Pôžička v manželstve bez vedomia partnera


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Banskobystrický
Odpovedá: Advokát Banská Bystrica
Odpovedané dňa: 2. 1. 2017

Otázka: Pôžička v manželstve bez vedomia partnera

Dobrý deň. Pätnásť rokov nežijem s manželkou v spoločnej domácnosti a ani intýmnym životom. Sme oddelení aj ekonomicky. Chcem sa s manželkou rozviesť, avšak som zistil, že manželka si zobrala bez môjho vedomia pôžičku 15.000 EUR na splácanie synových dlhov, ktorú spláca po 500 EUR a mala by ju splácať do roku 2018. Aspoň to tak tvrdí. Syn má 31 rokov. Je samostatne zárobkovo činný, žije v zahraničí. Chcem vedieť či táto pôžička patrí do BSM a či budem musieť splácať aj ja časť jej pohľadávky po rozvode. Peniaze z tejto pôžičky nikdy neboli použité v spoločnej domácnosti. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Pôžička v manželstve bez vedomia partnera

Dobrý deň. V prípade ak si Vaša manželka vzala úver bez Vášho vedomia a bez Vášho súhlasu a Vy nefigurujete ako spoludlžník, tieto finančné prostriedky nepoužila na zveľadenie Vášho spoločného majetku, tak v tom prípade ide o jej výlučný dlh a Vy nie ste povinný ho splácať. V rámci vyporiadania BSM by sa naň prihliadať nemalo. Môže však nastať situácia že Vaša manželka prestane splácať tento dlh, vtedy môže veriteľ požadovať úhradu aj z majetku, ktorý patrí do BSM. Preto Vám odporúčam po právoplatnom rozvode manželstva bezodkladne podať návrh na vyporiadanie BSM.


Bezplatná právna pomoc, oblasti práva:
Rodinné právo | Rozvod | Spoluvlastníctvo | Občianske právo | Obchodné právo | Pracovné právo | Vymáhanie pohľadávok | Správne právo | Trestné právo | Procesné právo (civilné) | Dedičské právo | Iné oblasti práva | Nezaradené

Právne články

Príbuzné otázky v PRÁVNEJ PORADNI:

Príbuzné otázky v PRÁVNEJ PORADNI (z rovnakej oblasti práva):