Obnovenie nájmu nehnuteľnosti


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Trnavský
Odpovedá: Mgr. Boris Gál
Odpovedané dňa: 1. 5. 2015

Otázka: Obnovenie nájmu nehnuteľnosti

Dobrý deň. Chcem sa spýtať. Mám nájomnu zmluvu, ktorá mi končí 1.6. avšak mám uvedenú klauzulu s opciou na 10 rokov. Mám poslať prenajímatelovi žiadosť o pokračovaní nájmu na základe opcie alebo ako? Ak mi prenajímateľ nepošle oznámenie o vysťahovaní, mám právo dalej pokračovať v nájme a automaticky sa mi predĺži zmuva na obdobie 10 rokov? Ďakujem.

Odpoveď: Obnovenie nájmu nehnuteľnosti

Dobrý deň. Vo Vašom prípade je rozhodujúcou skutočnosťou to, na aký predmet nájmu máte zmluvu uzavretú. Tzv. konkludentné obnovenie nájmu (upravené v ustanovení § 676 ods. 2 Občianskeho zákonníka) totiž neplatí pre nájom bytu. Konkludentné obnovenie nájmu bytu je vylúčené priamo Občianskym zákonníkom, a to konkrétne jeho ustanovením § 710 ods. 2. Ak teda ide o nájom bytu dohodnutý na dobu určitú a predmet nájmu chcete naďalej užívať, je potrebné, aby ste s prenajímateľom spísali dodatok k pôvodnej zmluve, prípadne celkom novú zmluvu. Bez ohľadu na to, na aký predmet nájmu máte zmluvu uzavretú, odporúčam Vám, aby ste kontaktovali prenajímateľa a písomne si dohodli podmienky ďalšieho trvania nájmu. Takýmto spôsobom sa vyhnete všetkým hroziacim komplikáciám a zároveň zvýšite mieru Vašej právnej istoty a takisto právnej istoty prenajímateľa.

 

Osobitne sú upravené nájmy poľnohospodárskeho pozemku.


Bezplatná právna pomoc, oblasti práva:
Rodinné právo | Rozvod | Spoluvlastníctvo | Občianske právo | Obchodné právo | Pracovné právo | Vymáhanie pohľadávok | Správne právo | Trestné právo | Procesné právo (civilné) | Dedičské právo | Iné oblasti práva | Nezaradené

Právne články

Príbuzné otázky v PRÁVNEJ PORADNI:

Príbuzné otázky v PRÁVNEJ PORADNI (z rovnakej oblasti práva):