Prenájom nebytového priestoru...

Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Bratislava
Odpovedá: Advokát Bratislava
Odpovedané dňa: 27. 12. 2016

Otázka: Prenájom nebytového priestoru...

Vlastníme s manželkou NP. Predmetom nájomnej zmluvy je prenájom nebyt. priestoru na prízemí v obytnom 6 posch. dome. Nie je tu spomenuté žiadne park. miesto. V ďalšom bode zmluvy má nájomca povinnosť platiť za spotrebu kúrenia, SV a TUV, letnej a zimnej údržby chodníka a parkoviska a spoločného osvetlenia. Má nájomca právo na užívanie vonkajšieho park. státia vrátane diaľkového ovládania rampy, ktoré síce prislúcha k NP, ale to v predmete zmluvy nie je uvedené? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Prenájom nebytového priestoru...

Dobrý deň, ak je parkovacie miesto vedené samostatne na liste vlastníctva (dokonca niekedy vedené ako nebytový priestor a pri popise nehnuteľnosti uvedené "parkovacie miesto") nehnuteľnosti a nie je súčasťou tohto nebytového priestoru, tak je aj samostatným predmetom spôsobilým na prenájom. Ak ste nájomnou zmluvou prenechali nájomcovi na dočasné užívanie iba nebytový priestor bez definovania parkovacieho miesta, tak je predmetom tejto zmluvy iba tento nebytový priestor a nie aj parkovacie miesto. V takom prípade má právo na užívanie iba nebytového priestoru. Ak chce nájomca do užívania vziať aj parkovacie miesto je to možné spraviť buď dodatkom k pôvodnej nájomnej zmluve alebo novou nájomnou zmluvou, ktorej predmetom by bolo iba výlučne toto parkovacie miesto a ovládač od rampy. 

PRÁVNA PORADŇA ZADARMO

Advokátska kancelária Ficek & Ficeková

advokát, Bratislava, Žilinská 14


Položiť otázku


V prípade, ak máte doplňujúce otázky k tejto problematike, vyplňte formulár nižšie:

Vaša správa bola úspešne odoslaná!

JUDr. Milan FicekPrávne články


Príbuzné otázky v PRÁVNEJ PORADNI:
Prenajímateľka žiada platby aj za ďalšie mesiace
Prenájom bytu príslušníkom PZ
Prenájom bytu neplnoletými deťmi
Nájomné za nájom nebytového priestoru
úschova kľúčov od nebytového priestoru
Prenájom a nevrátenie časti depozitu
Jednostranná dodatočná zmena zmluvných podmienok
Prenajom priestoru a náhrada po skončení nájmu
Pozemky v podielovom spoluvlastníctve a ich prenájom
Výklad zmluvy, prečo tam mám také ustanovenie zákona?

Príbuzné otázky v PRÁVNEJ PORADNI (z rovnakej oblasti práva):
1 2 3 4 15 29 43 57 >

JUDr. Milan Ficek, advokát.

Vložte email, na ktorý Vám pošleme odpoveď:

Uveďte dôvod nahlásenie otázky (porušenia dobrých mravov):