Je lepšie podať návrh na rozvod ako prvá, alebo byť odporcom?

Online právna poradňa
Oblasť práva: Rozvod, Trenčín
Odpovedá: Advokát Trnava
Odpovedané dňa: 10. 6. 2016

Otázka: Je lepšie podať návrh na rozvod ako prvá, alebo byť odporcom?

Dobrý deň. Rada by som sa spýtala čo je pre mňa ako matku výhodnejšie. Či mám podať návrh na rozvod ako navrhovateľ alebo byť odporcom a čakať kým, návrh na rozvod podá manžel. Vychovávame spolu maloleté dieťa. Manžel je vlastníkom bytu (bol ešte pred svadbou), a preto mám obavy o budúce bývanie pre mňa a pre syna. Musí manžela zaujímať aj naše budúce bývanie? A ešte aká je šanca, že by mu zverili dieťa do starostlivosti, keď je plný invalidný dôchodca a má dlhodobé zdravotné problémy? Aký postup by bol prosím Vás pre mňa ten správny aby sme so synom ako tak obišli, nakoľko z bytu odídeme my. Ďakujem za Vašu odpoveď.

Odpoveď: Je lepšie podať návrh na rozvod ako prvá, alebo byť odporcom?

Dobrý deň. Bez znalosti konkrétnych okolností prípadu nie je možné zaujať náležité stanovisko k veci. Pokiaľ však ide o otázku týkajúcu sa podania návrhu na rozvod, tak závisí predovšetkým na Vás, či sa chcete s manželom rozviesť. Ak áno, potom nemusíte čakať na to, či a kedy podá návrh Váš manžel. Z procesného hľadiska majú účastníci súdneho konania rovnaké práva a povinnosti. V rozvodovom konaní sa nerieši majetok manželov, avšak úprava práv a povinností k maloletému dieťaťu na čas po rozvode áno. Čo sa týka zverenia dieťaťa, tu opätovne nemožno dávať žiadne predpoklady ak nemám komplexné informácie o veci. V tomto ohľade je významný napr. aj vek dieťaťa a to, či dokáže vyjadriť svoj názor ohľadom toho, komu má byť zverené do starostlivosti po rozvode. Otázka bývania nebude priamo predmetom rozvodového konania. V konaní sa bude riešiť jedine výživné pre maloleté dieťa, ktoré bude určované najmä s ohľadom na možnosti, schopnosti a majetkové pomery povinného rodiča. Rozvedený manžel alebo manželka sa môžu po rozvode domáhať za splnenia zákonných podmienok priznania príspevku na výživu rozvedeného manžela (§ 72 a § 73 zákona o rodine).

PRÁVNA PORADŇA ZADARMO

Advokátska kancelária Ficek & Ficeková

advokát, Bratislava, Žilinská 14


Položiť otázku


V prípade, ak máte doplňujúce otázky k tejto problematike, vyplňte formulár nižšie:

Vaša správa bola úspešne odoslaná!

JUDr. Milan FicekPrávne články


Príbuzné otázky v PRÁVNEJ PORADNI:
Mám šancu dostať deti po rozvode? Kde budem po rozvode bývať?
Rozvod manželstva ak neviem kde sa nachádza manžel
Rozvod manzelstva-príslušný súd
BSM počas manželstva
Nároky po rozvode manželstva
Žiadosť o rozvod manželstva
Rozvod manželstva zo zahraničia
Rozvod manželstva kvôli nevere
Prevod bytu počas manželstva
Rozvod manželstva na Slovensku

Príbuzné otázky v PRÁVNEJ PORADNI (z rovnakej oblasti práva):
1 2 3 4 6 12 17 22 >

JUDr. Milan Ficek, advokát.

Vložte email, na ktorý Vám pošleme odpoveď:

Uveďte dôvod nahlásenie otázky (porušenia dobrých mravov):