+421 (0) 2 381 04 750
zavolajte nám

Možnosť odročenia pojednávania pre PN a svedok

Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske procesné právo, Bratislava
Odpovedá: Advokát Bratislava
Odpovedané dňa: 20. 11. 2016

Otázka: Možnosť odročenia pojednávania pre PN a svedok

Prosím Vás, chcem sa opýtať, že ak sme manželia v bezpod. vlastníctve a sme predvolaný na vypočutie ohľadom súdneho sporu my dvaja proti niekomu, či môže odmietnuť manželka ísť vypovedať, ak som dlhodobo PN a nechceme, aby išla sama na súd. Chceme dať vypočúvanie odročiť.

Odpoveď: Možnosť odročenia pojednávania pre PN a svedok

Dobrý deň, od 01.07.2016 platia nové procesné pravidlá (Civilný sporový poriadok), ktoré upravujú odročovanie pojednávaní prísnejšie než doterajšia právna úprava. V súčasnosti sa má za to, že zo zdravotných dôvodov nie je možné opakovane odročiť pojednávanie, nakoľko je možné od Vás spravodlivo požadovať, aby ste sa dali zastúpiť. Ak už zastúpený ste (napr. advokátom), súd bude pojednávať vo Vašej neprítomnosti. Čo sa týka práva svedka odmietnuť vypovedať z dôvodu Vašej neprítomnosti, všeobecne platí, že svedok má byť vypočutý za prítomnosti oboch účastníkov konania, aby bola zachovaná tzv. rovnosť zbraní v súdnom konaní. Súd môžete z vyššie uvedených dôvodov požiadať o odročenie pojednávania, avšak je len na sudcovi, či Váš dôvod žiadosti posúdi ako odôvodnený a pojednávanie odročí. Vzhľadom na to, že ide o dlhodobú PN a nie o náhlu chorobu alebo hospitalizáciu, odporúčam Vám radšej si nájsť vopred advokáta, ak by súd nevyhovel Vašej žiadosti o odročenie pojednávania.

PRÁVNA PORADŇA ZADARMO

Advokátska kancelária Ficek & Ficeková

advokát, Bratislava, Žilinská 14


Položiť otázku


V prípade, ak máte doplňujúce otázky k tejto problematike, vyplňte formulár nižšie:

Vaša správa bola úspešne odoslaná!

JUDr. Milan FicekPrávne články


Príbuzné otázky v PRÁVNEJ PORADNI:
Možnosť anulácie manželstva
Možnosť osvojenia netere tetou
Moznost odstupenia od rezervacnej zmluvy
Možnosť zvýšenia výživného na dieťa
Možnosť výpovede v mieste bydliska
Možnosť napadnúť rozhodnutie krajského súdu
Dieťa ako svedok na krste dieťaťa
Bola mi sudcom odňatá možnosť konať pred súdom?
Diskriminácia otcov na krajskom súde v Bratislave a možnosť obrany
Kolko krát môžu odročiť pojednávanie pre neprítomnosť?

Príbuzné otázky v PRÁVNEJ PORADNI (z rovnakej oblasti práva):
Výpis telefónnych hovorov a dôkazy na súde
Povinnosť fyzickej osoby poskytnúť súčinnosť súdnemu exekútorovi
Mám nárok na náhradu trov konania
Miestna príslušnosť súdu rozhodujúceho o odvolaní pri zmene trvalého pobytu
Ospravedlnenia na pojednávaní z dôvodu PN
Právoplatnosť rozhodnutia
Možnosť odročenia pojednávania pre PN a svedok
Doručenie písomného rozhodnutia a právoplatnosť
Výzva súdu vo veci nedostatku vecnej legitimácie žalovaného
Má sestra povinnosť hradiť súdne trovy?
Nahrávanie pojednávania (zvukové a zvukovo-obrazové záznamy)
Zmena čísla spisu počas konania
Súdne pojednávanie bez mojej prítomnosti
Ako stotožniť osobu s jej účtom na sociálnej sieti?
Bezplatné poskytovanie právnej pomoci
Ako sa brániť pre rozhodnutím súdu o povinnosti platiť trovy konania?
Náležitosti žaloby podľa nového CSP
Niekoľkomesačné rozhodovanie o námietke zaujatosti
Dokladovanie majetkových pomerov
Môže súd ustanoviť neplnoletého opatrovníka?
Možno odročiť pojednávanie z dôvodu neprítomnosti právneho zástupcu?
Ako postupovať, ak súd mešká s doručením rozsudku?
Náhrada škody sposobená haváriou
Súd mi neodpovedal na moju sťažnosť
Zrušenie rozhodcovskej doložky v zmluve o hypotekárnom úvere
Uzná mi to súd ako dôvod?
Aka je lehota na dorucenie vyjadrenia pred pojednavanim?
Rozhodnutie odvolacieho súdu
Ústavná sťažnosť na prieťahy v súdnom konaní
Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov -prerušenie
1 2 3 >

JUDr. Milan Ficek, advokát.

Vložte email, na ktorý Vám pošleme odpoveď:

Uveďte dôvod nahlásenie otázky (porušenia dobrých mravov):