+421 (0) 2 381 04 750
zavolajte nám

Vysporiadanie podnikania po rozvode

Online právna poradňa
Oblasť práva: Spoluvlastníctvo, Bratislava
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát
Odpovedané dňa: 11. 1. 2017

Otázka: Vysporiadanie podnikania po rozvode

Dobrý deň, chcela by som Vás poprosiť o radu týkajúcu sa vyrovnania majetku po rozvode. Pred časom som sa rozviedla s manželom, no nedohodli sme sa na rozdelení majetku. Počas nášho manželstva sme obaja pracovali. Z môjho príjmu bola financovaná domácnosť, bežná spotreba, potreby našich detí. Manžel sa popri práci venoval tiež činnostiam ako samostatne hospodáriaci roľník. Získaval viaceré dotácie, z ktorých financoval svoju činnosť a obstaral pracovné stroje (traktory, poľnohospodárske mechanizmy a pod.). Pri týchto aktivitách som s ním po právnej stránke spolupracovala, využíval sa tiež môj účet i živnosť. Chcem sa opýtať, či mám nárok na podiel z príjmov z tejto manželovej činnosti a nadobudnutého majetku. Ak áno, aké doklady je povinný manžel predložiť a ako mám v tomto smere postupovať. 

Odpoveď: Vysporiadanie podnikania po rozvode

Dobrý deň, po rozvode je možné vysporiadavať aj podnikanie jedného z manželov. Pri vysporiadaní sa zohľadňuje hodnota podniku manžela. Robí sa to znaleckým posudkom. Znalec ohodnotí hodnotu podniku a tá sa potom vysporiada.

Manžel bude musieť predložiť znalcovi svoje účtovníctvo.

PRÁVNA PORADŇA ZADARMO

Advokátska kancelária Ficek & Ficeková

advokát, Bratislava, Žilinská 14


Položiť otázku


V prípade, ak máte doplňujúce otázky k tejto problematike, vyplňte formulár nižšie:

Vaša správa bola úspešne odoslaná!

JUDr. Milan FicekPrávne články


Príbuzné otázky v PRÁVNEJ PORADNI:
Ako postupovať pri vysporiadaní majetku?
Ako môžem vysporiadať spoločný majetok?
Majetkové vysporiadanie
Čo ak ma manžel odmieta vyňať z dlhov aj keď majetok zostáva jemu?
Vysporiadanie spoluvlastníctva.
Vyhovie mi sud, aby som sa obhajovala v nepritomnosti protistrany?
Je možné vyporiadať BSM ešte počas manželstva?
Mám dedičstvo vymáhať súdne?
Majetkoprávne vysporiadanie BSM
Vysporiadanie so svokrovcami

Príbuzné otázky v PRÁVNEJ PORADNI (z rovnakej oblasti práva):
určenie neplatnosti dohody o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov
Vyhovie mi sud, aby som sa obhajovala v nepritomnosti protistrany?
Dohoda o vyporiadaní BSM
Vysporiadanie spoluvlastníctva.
Ako postupovať pri vyporiadaní BSM
Aké sú súdne trovy za konanie o zrušenie a vysporiadanie podielového spoluvlastníctva?
Môže bez môjho súhlasu predať byt, ktorý patrí aj mne?
Ako sa domáhať užívania domu, ktorý je predmetom podielového spoluvlastníctva?
Jeden zo spolumajiteľov nesúhlasí s predajom domu
Rzvod a vyporiadanie BSM
Hypotéka a úrok medzi partnermi
Je možné osamostatniť svoj podiel ?
Zúženie BSM a trvalý pobyt v zahraničí
Vyplatenie podielu vo výške exekúcií jedného zo spoluvlastníkov
Zrušenie a vyporiadanie spoluvlastníctva
Darovanie polovice bytu medzi manželmi
Náhrada za neužívanie časti spoločného bytu voči spoluvlastníkovi, ktorý ho užíva nad rámec svojho podielu a úhrada nákladov spojených s užívaním spoločného bytu
Ma podiel v nehnutelnosti?
Náhrada za neužívanie časti spoločného bytu voči spoluvlastníkovi, ktorý ho užíva nad rámec svojho podielu a úhrada nákladov spojených s užívaním spoločného bytu
Mám nárok na časť peňazí z predaja rodinného domu po rozvode rodičov
Ex manžel s manželkou -byvanie
Zdedenie majetku počas trvania manželstva a jeho vplyv na bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
Vyporiadanie BSM, čo mu mám vyplatiť a čo patrí deťom?
Ide v našom prípade o podielové spoluvlastníctvo?
Existuje zmluva kde sa zaviazeme splacat 1/ 2 spolocneho hypouveru ?
Komu patrí majetok?
Ako sa vysporiadajú investície v manželstve počas rozvodu?
Čo ak ma manžel odmieta vyňať z dlhov aj keď majetok zostáva jemu?
Zistenie vyplatenia spolu kupovaných veci
zmena spoluvlástníctva počas manželstva
< 1 4 5 6 7 8 9 10 14 20 26 >

JUDr. Milan Ficek, advokát.

Vložte email, na ktorý Vám pošleme odpoveď:

Uveďte dôvod nahlásenie otázky (porušenia dobrých mravov):