Nedostavenie sa dediča na pojednávanie

Online právna poradňa
Oblasť práva: Dedičské právo, Žilina
Odpovedá: Advokát Bratislava
Odpovedané dňa: 11. 1. 2017

Otázka: Nedostavenie sa dediča na pojednávanie

Dobrý deň, prebieha dedičské konanie, kde sú dvaja dediči - syn a dcéra, obaja žijú v zahraničí a sú občanmi Austrálie. Na dedičské konanie nechcú prísť. Jeden z nich sa nechal zastúpiť slovenským advokátom, druhý nejaví žiadny záujem o spoluprácu. Boli už dva termíny, ani na tretí sa ten dedič nechce dostaviť. Moja otázka je, či môže pani notárka zastaviť dedičské konanie a všetko zostane neprededené? Ďakujem.

Odpoveď: Nedostavenie sa dediča na pojednávanie

Dobrý deň,

práva úprava zastavenia konania o dedičstve je obsiahnutá v § 187 až 188 zákona č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok v účinnom znení.

Podľa uvedených ustanovení súd (v danom prípade ako súd koná súdom poverený notár) konanie o dedičstve zastaví výlučne v prípade, ak poručiteľ nezanechal žiadny majetok. Súd taktiež môže (avšak len za splnenia ďalších zákonom ustanovených podmienok) zastaviť konanie o dedičstve v prípade, ak poručiteľ zanechal majetok nepatrnej hodnoty alebo ak majetok poručiteľa nedosahuje výšku primeraných nákladov spojených s pohrebom poručiteľa.

Inak nemôže súd konanie o dedičstve zastaviť - teda nemôže ani zastaviť konanie o dedičstve z dôvodu, že jeden z dedičov sa nedostavuje na pojednávania. 

Súd disponuje v danom prípade inými inštitútmi ako zabezpečiť prítomnosť dediča na pojednávaní (napr. ukladaním poriadkových pokút). Rovnako môže súd vzhľadom na okolnosti daného prípadu rozhodnúť, že bude pojednávať aj v neprítomnosti riadne predvolaného dediča. Nedostavovanie sa na pojednávanie teda nemôže mať za následok neprejednanie dedičstva či zastavenie konania o dedičstve.

PRÁVNA PORADŇA ZADARMO

Advokátska kancelária Ficek & Ficeková

advokát, Bratislava, Žilinská 14


Položiť otázku

Podotázka: Nedostavenie sa dediča na pojednávanie (Dedičské právo)

Dobrý deň, môže byť poriadková pokuta uložená slovenským súdom aj občanovi iného štátu ? Ďakujem

Odpoveď: Nedostavenie sa dediča na pojednávanie

Odpovedá: Advokát Bratislava (odpoveď odoslaná: 20. 1. 2017)

Dobrý deň, áno, môže.


PRÁVNA PORADŇA, advokátska kancelária Ficek & Ficeková advokát, Bratislava.


V prípade, ak máte doplňujúce otázky k tejto problematike, vyplňte formulár nižšie:

Vaša správa bola úspešne odoslaná!

JUDr. Milan FicekPrávne články


Príbuzné otázky v PRÁVNEJ PORADNI:
Zrušenie spoluvlastníckeho podielu - pojednávanie
Nedostavenie sa na súd
Nedostavenie sa na súdne pojednávanie
Rozvod a nedostavenie sa na pojednávanie
Pojednávanie o rozvode - iný termín
Súdne pojednávanie bez mojej prítomnosti
Zrušenie výživného a súdne pojednávanie
Dedičské konanie
Prebratie dlhov v dedičskom konaní
Mám nárok na majetok po manželovi písaný na syna a uložený na synovom účte?

Príbuzné otázky v PRÁVNEJ PORADNI (z rovnakej oblasti práva):
1 2 3 4 5 9 12 16 >

JUDr. Milan Ficek, advokát.

Vložte email, na ktorý Vám pošleme odpoveď:

Uveďte dôvod nahlásenie otázky (porušenia dobrých mravov):