právo | Iné oblasti práva | Nezaradené

Právne články

Príbuzné otázky v PRÁVNEJ PORADNI:

Príbuzné otázky v PRÁVNEJ PORADNI (z rovnakej oblasti práva):