Styk s maloletou dcérou

Online právna poradňa
Oblasť práva: Rozvod, Trenčín
Odpovedá: Advokát Trenčín
Odpovedané dňa: 10. 1. 2017

Otázka: Styk s maloletou dcérou

Dobrý deň. Chcel by som sa spýtať či mám nárok zobrať si dcéru k sebe aspoň na deň..dva..žena tvrdí že mi ju nedá..podala žiadosť o rozvod. Súd zatiaľ neprebehol ani žiadne rozhodnutie nemám..dcéra má 11 mesiacov a mam pre ňu vytvorené podmienky..zároveň sa môžem o ňu postarať...tiež tvrdí že s ňou navštevuje psychológa..lenže mi zatiaľ nedala žiadne potvrdenie o návšteve psychologa...má vôbec význam navštevovať psychologa s tak malým dieťaťom ktoré nemám problém s vývinom? Ďakujem za odpoveď

Odpoveď: Styk s maloletou dcérou

Ako otec dieťaťa máte samozrejme rovnaké práva a povinnosti voči dieťaťu, ako má jeho matka. Matka Vám teda nemôže brániť v styku s dieťaťom. Pokiaľ je tomu však tak, stretávanie s maloletou dcérou môžete dosiahnuť podaním návrhu na neodkladné opatrenie, ktorým budete žiadať rozhodnúť o úprave styku s maloletou dcérou do času právoplatného skončenia konania o rozvode. Matka bude povinná takéto rozhodnutie rešpektovať a umožniť Vám s dcérou sa stretávať. Takéto konanie matky je taktiež vhodné oznámiť orgánu sociálnej kurately (Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny), ktorá o tom spíše záznam a taktiež môže podniknúť potrebné kroky. Tento záznam bude aj podkladom pre zaujatie stanoviska úradu  a podanie jeho vyjadrenia na súd v rámci rozvodného konania. 

PRÁVNA PORADŇA ZADARMO

Advokátska kancelária Ficek & Ficeková

advokát, Bratislava, Žilinská 14


Položiť otázku


V prípade, ak máte doplňujúce otázky k tejto problematike, vyplňte formulár nižšie:

Vaša správa bola úspešne odoslaná!

JUDr. Milan FicekPrávne články


Príbuzné otázky v PRÁVNEJ PORADNI:
Otec odcestoval s dieťaťom do zahraničia a nič mi nepovedal
Ako docieliť to, aby som mohol vidieť syna?
Styk so synom
Styk s neplnoletým dieťaťom
Styk s maloletým dieťaťom
Styk podľa predbežného opatrenia
Styk biologického otca s dieťaťom
Súdom určený styk s dieťaťom
Styk otca s 1,5 ročným dieťaťom
Otcovstvo-výživné-styk s deťmi

Príbuzné otázky v PRÁVNEJ PORADNI (z rovnakej oblasti práva):
1 2 3 4 6 12 17 22 >

JUDr. Milan Ficek, advokát.

Vložte email, na ktorý Vám pošleme odpoveď:

Uveďte dôvod nahlásenie otázky (porušenia dobrých mravov):