Porušenie predkupného práva


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Banskobystrický
Odpovedá: advokát Zvolen
Odpovedané dňa: 4. 11. 2016

Otázka: Porušenie predkupného práva

Dobrý deň, v dedičskom konaní som spolu so sestrou zdedil rodinný dom rovnakým dielom. Ona svoj diel predala bez toho, aby využila moje predkupné právo napriek tomu, že som chcel jej podiel odkúpiť po vybavení úveru. Podal som žalobu na prešetreniene platnosti kúpnej zmluvy. Nový majiteľ o tom vie napriek tomu sa domáha majetku, ktorý od nej kúpil. Chce prevrtať zámky a začať prestavovať. V dome nebývam, ale tam mám trvalý pobyt a svoje osobné veci. Na dvore si parkuje auto a zložil si tam stavebný materiál. Chcel by som vedieť ako mám ďalej postupovať. Ďakujem

Odpoveď: Porušenie predkupného práva

Dobrý deň

máte možnosť podať návrh na neodkladné opatrenie, aby počas konania (pokiaľ ste už podali žalobu) až do jeho skončenia, nemohol nový majiteľ s majetkom nakladať, prípadne aby sa zdržal určitého konania. Neodkladné opatrenie je inštitút, ktorý súd nariadi pokiaľ je potrebné bezodkladne upraviť pomery účastníkov konania.

 

 


Bezplatná právna pomoc, oblasti práva:
Rodinné právo | Rozvod | Spoluvlastníctvo | Občianske právo | Obchodné právo | Pracovné právo | Vymáhanie pohľadávok | Správne právo | Trestné právo | Procesné právo (civilné) | Dedičské právo | Iné oblasti práva | Nezaradené

Právne články

Príbuzné otázky v PRÁVNEJ PORADNI:

Príbuzné otázky v PRÁVNEJ PORADNI (z rovnakej oblasti práva):