Online právna poradňa - Správne právo

Položiť otázku


Vrátenie vyvlastnených pozemkov

Dobrý deň. Som občanom obce na západnom Slovensku. V roku 2014 mi obec, v ktorej bývam vyvlastnila pozemok za domom (záhradu) za účelom stavby pozemnej komunikácie. Obec však pod dobu 2 rokov s výstavbou cesty vôbec nezačala, a tak som na základe stavebného zákona požiadal o vrátenie pozemku. Okresný úrad mi pozemok v tomto roku skutočne vrátil. Krátko nato (cca 1 mesiac) mi od obce prišlo oznámenie o opätovnom začatí vyvlastňovacieho konania. V tejto súvislosti by som sa Vás chcel opýtať 3 otázky: (1) Môže obec po prvom neúspešnom vyvlastnení „len tak“ začať ihneď pozemok opätovne vyvlastňovať? (2) Môžem, sa na základe rozhodnutia okresného úradu o vrátení pozemku obrátiť na súd za účelom nemajetkovej ujmy (neúčelné obmedzenie vlastníckeho práva? ) aj keď mi reálne žiadna majetková škoda na pozemku nevznikla? Aké sú moje možnosti brániť sa proti takémuto konaniu obce? Vopred Vám ďakujem za odpoveď.

Zobraziť odpoveď

Odpovedané dňa: 25. 3. 2017

Ako v priebehu dedičského konania vrátiť dôchodok sociálnej poisťovni?

Dibry deň. V júni minulého roku nám zomrel otec. Dedičské konanie bolo teraz v januári, kde nám notárka oznámila, čo sa dedí. Otec mal účet v banke, kde mu ešte po smrti soc. poisťovňa zaslala dôchodok. Na dedičskom sme sestru poverili, aby všetko prevzala na seba. Išla zrušiť účet aj vybrať peniaze. Ale v banke jej povedali, že peniaze sú zablokované a nevedia kým a od nás teraz soc. poisťovňa žiada spat dôchodok. Zaslala nám všetkým surodencom šeky. Ale my sme nezamestnani a ten dôchodok je v banke. Nevieme čo mame robiť.

Zobraziť odpoveď

Odpovedané dňa: 24. 3. 2017

Od koho môžem žiadať zápisnicu o zhromaždení podielnikov pozemkového spoločenstva?

Dobrý deň. Aký čas ma notár na odpoveď. Dňa 8. 3. 2017 som podal žiadosť o zápisnicu zo schôdze vlastníkov pozemkov notárovi, ktorý dozoroval nad priebehom schôdze. Ma na to 30 dni alebo je to v prípade notárov ináč. A mám podľa Vás ako zúčastnený vlastník právo na zápisnicu? Išlo o schvaľovanie poľovného revíru a nemôžem sa k zápisnici dostať ani od lesného úradu, kde mi to zamietli. Ani od zvolávateľa a ani od pólov. združenia. Ďakujem. 

Zobraziť odpoveď

Odpovedané dňa: 23. 3. 2017

Predaj auta a odhlásenie

Dobrý deň, prosím poraďte. Manžel predal auto. Zmluvu kúpno-predajnú má. Veľký technický preukaz má. Peniaze dostal, ale s kupcom sa dohodli, že malý technický preukaz a splnomocnenie na odhlásenie auta mu pošle poštou no nestalo sa tak a odmlčal sa. Už je to takmer mesiac od kúpy a nevieme čo máme robiť. Viete prosím poradiť ako môžeme postupovať?

Zobraziť odpoveď

Odpovedané dňa: 24. 3. 2017

Môže stavebný úrad zakázať drobnú stavbu (oplotenie pozemku)?

Dobrý deň, Môže mi zakázať stavebný úrad (starosta obce) oplotiť vlastný pozemok na základe územného plánu, ktorý ešte nie je oficiálne schválený? Vlastníci majú poskytnúť časť pozemku na komunikáciu, ktorá tam je, len obec ju chce mať širšiu a o túto časť nechcú dovoliť oplotenie. Nikto z vlastníkov nepodpísal, že časť pozemku predá alebo daruje obci. Ak mi niekto vyhodí nebezpečný odpad na neoplotenu časť pozemku, musím potom znášať náklady ja alebo obec pri likvidácii? Ďakujem za odpoveď.

Zobraziť odpoveď

Odpovedané dňa: 18. 3. 2017

Ako sa brániť pre poškodzovaním dobrého mena?

Dobrý deň, potrebovala by som poradiť. Práve teraz sme uprostred stavebného konania, no mame problém so susedom, ktorý sa stále odvoláva. V tých svojich odvolaniach nás však častuje prívlastkami ako "neprispôsobiví, novousadlíci", že mame "valalsko hlučný spôsob života", že sme "grobiani" a ďalej tvrdenia, že už asi 5 rokov dozadu sme všetko premyslené plánovali a iné. Som z toho všetkého už vyčerpaná a hlavne tie jeho výroky ma urážajú. Mohla by som niečo robiť, aby s tým prestal a nejako sa proti tomu brániť? Ďakujem veľmi pekne za odpoveď.

Zobraziť odpoveď

Odpovedané dňa: 17. 3. 2017

Ako postupovať pri odopretí vyznačení právoplatnosti rozhodnutia

Prosím Vás ako postupovať pri prípade, keď stavebný úrad odmietne vyznačiť právoplatnosť na vlastnom rozhodnutí? T.j. jedna sa o spojené územné rozhodnutie so stavebným povolením, ktoré ešte vydal predošlý stavebný úrad (predchádzajúci starosta) a aktuálny stavebný úrad namieta, že predmetné rozhodnutie bolo vraj "nezákonné". Avšak toto rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť, pretože nikto z účastníkov nevyužil riadne opravné prostriedky ani ho nikto nenechal preskúmať súdom. T.j. cez info zákon som zistil, že sa tak nestalo. Avšak stavebný úrad sa zdráha vydať aj písomne rozhodnutie o zamietnutí žiadosti o vyznačenie právoplatnosti. T.j. nemám rozhodnutie, ktoré by som mohol zobrať na prokuratúru na preskúmanie zákonnosti rozhodnutia (zamietnutie so zdôvodnením). Akú mám teda možnosť, aby som prinútil stavebný úrad rešpektovať platný zákon o správnom konaní?

Zobraziť odpoveď

Odpovedané dňa: 18. 3. 2017

Odvolanie víza

Dobrý deň, chcela by som sa informovať, či robíte odvolania o zamietnutí žiadosti o víza - české veľvyslanectvo v alžírsku a čo by ma cenovo stalo odvolanie, ak robíte také odvolania. ďakujem.

Zobraziť odpoveď

Odpovedané dňa: 18. 3. 2017

Ukončenie konania rozhodnutím autoremedúrou

Dobrý deň, rozhodnutím správneho orgánu mi bola udelená pokuta, v zákonnej lehote som sa odvolala a správny orgán, ktorý toto rozhodnutie vydal autoremedúrou rozhodol, že môjmu odvolaniu vyhovuje a predchádzajúce rozhodnutie ruší v plnom rozsahu. Nikto sa v stanovenej lehote neodvolal, takže rozhodnutie sa stalo právoplatným. Ale o mesiac mi prišlo predvolanie na ďalšie pojednávanie, kde tvrdia, že bolo zrušené iba samotné rozhodnutie, ale konanie nebolo ukončené. Ak rozhodnutie o zrušení predchádzajúceho rozhodnutia nadobudlo právoplatnosť, neznamená to, že konanie je ukončené? Neznamená to, že uznal moje pripomienky a de facto ma uznal nevinnou a zrušil pokutu? Môže správny orgán pokračovať ďalej v tom istom konaní? Na pojednávaní mi bolo oznámené, že mi príde ďalšie rozhodnutie, kde mi bude pokuta znížená. Ďakujem.

Zobraziť odpoveď

Odpovedané dňa: 7. 3. 2017

Ako napísať podnet prokurátorovi?

Píšem podnet prokurátorovi, aby podal protest prokurátora proti rozhodnutiu katastrálneho úradu. Čím podnet ukončiť? Mám napísať, z akého dôvodu je rozhodnutie nezákonné, alebo musím napísať, čo očakávam, ako sa píše v žalobe. Listiny, ktoré prikladám, mám označiť ako prílohy? Ďakujem za odpoveď.

Zobraziť odpoveď

Odpovedané dňa: 8. 3. 2017

1 2 3 4 7 9 12 >