Prijaté výživné bez právneho dôvodu

Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo, Bratislava
Odpovedá: Advokát Bratislava
Odpovedané dňa: 30. 12. 2016

Otázka: Prijaté výživné bez právneho dôvodu

Dobrý deň, partnerovmu synovi bolo v auguste 2016 ukončené VŠ štúdium zo strany univerzity pre nedostatočné študijné výsledky, následne sme podali návrh na zrušenie výživného. Syn sa zamestnal v októbri 2016, pojednávanie bolo vytýčené na november 2016. V pôvodne podanom návrhu nebola požiadavka na vrátenie prijatého výživného bez právneho plnenia, nakoľko sme predpokladali, že táto suma do doby pojednávania nebude prevyšovať naše predstavy o "dobrovoľnom príspevku" pre partnerovho syna do doby kým sa zamestná. Pojednávanie však bolo z dôvodu PN sudkyne zrušené a do dnešného dňa nie je stanovený nový, náhradný termín pojednávania. Vzhľadom na predpokladanú sumu, ktorú do rozhodnutia súdu budeme musieť zaplatiť a správanie partnerovho syna ku nám, sme sa rozhodli požadovať výživné prijaté bez právneho plnenia späť. Je možné doplniť ešte predložený návrh o zrušenie výživného a ak áno, ako alebo budeme musieť riešiť nové konanie "bezdôvodného obohatenia". Ďakujem

Odpoveď: Prijaté výživné bez právneho dôvodu

Dobrý deň, treba si uvedomiť, že napriek tomu, že sa syn Vášho partnera zamestnal už v októbri 2016 jeho vyživovacia povinnosť určená súdom trvá až do doby kým nie je súdom zrušená. Tzn. že do doby kým nebude súdne rozhodnutie, ktorým mu bolo určené výživné nevzniká ani žiadne bezdôvodné obohatenie. Ak však súd zruší vyživovaciu povinnosť spätne, okamihom zrušenia vyživovacej povinnosti vznikne Vášmu partnerovi nárok na vydanie bezdôvodného obohatenia v sume určenej podľa zaplatenej výšky výživného od jeho zrušenia do poslednej platby. Túto sumu si následne bude musieť v ďalšom konaní uplatniť na súde. Podľa ustanovenia § 78 ods. 2 zákona o rodine sa spotrebované výživné nevracia iba pri maloletých deťoch. Pred podaním novej žaloby na vydanie bezdôvodného obohatenia Vám však odporúčam vyzvať ho mimosúdne na splnenie svojej zákonnej povinnosti. Keď sa dozvie výšku prípadnej náhrady trov súdneho konania je možné, že svoju zákonnú povinnosť splní sám.

PRÁVNA PORADŇA ZADARMO

Advokátska kancelária Ficek & Ficeková

advokát, Bratislava, Žilinská 14


Položiť otázku


V prípade, ak máte doplňujúce otázky k tejto problematike, vyplňte formulár nižšie:

Vaša správa bola úspešne odoslaná!

JUDr. Milan FicekPrávne články


Príbuzné otázky v PRÁVNEJ PORADNI:
Schválenie právneho úkonu maloletého
Absolútna neplatnosť právneho úkonu
Ako sa domáhať poistného plnenia?
Zrušenie právneho úkonu - darovacej zmluvy
Účasť právneho zástupcu na skončení pracovného pomeru
Možno odročiť pojednávanie z dôvodu neprítomnosti právneho zástupcu?
Užívanie bytu bez právneho dôvodu
Zastupovanie českým právnikom v SR
Ako postupovať v konaní o rozvode manželstva?
Poplatky za služby ak sa nepodarí vymôcť suma?

Príbuzné otázky v PRÁVNEJ PORADNI (z rovnakej oblasti práva):
1 2 3 4 15 29 42 56 >

JUDr. Milan Ficek, advokát.

Vložte email, na ktorý Vám pošleme odpoveď:

Uveďte dôvod nahlásenie otázky (porušenia dobrých mravov):