Rozvod manželstva a majetkové vysporiadanie po rozvode

Online právna poradňa
Oblasť práva: Spoluvlastníctvo, Žilina
Odpovedá: Advokát Bratislava
Odpovedané dňa: 16. 12. 2016

Otázka: Rozvod manželstva a majetkové vysporiadanie po rozvode

Dobrý deň. Ak jeden z manželov počas manželstva získal vylučne vlastne finančné prostriedky darom, ktore potom použil na zakúpenie zariadenia a spotrebičov,je potrebné mať od nich doklad od darujucej osoby? Čo v tom prípade ak darujuca osoba zomrie a doklad nezanechá a darovaná suma je odobrena len slovne? Ako sa to bude posudzovať v BSM? Za odpoveď vopred ďakujem.

Odpoveď: Rozvod manželstva a majetkové vysporiadanie po rozvode

Dobrý deň,

z hmotnoprávneho hľadiska je nutné uviesť, že ak ste darom získali finančné prostriedky, tieto finančné prostriedky boli vo Vašom výlučnom vlastníctve a preto aj všetky veci zakúpené z týchto finančných prostriedkov sú vo Vašom výlučnom vlastníctve.

Avšak súd bude v konaní o vyporiadaní BSM primárne vychádzať z toho, že veci, ktoré nadobudol jeden z manželov počas trvania manželstva patria do BSM, pokiaľ v konaní nebude preukázaný opak. Ak by ste preto v súdnom konaní nepreukázali, že Vám finančné prostriedky, za ktoré ste následne zakúpili rôzne zariadenia a spotrebiče, darované, súd by mal za to, že aj tieto veci sú súčasťou Vášho BSM.

Ak darca zomrel má síce za následok, že sa dar finančných prostriedkov bude ťažšie preukazovať, ale preukázanie tejto skutočnosti nie je ani v takomto prípade vylúčené - ak existujú napr. určitý svedkovia, ktorý boli pri tom, keď Vám darca dané finančné prostriedky daroval, resp. sám darca im to povedal a pod., možno na preukázanie uvedenej skutočnosti využiť aj takéto dôkazné prostriedky.

 

PRÁVNA PORADŇA ZADARMO

Advokátska kancelária Ficek & Ficeková

advokát, Bratislava, Žilinská 14


Položiť otázku


V prípade, ak máte doplňujúce otázky k tejto problematike, vyplňte formulár nižšie:

Vaša správa bola úspešne odoslaná!

JUDr. Milan FicekPrávne články


Príbuzné otázky v PRÁVNEJ PORADNI:
Musí manželka po rozvode splácať úver?
Mám brať hypotéku pred alebo po rozvode?
Ako postupovať pri podaní žiadosti o rozvod?
Mama sa bojí rozvodu, ako postupovať?
Majetkové vysporiadanie
Mám šancu dostať deti po rozvode? Kde budem po rozvode bývať?
Rozvod v Holandsku
Kde mám podať návrh na rozvod?
Ako sa mám rozviesť?
Rozvod manželstva ak neviem kde sa nachádza manžel

Príbuzné otázky v PRÁVNEJ PORADNI (z rovnakej oblasti práva):
1 2 3 4 9 16 24 31 >

JUDr. Milan Ficek, advokát.

Vložte email, na ktorý Vám pošleme odpoveď:

Uveďte dôvod nahlásenie otázky (porušenia dobrých mravov):