Pojednávanie bez mojej účasti

Online právna poradňa
Oblasť práva: Rozvod, Banská Bystrica
Odpovedá: Advokát Banská Bystrica
Odpovedané dňa: 9. 1. 2017

Otázka: Pojednávanie bez mojej účasti

Dobrý deň. Chcela by som Vás poprosiť o radu, či je možné požiadať súd v prípade rozvodového konania o pojednávanie bez mojej účasti. V konaní vystupujem ako žalobca - navrhovateľka. Na prvom pojednávaní sa manžel nezúčastnil bez ospravedlnenia. Kvôli zmene príslušnosti súdu sme na ďalší termín čakali takmer rok. Na podanom návrhu trvám a ani manžel vraj proti tomu nemá námietky. V čase pojednávania som veľmi pracovne vyťažená a nemám veľmi chuť znovu sa zbytočne previezť 400 km. Ak je možné takéto pojednávanie, akou formou mám spracovať žiadosť na súd? Stačí aj cez e -podateľňu? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Pojednávanie bez mojej účasti

Dobrý deň. Ak nemáte deti a Váš návrh na rozvod manželstva obsahoval všetky zákonné náležitosti a prílohy môžete požiadať súd, aby pojednával vo Vašej neprítomnosti a rozhodol tak, ako navrhujete v návrhu. Je však len na úvahe súdu, či bude pojednávať bez Vašej prítomnosti, alebo vytýči ďalší termín pojednávania nakoľko usúdi, že je potrebné Vás v tejto veci vypočuť. Takáto situácia môže nastať v prípade, ak Váš manžel nebude súhlasiť s vedením pojednávania bez Vašej účasti, alebo nebude súhlasiť s rozvodom manželstva, alebo Váš návrh bude neúplný. V prípade ak je pojednávanie vytýčené a Vy sa naň nemôžete dostaviť odporúčam Vám požiadať o odročenie pojednávania z dôležitých pracovných dôvodov. Ak sa neospravedlníte súd konanie zastaví (s výnimkou ak by manžel trval na pojednávaní). Odporúčam Vám však pojednávania sa zúčastniť vzhľadom na to, že na pojednávaní môže za Vašej prítomnosti dôjsť k vydaniu rozhodnutia o rozvode manželstva a môžete sa vzdať aj práva na podanie opravného prostriedku, čím urýchlite súdne konanie a rozsudok o rozvode manželstva budete mať skôr. Ďalšou možnosťou je zvoliť si advokáta, ktorý Vás bude v konaní o rozvod manželstva zastupovať a Vaša účasť na pojednávaní nebude potrebná. Advokáta si môžete zvoliť aj z oblasti, kde sa pojednávanie bude viesť.

PRÁVNA PORADŇA ZADARMO

Advokátska kancelária Ficek & Ficeková

advokát, Bratislava, Žilinská 14


Položiť otázku


V prípade, ak máte doplňujúce otázky k tejto problematike, vyplňte formulár nižšie:

Vaša správa bola úspešne odoslaná!

JUDr. Milan FicekPrávne články


Príbuzné otázky v PRÁVNEJ PORADNI:
Rozvod bez mojej účasti
Dedenie po mojej smrti
Súdne pojednávanie bez mojej prítomnosti
Zverenie dieťaťa do mojej starostlivosti
Dedenie po tete mojej matky
Rozvod manželstva bez účasti na pojednávaní
Rozvod a podvod voči mojej strane?
Ako dostať dcéru do mojej starostlivosti?
Kto bude dediť nehnuteľnosť po mojej smrti?
Manžel si berie veci v mojej neprítomnosti

Príbuzné otázky v PRÁVNEJ PORADNI (z rovnakej oblasti práva):
1 2 3 4 6 12 17 22 >

JUDr. Milan Ficek, advokát.

Vložte email, na ktorý Vám pošleme odpoveď:

Uveďte dôvod nahlásenie otázky (porušenia dobrých mravov):