Vlastnícke právo k pozemku


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Banskobystrický
Odpovedá: Advokát Banská Bystrica
Odpovedané dňa: 8. 1. 2017

Otázka: Vlastnícke právo k pozemku

Dobrý deň, ja mám taký problém. Som vlastníkom pozemku (obec si ho prepísala na seba v r.1992) u nás v obci. Doklady o vlastníctve pozemku stále mám. Ja som sa predtým príliš nezaoberal týmto problémom, pozemok som vôbec nevyužíval. No pred nedávnom prišiel za mnou muž z obci a oznámil mi, že si na tom pozemku ide chatu stavať. Moja otázka na Vás je, že či existujú nejaké právne kroky k opätovnému získaniu toho pozemku? Keďže čo sa asi ide teraz stať je, že obec a tento muž ma pravdepodobne obídu pri odškodnení za využitie pozemku. Ďakujem.

Odpoveď: Vlastnícke právo k pozemku

Dobrý deň. Z vašej otázky nie je jasné, kto je vlastníkom pozemku zapísaný na liste vlastníctva. Píšete, že Obec si prepísala pozemok v roku 1992 ale nenapísali ste na základe akého právneho titulu došlo k prevodu Vášho majetku. Pokiaľ ste neuzavreli s Obcou žiadnu zmluvu o prevode vlastníckeho práva, viete preukázať Vaše vlastnícke právo k pozemku a Obec je vedená ako vlastník pozemku, môžete sa obrátiť na súd so žalobou na určenie vlastníckeho práva. V súdnom konaní budete musieť preukázať, že ste vlastníkom pozemku a že Obec Vám tento pozemok vzala. Pokiaľ ste ale previedli vlastnícke právo na Obec napríklad na základe kúpnej zmluvy, tak Obec sa legitímnym spôsobom stala vlastníkom pozemku a Vy nemáte na pozemok žiadny právny nárok, pokiaľ ste samozrejme v kúpnej zmluve nemali dohodnuté napríklad predkupné právo alebo právo spätnej kúpy. Odporúčam Vám s dokladmi o vlastníctve navštíviť advokáta vo Vašom okolí, ktorý Vám presnejšie odpovie.


Bezplatná právna pomoc, oblasti práva:
Rodinné právo | Rozvod | Spoluvlastníctvo | Občianske právo | Obchodné právo | Pracovné právo | Vymáhanie pohľadávok | Správne právo | Trestné právo | Procesné právo (civilné) | Dedičské právo | Iné oblasti práva | Nezaradené

Právne články

Príbuzné otázky v PRÁVNEJ PORADNI:

Príbuzné otázky v PRÁVNEJ PORADNI (z rovnakej oblasti práva):