Vysporiadanie podnikania po rozvode

Online právna poradňa
Oblasť práva: Spoluvlastníctvo, Bratislava
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát
Odpovedané dňa: 11. 1. 2017

Otázka: Vysporiadanie podnikania po rozvode

Dobrý deň, chcela by som Vás poprosiť o radu týkajúcu sa vyrovnania majetku po rozvode. Pred časom som sa rozviedla s manželom, no nedohodli sme sa na rozdelení majetku. Počas nášho manželstva sme obaja pracovali. Z môjho príjmu bola financovaná domácnosť, bežná spotreba, potreby našich detí. Manžel sa popri práci venoval tiež činnostiam ako samostatne hospodáriaci roľník. Získaval viaceré dotácie, z ktorých financoval svoju činnosť a obstaral pracovné stroje (traktory, poľnohospodárske mechanizmy a pod.). Pri týchto aktivitách som s ním po právnej stránke spolupracovala, využíval sa tiež môj účet i živnosť. Chcem sa opýtať, či mám nárok na podiel z príjmov z tejto manželovej činnosti a nadobudnutého majetku. Ak áno, aké doklady je povinný manžel predložiť a ako mám v tomto smere postupovať. 

Odpoveď: Vysporiadanie podnikania po rozvode

Dobrý deň, po rozvode je možné vysporiadavať aj podnikanie jedného z manželov. Pri vysporiadaní sa zohľadňuje hodnota podniku manžela. Robí sa to znaleckým posudkom. Znalec ohodnotí hodnotu podniku a tá sa potom vysporiada.

Manžel bude musieť predložiť znalcovi svoje účtovníctvo.

PRÁVNA PORADŇA ZADARMO

Advokátska kancelária Ficek & Ficeková

advokát, Bratislava, Žilinská 14


Položiť otázku


V prípade, ak máte doplňujúce otázky k tejto problematike, vyplňte formulár nižšie:

Vaša správa bola úspešne odoslaná!

JUDr. Milan FicekPrávne články


Príbuzné otázky v PRÁVNEJ PORADNI:
Ako postupovať pri vysporiadaní majetku?
Ako môžem vysporiadať spoločný majetok?
Majetkové vysporiadanie
Čo ak ma manžel odmieta vyňať z dlhov aj keď majetok zostáva jemu?
Vysporiadanie spoluvlastníctva.
Vyhovie mi sud, aby som sa obhajovala v nepritomnosti protistrany?
Vysporiadanie manželov
Je možné vyporiadať BSM ešte počas manželstva?
Mám dedičstvo vymáhať súdne?
Majetkoprávne vysporiadanie BSM

Príbuzné otázky v PRÁVNEJ PORADNI (z rovnakej oblasti práva):
Berie sa do úvahy súčasná hodnota stavby alebo vynaložené prostriedky na stavbu
Ako postupovať, ak niekto užíva pozemok, ktorého som väčšinový spoluvlastník?
Vyporiadanie BSM po rozvode manželstva
Vyporiadanie majetku po rozvode
Aký mám pri rozvode nárok na dom zakúpený počas manželstva?
Žaloba o vyporiadanie BSM
Rozdelenie a odpredaj polovice bytu
Rozdelenie pozemku podielového vlastníka
Má nárok na podiel, ak vymenil okná?
Vyňatie z úveru ako spoludlžníka
Má právo predať nehnuteľnosť keď tu bývame?
Rozdelenie majetku a príjmov po rozvode
vyporiadanie dlhov iba jedného z manželov
predbežné opatrenie spolupodieľania sa na nákladoch
Ako vysporiadať hypotekárny úver po rozvode manželstva?
Bezpodielove spoluvlastnictvo manzelov
Vysporiadanie BSM po rozvode
Vyporiadanie BSM po rozvode
Je mozne ziadat o zrusenie BSM hned, ako manzel obdrzi opravnenie na podnikanie?
Ako zúžiť rozsah bezpodielového spoluvlastníctva manželov?
Ako postupovať pri zrušení BSM kvôli podnikaniu? Dá sa potom BSM znova obnoviť?
hypotekárny úver po rozvode manželstva
Ako rozdeliť pozemok v podielovom spoluvlastníctve?
Vyporiadanie podielov z dedičstva s vecným bremenom
Patrrí finančný dar počas manželstva len jednému z manželov?
Bezpodielove vysporiadanie majetku po rozvode manzelov
Ako sa vysporiada bezpodielové spoluvlastníctvo manželov po jeho zániku?
Spoločný dvor a predkupné právo
Ako sa v tomto prípade vyporiada BSM?
Ako formulovať žiadosť o vyporiadanie BSM?
< 1 9 10 11 12 13 14 15 16 24 31 >

JUDr. Milan Ficek, advokát.

Vložte email, na ktorý Vám pošleme odpoveď:

Uveďte dôvod nahlásenie otázky (porušenia dobrých mravov):