Rozvod manzelstva-príslušný súd

Online právna poradňa
Oblasť práva: Rozvod, Bratislava
Odpovedá: Advokát Bratislava
Odpovedané dňa: 2. 6. 2016

Otázka: Rozvod manzelstva-príslušný súd

Prosím vás o radu ako napísať žiadosť o rozvod a komu ju mám adresovať bývam vo Vrakuni, obvod 2. ďakujem

Odpoveď: Rozvod manzelstva-príslušný súd

Dobrý deň, návrh na rozvod manželstva musí obsahovať okrem všeobecných náležitostí (§ 43 ods. 4 a 79 ods. 1 OSP) aj opis skutočností, ktoré preukazujú rozvrat vzťahov medzi manželmi a nemožnosť obnovenia manželského spolužitia. Na internete nájdete rôzne vzory a pomôcky, ktoré Vám pomôžu návrh na rozvod presne a dostatočne odôvodniť. Miestne príslušným na rozvod manželstva v zmysle príslušných ustanovení OSP je súd v obvode ktorého mali manželia posledné spoločné bydlisko, ak v tomto obvode súdu býva ešte niektorý z manželov. Ak ste mali posledné spoločné bydlisko s manželkou vo Vrakuni a Vy stále bývate vo Vrakuni, tak miestne príslušným súdom bude Okresný súd Bratislava II. Ak nie je možné určiť miestnu príslušnosť podľa posledného spoločného bydliska manželov, určí sa podľa miesta bydliska odporcu v konaní (t.j. manžela, ktorý nepodáva návrh na rozvod).

PRÁVNA PORADŇA ZADARMO

Advokátska kancelária Ficek & Ficeková

advokát, Bratislava, Žilinská 14


Položiť otázku


V prípade, ak máte doplňujúce otázky k tejto problematike, vyplňte formulár nižšie:

Vaša správa bola úspešne odoslaná!

JUDr. Milan FicekPrávne články


Príbuzné otázky v PRÁVNEJ PORADNI:
Rozvod manželstva ak neviem kde sa nachádza manžel
Mám šancu dostať deti po rozvode? Kde budem po rozvode bývať?
Je lepšie podať návrh na rozvod ako prvá, alebo byť odporcom?
BSM počas manželstva
Žiadosť o rozvod manželstva
Rozvod manželstva zo zahraničia
Rozvod manželstva kvôli nevere
Rozvod manželstva na Slovensku
Nároky po rozvode manželstva
zmena spoluvlástníctva počas manželstva

Príbuzné otázky v PRÁVNEJ PORADNI (z rovnakej oblasti práva):
1 2 3 4 6 12 17 22 >

JUDr. Milan Ficek, advokát.

Vložte email, na ktorý Vám pošleme odpoveď:

Uveďte dôvod nahlásenie otázky (porušenia dobrých mravov):