Vlastnícke právo k pozemku

Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Banská Bystrica
Odpovedá: Advokát Banská Bystrica
Odpovedané dňa: 8. 1. 2017

Otázka: Vlastnícke právo k pozemku

Dobrý deň, ja mám taký problém. Som vlastníkom pozemku (obec si ho prepísala na seba v r.1992) u nás v obci. Doklady o vlastníctve pozemku stále mám. Ja som sa predtým príliš nezaoberal týmto problémom, pozemok som vôbec nevyužíval. No pred nedávnom prišiel za mnou muž z obci a oznámil mi, že si na tom pozemku ide chatu stavať. Moja otázka na Vás je, že či existujú nejaké právne kroky k opätovnému získaniu toho pozemku? Keďže čo sa asi ide teraz stať je, že obec a tento muž ma pravdepodobne obídu pri odškodnení za využitie pozemku. Ďakujem.

Odpoveď: Vlastnícke právo k pozemku

Dobrý deň. Z vašej otázky nie je jasné, kto je vlastníkom pozemku zapísaný na liste vlastníctva. Píšete, že Obec si prepísala pozemok v roku 1992 ale nenapísali ste na základe akého právneho titulu došlo k prevodu Vášho majetku. Pokiaľ ste neuzavreli s Obcou žiadnu zmluvu o prevode vlastníckeho práva, viete preukázať Vaše vlastnícke právo k pozemku a Obec je vedená ako vlastník pozemku, môžete sa obrátiť na súd so žalobou na určenie vlastníckeho práva. V súdnom konaní budete musieť preukázať, že ste vlastníkom pozemku a že Obec Vám tento pozemok vzala. Pokiaľ ste ale previedli vlastnícke právo na Obec napríklad na základe kúpnej zmluvy, tak Obec sa legitímnym spôsobom stala vlastníkom pozemku a Vy nemáte na pozemok žiadny právny nárok, pokiaľ ste samozrejme v kúpnej zmluve nemali dohodnuté napríklad predkupné právo alebo právo spätnej kúpy. Odporúčam Vám s dokladmi o vlastníctve navštíviť advokáta vo Vašom okolí, ktorý Vám presnejšie odpovie.

PRÁVNA PORADŇA ZADARMO

Advokátska kancelária Ficek & Ficeková

advokát, Bratislava, Žilinská 14


Položiť otázku


V prípade, ak máte doplňujúce otázky k tejto problematike, vyplňte formulár nižšie:

Vaša správa bola úspešne odoslaná!

JUDr. Milan FicekPrávne články


Príbuzné otázky v PRÁVNEJ PORADNI:
Darovanie pozemku
Kupa pozemku
Vydržanie pozemku, má sa nový majiteľ obávať?
Možno napadnúť vydržanie pozemku?
Nadobudnutie pozemku cudzincom
Predaj pozemku mestu resp. zámena pozemku mestom
Rybolov na súkromnom pozemku?
Vysporiadanie pozemku po rodičoch
Výzva na vypratanie pozemku
Stal sa môj otec vlastníkom pozemku?

Príbuzné otázky v PRÁVNEJ PORADNI (z rovnakej oblasti práva):
1 2 3 4 15 29 43 57 >

JUDr. Milan Ficek, advokát.

Vložte email, na ktorý Vám pošleme odpoveď:

Uveďte dôvod nahlásenie otázky (porušenia dobrých mravov):