Nevysporiadaný pozemok po domom


Online právna poradňa
Oblasť práva: Dedičské právo, Prešovský
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát
Odpovedané dňa: 3. 1. 2017

Otázka: Nevysporiadaný pozemok po domom

Dobrý deň. Chcem sa opýtať, ako dcéra získa pozemok pod domom od SPF, na ktorom stojí rodinný dom so súpisným číslom. Dcéra je väčšinovou vlastníčkou rodinného domu po nebohých mojich starých rodičov. Musíme pozemok odkúpiť od SPF? ďakujem.

Odpoveď: Nevysporiadaný pozemok po domom

Dobrý deň, dcéra môže požiadať SPF o odkúpenie pozemku, urobte to písomnou žiadosťou adresovanou Slovenskému pozemkovému fondu a priložte aj príslušný list vlastníctva.

 


Bezplatná právna pomoc, oblasti práva:
Rodinné právo | Rozvod | Spoluvlastníctvo | Občianske právo | Obchodné právo | Pracovné právo | Vymáhanie pohľadávok | Správne právo | Trestné právo | Procesné právo (civilné) | Dedičské právo | Iné oblasti práva | Nezaradené

Právne články

Príbuzné otázky v PRÁVNEJ PORADNI:

Príbuzné otázky v PRÁVNEJ PORADNI (z rovnakej oblasti práva):