Patria licenčné príjmy do BSM?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Spoluvlastníctvo, Košický
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát
Odpovedané dňa: 7. 1. 2017

Otázka: Patria licenčné príjmy do BSM?

Chcela by som poprosiť aj o informácu, či príjmy z licenčných poplatkov, resp. z predaja patentu sú predmetom BSM manželov.

Odpoveď: Patria licenčné príjmy do BSM?

Dobrý deň, áno, príjmy z licencií patria do BSM. Je to niečo podobné, ako keď Vám patrí nejaká nehnuteľnosť a prenajímate ju počas manželstva. Príjmy z prenájmu nehnuteľnosti vo vlastníctve len jedného z manželov patria do BSM.

 


Bezplatná právna pomoc, oblasti práva:
Rodinné právo | Rozvod | Spoluvlastníctvo | Občianske právo | Obchodné právo | Pracovné právo | Vymáhanie pohľadávok | Správne právo | Trestné právo | Procesné právo (civilné) | Dedičské právo | Iné oblasti práva | Nezaradené

Právne články

Príbuzné otázky v PRÁVNEJ PORADNI:

Príbuzné otázky v PRÁVNEJ PORADNI (z rovnakej oblasti práva):