Spoluvlastníctvo - nárok na započítanie


Online právna poradňa
Oblasť práva: Spoluvlastníctvo, Nitriansky
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát
Odpovedané dňa: 31. 12. 2016

Otázka: Spoluvlastníctvo - nárok na započítanie

Dobry den, chcem sa spytat ci si brat moze odratat sumu co do domu vrazil pri oprave, nakolko pred troma rokmi nebol vlastnikom. Brat by ma mal vyplatit z domu. Spoluvlastnikom sa stal v roku 2016, nakolko vlastnik (otec) zomrel v roku 2015. Po smrti otca brat stierkoval vsetky miestnosti, menil vsetok nábytok na podnet matky. Ďakujem za informácie.

Odpoveď: Spoluvlastníctvo - nárok na započítanie

Dobrý deň, pokiaľ ide o nárok na započítanie vyplatenej sumy, tak v tomto prípade by mal nárok na vydanie bezdôvodného obohatenia a to iba voči vlastníkom nehnuteľnosti v čase, keď robil rekonštrukciu. Teda nie voči súčasným spoluvlastníkom (okrem prípadu, že ide o tie isté osoby).

Výška bezdôvodného obohatenia je určená rozsahom zhodnotenia podielu a nie výškou vykonávaných prác. Zároveň bezdôvodne obohatenie sa premlčuje v lehote 2 rokov od vykonania prác. Takže už môže byť premlčané.


Bezplatná právna pomoc, oblasti práva:
Rodinné právo | Rozvod | Spoluvlastníctvo | Občianske právo | Obchodné právo | Pracovné právo | Vymáhanie pohľadávok | Správne právo | Trestné právo | Procesné právo (civilné) | Dedičské právo | Iné oblasti práva | Nezaradené

Právne články

Príbuzné otázky v PRÁVNEJ PORADNI:

Príbuzné otázky v PRÁVNEJ PORADNI (z rovnakej oblasti práva):