Nerešpektovanie predkupného práva spoluvlastníkov

Online právna poradňa
Oblasť práva: Spoluvlastníctvo, Nitra
Odpovedá: Advokát Bratislava
Odpovedané dňa: 18. 11. 2016

Otázka: Nerešpektovanie predkupného práva spoluvlastníkov

Dobrý deň, som spoluvlastník ornej pôdy s bratom a A. A predal svoju časť pôdy predsedovi A bez toho aby oslovili ostatných spolupodielníkov. Ak sa nemýlim tak máme s bratom predkupné právo na podiel A. Kúpna zmluva bola 13.1.2013. Stalo sa to už druhý krát čo nás takto obrali o spoluvlastnícky podiel. V roku 2003 kúpil A pôdu od spoluvlastníka danej časti tiež bez toho aby nás oslovili a teraz znovu predal A pôdu bez nás. Ako sa viem brániť a aké mám možnosti na vymáhanie si podielu? Je možné dokázať úmysel nezákonného predaja? Je možnosť sťažovať sa na notárku, ktorá takúto kúpnu zmluvu robila a urobila to už druhýkrát nám a omnoho viac iným. Ďakujem.

Odpoveď: Nerešpektovanie predkupného práva spoluvlastníkov

Dobrý deň, v prípade porušenia predkupného práva zo strany ktoréhokoľvek spoluvlastníka majú ostatní spoluvlastníci právo dovolať sa neplatnosti právneho úkonu, ktorým bolo ich predkupné právo porušené. Pri prevode spoluvlastníckeho podielu a nerešpektovania predkupného práva totiž právny úkon nie je absolútne neplatný, ale len relatívne (t.j. neplatnosti sa treba dovolať). Tzn. že ak spoločnosť previedla na inú osobu svoj spoluvlastnícky podiel na nehnuteľnosti, mohli ste sa na súde alebo priamo u nového nadobúdateľa dovolať neplatnosti právneho úkonu. Právo dovolať sa neplatnosti takéhoto právneho úkonu sa však premlčuje v lehote 3 rokov odo dňa vykonania tohto úkonu. Vo Vašom prípade sa Vaše právo premlčalo dňa 13.01.2016. To však neznamená, že si svoje právo nemôžete uplatniť a neplatnosti takéhoto právneho úkonu sa dovolať. Ak však v súdnom konaní žalovaný vznesie námietku premlčania, žaloba bude zamietnutá.

PRÁVNA PORADŇA ZADARMO

Advokátska kancelária Ficek & Ficeková

advokát, Bratislava, Žilinská 14


Položiť otázku


V prípade, ak máte doplňujúce otázky k tejto problematike, vyplňte formulár nižšie:

Vaša správa bola úspešne odoslaná!

JUDr. Milan FicekPrávne články


Príbuzné otázky v PRÁVNEJ PORADNI:
Obídenie predkupného práva
Porušenie predkupného práva
Porušenie zákonného predkupného práva
Predaj alebo prenájom
Ako postupovať, ak sa matka vysťahovala s dieťaťom do cudziny bez môjho súhlasu?
Práva nájomcu
Nerešpektovanie predbežného opatrenia
Práva menšinového spoluvlastníka
Práva matky po rozvode
Práva dieťaťa - otec alkoholik

Príbuzné otázky v PRÁVNEJ PORADNI (z rovnakej oblasti práva):
1 2 3 4 9 16 24 31 >

JUDr. Milan Ficek, advokát.

Vložte email, na ktorý Vám pošleme odpoveď:

Uveďte dôvod nahlásenie otázky (porušenia dobrých mravov):