Vyporiadanie BSM v prospech tretej osoby

Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Trnava
Odpovedá: Advokát Trnava
Odpovedané dňa: 11. 1. 2017

Otázka: Vyporiadanie BSM v prospech tretej osoby

Moja dcéra je rok rozvedená, s manželom si kúpili trojizbový byt na dedine. Zobrali si z banky úver na tento byt. Dcéra sa po rozvode odsťahovala do Českej republiky a keďže neplatí časť nájomného ani časť pôžičky, jej bývalý manžel chce, aby sa vzdala polovice bytu v prospech ich dieťaťa, s čím ona súhlasí, ale nevedia akou právnou formou sa toto môže vykonať v prípade, že ona nemôže prísť na Slovensko. Ďakujem.

Odpoveď: Vyporiadanie BSM v prospech tretej osoby

Dobrý deň. Z Vašej otázky usudzujem, že predmetný byt má Vaša dcéra s jej bývalým manželom v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov (ďalej len BSM). V takom prípade môžu uzavrieť dohodu o vyporaidaní BSM v prospech tretej osoby – ich spoločného dieťaťa. Podpisy na zmluve o vyporiadaní BSM musia byť úradne overené. Navyše pri zmluvách uzatváraných v prospech tretej osoby je nutné, aby tretia osoba (v tomto prípade dieťa) prejavila s dotknutou zmluvou súhlas. Pritom ak dieťa ešte nie je plnoleté, tak tento právny úkon bude musieť schváliť súd.

PRÁVNA PORADŇA ZADARMO

Advokátska kancelária Ficek & Ficeková

advokát, Bratislava, Žilinská 14


Položiť otázku


V prípade, ak máte doplňujúce otázky k tejto problematike, vyplňte formulár nižšie:

Vaša správa bola úspešne odoslaná!

JUDr. Milan FicekPrávne články


Príbuzné otázky v PRÁVNEJ PORADNI:
Môže ma manžel po rozvode vyhodiť z bytu?
Kto určuje cenu nehnuteľnosti pri vyporiadaní BSM?
Ako sa v tomto prípade vyporiada BSM?
Vyporiadanie bytu pri ukončení vzťahu
Vyporiadanie domu, ktorý dostal manžel darom
Ako vyporiadať majetok po rozvode?
Rzvod a vyporiadanie BSM
Na akú časť majú nárok pri vyporiadaní BSM?
Problémy pri vyporiadaní BSM
Vyporiadanie spoluvlastníctva

Príbuzné otázky v PRÁVNEJ PORADNI (z rovnakej oblasti práva):
1 2 3 4 15 29 42 56 >

JUDr. Milan Ficek, advokát.

Vložte email, na ktorý Vám pošleme odpoveď:

Uveďte dôvod nahlásenie otázky (porušenia dobrých mravov):