Vysporiadanie spoluvlastníctva.

Online právna poradňa
Oblasť práva: Spoluvlastníctvo, Banská Bystrica
Odpovedá: advokát Zvolen
Odpovedané dňa: 11. 8. 2016

Otázka: Vysporiadanie spoluvlastníctva.

Dobrý deň. Obraciam sa na Vás o právnu radu. Spolu so sestrou sme pred 25. rokmi zdedili po otcovi chatu v pomere 50 na 50. Za celú túto dobu som sa staral o túto chatu len ja a ešte dodnes žijúca moja matka. Pokiaľ som žiadal moju sestru aby prispela aspoň na náklady spojené s nevyhnutnou údržbou a prevádzk.nákladmi (dane, smeti, poistenie, el.hodiny, opravy, výmena el.zariadení, úpravy okolia, atď) stále sa vyhovárala že nemá peniaze (dovtedy ešte bola zamestnaná aj jej manžel). Asi pred 7 rokmi išla na inval.dôchodok. Odvtedy zas tvrdí že nemá z čoho. Ja som jej predložil doklady o všetkých nákladoch za 25 rokov. Keďže na moje ústne výzvy nereagovala, poslal som jej doporučený list so žiadosťou, aby prispela aspoň polovicou sumy, jej vyšku som jej oznámil v prítomnosti našej matky. Jej odozva bola, že ona tam už dávno nebola (videozáznam a foto hovoria niečo iné), tak nemá čo platiť ako spouvlastník. Práve naopak, keďže nemá peniaze žiada, aby som ju z chaty vyplatil ak nie, dá ma na súd. Aké mám právo brániť sa, musím ju vyplácať? Ďakujem.

Odpoveď: Vysporiadanie spoluvlastníctva.

Dobrý deň  

podľa § 139 zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník: “1) Z právnych úkonov týkajúcich sa spoločnej veci sú oprávnení a povinní všetci spoluvlastníci spoločne a nerozdielne. 2) O hospodárení so spoločnou vecou rozhodujú spoluvlastníci väčšinou počítanou podľa veľkosti podielov. Pri rovnosti hlasov, alebo ak sa väčšina alebo dohoda nedosiahne, rozhodne na návrh ktoréhokoľvek spoluvlastníka súd. 3) Ak ide o dôležitú zmenu spoločnej veci, môžu prehlasovaní spoluvlastníci žiadať, aby o zmene rozhodol súd.” Teda spoluvlastníci majú práva ale aj povinnosti. Podielové spoluvlastníctvo možno vyporiadať dohodou alebo prostredníctvom súdu. Teda pokiaľ sa neviete dohodnúť, jeden z vás môže podať návrh na zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva, kde môžete žiadať zohladnenie investícii ktoré ste do nehnuteľnosti investoval. Súd môže rozhodnúť podľa § 142 ods. 1. 2 zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník: “1) Ak nedôjde k dohode, zruší spoluvlastníctvo a vykoná vyporiadanie na návrh niektorého spoluvlastníka súd. Prihliadne pritom na veľkosť podielov a na účelné využitie veci. Ak nie je rozdelenie veci dobre možné, prikáže súd vec za primeranú náhradu jednému alebo viacerým spoluvlastníkom; prihliadne pritom na to, aby sa vec mohla účelne využiť a na násilné správanie podielového spoluvlastníka voči ostatným spoluvlastníkom. Ak vec žiadny zo spoluvlastníkov nechce, súd nariadi jej predaj a výťažok rozdelí podľa podielov. 2) Z dôvodov hodných osobitného zreteľa súd nezruší a nevyporiada spoluvlastníctvo prikázaním veci za náhradu alebo predajom veci a rozdelením výťažku.”

 

PRÁVNA PORADŇA ZADARMO

Advokátska kancelária Ficek & Ficeková

advokát, Bratislava, Žilinská 14


Položiť otázku


V prípade, ak máte doplňujúce otázky k tejto problematike, vyplňte formulár nižšie:

Vaša správa bola úspešne odoslaná!

JUDr. Milan FicekPrávne články


Príbuzné otázky v PRÁVNEJ PORADNI:
Vysporiadanie podielového spoluvlastníctva
Zrušenie spoluvlastníctva
Vysporiadanie manželov
Vysporiadanie podielového spoluvlastníctva domu
Je možné vyporiadať BSM ešte počas manželstva?
Vysporiadanie podielového spoluvlastníctva bytu
Vysporiadanie spoluvlastníctva rodinného domu
Ako postupovať pri vysporiadaní majetku?
Majetkové vysporiadanie
Vyhovie mi sud, aby som sa obhajovala v nepritomnosti protistrany?

Príbuzné otázky v PRÁVNEJ PORADNI (z rovnakej oblasti práva):
1 2 3 4 9 16 24 31 >

JUDr. Milan Ficek, advokát.

Vložte email, na ktorý Vám pošleme odpoveď:

Uveďte dôvod nahlásenie otázky (porušenia dobrých mravov):