Môže nás otec po rozvode vysťahovať z bytu?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rozvod, Prešovský
Odpovedá: advokát Prešov
Odpovedané dňa: 27. 12. 2016

Otázka: Môže nás otec po rozvode vysťahovať z bytu?

Dobrý deň. Moji rodičia sa budú rozvádzať, návrh na rozvod chce podať otec, mama súhlasí. Moja otázka znie, že či nás môže otec po právoplatnom rozsudku súdu vysťahovať nasilne z bytu? On je totiž jeho vlastníkom. Za vašu odpoveď a čas vopred ďakujem a prajem veľa úspechov

Odpoveď: Môže nás otec po rozvode vysťahovať z bytu?

Dobrý deň, rozvodom manželstva zaniká aj oprávnenie jedného z manželov užívať byt, ktorý patrí druhému manželovi. Podľa pretrvávajúceho právneho názoru však ide o porovnateľnú situáciu ako v prípade zániku spoločného nájmu k bytu, kde zákon ukladá povinnosť zabezpečiť bytovú náhradu. Teda aj Vaša matka má právo domáhať sa, aby jej po rozvode manželstva bola pred vysťahovaním sa, zabezpečená bytová náhrada.


Bezplatná právna pomoc, oblasti práva:
Rodinné právo | Rozvod | Spoluvlastníctvo | Občianske právo | Obchodné právo | Pracovné právo | Vymáhanie pohľadávok | Správne právo | Trestné právo | Procesné právo (civilné) | Dedičské právo | Iné oblasti práva | Nezaradené

Právne články

Príbuzné otázky v PRÁVNEJ PORADNI:

Príbuzné otázky v PRÁVNEJ PORADNI (z rovnakej oblasti práva):