Prevod môjho pozemku bez vedomia na inú osobu


Online právna poradňa
Oblasť práva: Spoluvlastníctvo, Prešovský
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát
Odpovedané dňa: 4. 1. 2017

Otázka: Prevod môjho pozemku bez vedomia na inú osobu

V pozemkovej knihe som našiel na svojej parcele cudzieho vlastníka. Na koho sa mam obrátiť o vysvetlenie a ako mam postupovať, keď chcem napadnúť neoprávnené privlastnenie?

Odpoveď: Prevod môjho pozemku bez vedomia na inú osobu

Dobrý deň, do pozemkových kníh sa už dnes nezapisuje, predpokladám, že ste mali na mysli kataster a list vlastníctva.

Ak je to tak a v minulosti ste boli evidovaný ako vlastník, máte právo nahliadnuť zbierky listín. 

To, ako došlo k zmene vlastníctva, zistite aj priamo z listu vlastníctva, na ktorom musí byť uvedený aj titul nadobudnutia. Ak to bolo prevedené bez Vášho vedomia mohlo to byť vydržaním.


Bezplatná právna pomoc, oblasti práva:
Rodinné právo | Rozvod | Spoluvlastníctvo | Občianske právo | Obchodné právo | Pracovné právo | Vymáhanie pohľadávok | Správne právo | Trestné právo | Procesné právo (civilné) | Dedičské právo | Iné oblasti práva | Nezaradené

Právne články

Príbuzné otázky v PRÁVNEJ PORADNI:

Príbuzné otázky v PRÁVNEJ PORADNI (z rovnakej oblasti práva):