Online právna poradňa - Pracovné právo

Položiť otázku


Odmietnutie prijatia do zamestnania - odpis z registra trestov so záznamom

Dobrý deň, rodinný známy mal nastúpiť do zamestnania 1. 4. 2017. Prešiel výberovými kolami cez personálnu agentúru, aj budúceho zamestnávateľa. Od budúceho zamestnávateľa dostal z HR dokumenty k podpisu pred podpisom pracovnej zmluvy: Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti, Protokol o priebehu predzmluvných vzťahov, Osobný dotazník, Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane. Zmluva mala byť podpísaná 1. 4. 2017. Zatiaľ mu poslali akceptačný list s platobným dekrétom s info, že je to pre nich morálne záväzné, že ho zamestnajú, áno viem, že to však nie je právne napadnuteľné, ale príbeh pokračoval ďalej : Všetko začal vybavovať, avšak pani z HR začala požadovať aj odpis z registra trestov. Známy pani z HR tekefonicky vysvetlil, že má v odpise záznamy 2 z roku 1996 a 2002 a prihliada sa na ne, akoby sa skutok nestal. Raz z dôvodu amnestie rok 1998 a druhý krát podľa paragrafu 60/4 tr.z Známy nebol nikdy vo väznení, išlo vždy o odňatie slobody podmienečne. Skutky, za ktoré bol obžalovaný nesúvisia s výkonom práce, ktorú mal vykonávať (obchodný manažér s bezpečnostnými dverami), t.j žiadne vykrádania, ekonomické ani obchodné trestné činy. Išlo o prehrešky z mladosti ( fyzické napadnutie a držanie omamnej látky). Teda pani z HR mailom poslal odpis. Následne ho personalistka z HR z budúceho zamestnania informovala, že s ním nakoniec nebudú spolupracovať z dôvodu záznamov v odpise registra trestov. Avšak daná firma v protokole o priebehu predzmluvných vzťahov uvádza : " bod 4 : žiadnou osobou v názov firmy neboli od uchádzača vyžadované informácie o tehotenstve o rodinných pomeroch o bezúhonnosti. " práve preto mám otázky : Prečo ak aj v odpise je uvedené, že sa má prihliadať na odsúdeného, ako by sa skutok nikdy nestal sa budúci zamestnávateľ v mailovej komunikácií vyjadrí, že ho neprijímajú z dôvodu záznamov v odpise? Výpis ma čistý. Prečo na jednej strane firma xy dáva podpisovať budúcim zamestnancom už vyššie citovaný bod 4? Dokedy ma človek riadne žijúci a vedúci usporiadaný rodinný život pykať za mladícku nerozvážnosť? Sú možnosti požadovať ospravedlnenie za poškodenie vlastného mena? T. J morálne aj finančne? Ďakujem moc za spätnú väzbu.

Zobraziť odpoveď

Odpovedané dňa: 25. 3. 2017

Práca na čierno

Dobrý deň, prajem, mám takýto problém: vlastním malú pizzériu a pred mesiacom som prijala nového zamestnanca, ako obvykle som jeho údaje spolu s kópiami OP a ZP zaslala svojej účtovnícke, aby ho prihlásila. Problém spočíva v tom, že mail som odoslala o 10:10 ráno (pizzeria otvára o 10 a zamestnanec bol v práci taktiež od 10). Keďže moja účtovníčka bola PN tak preposlala údaje o zamestnancovi kolegyni, aby ho prihlásila ona, tá ho však prihlásila o 11. 29. Medzitým mi vošla do prevádzky kontrola a keďže zamestnanec nebol prihlásený tak spísali zápis a i keď videli, že účtovníčka bola vyzvaná, aby zamestnanca prihlásila, napriek tomu mi dnes bolo doručené rozhodnutie, v ktorom oznamujú, že mi bude uložená pokuta za nesplnenu povinnosť nahlásenia nového zamestnanca. Chcem sa opýtať, či mám v tomto prípade šancu sa odvolať alebo iným spôsobom odvrátiť pokutu. Nikdy predtým som takýto problém nemala prevádzka funguje takmer 10 rokov a nikto u mňa nikdy nepracoval bez riadnej zmluvy. Veľmi ma hnevá, že kvôli pár minútam omeškania mám znášať tak vysokú pokutu. Ďakujem veľmi pekne za odpoveď. Pekný deň.

Zobraziť odpoveď

Odpovedané dňa: 24. 3. 2017

Prepustenie zamestnanca z dôvodu nadbytočnosti pri zlúčení pobočiek zamestnávateľa

Dobrý deň! Nedávno u nás vo firme došlo k zliceniu pobočiek z dvoch rôznych miest do jednej pobočky, pričom jedna z nich zanikla. Ja som však pracoval na pobočke, ktorá zostalal zachovaná, no napriek tomu som distal výpoveď z dôvodu nadbytočnosti. Chcem sa preto spýtať, či by výpoveď nemalú dostať len zamestnanci zanikajúcej pobočky? Ďakujem!

Zobraziť odpoveď

Odpovedané dňa: 23. 3. 2017

Vrátenie preddavku po ukončený zmluvy

Dobrý deň, po oddchode z agentúry mi ostalo čas peňazí na účte agentúry sú to peniaze, ktoré boli určené na platby odvodov. Agentúra na začiatku prisľúbila, že mi zvyšok peňazí pošle na účet ale do dnešného dňa sa tak nestalo a prestali komunikovať. Ako mám postupovať. Ďakujem.

Zobraziť odpoveď

Odpovedané dňa: 26. 3. 2017

Výpoveď zamestnanca zamestnávateľovi

Som zamestnaná na dobu určitú od 4. 4. 2016 do 4. 4. 2017 a potrebujem vedeť, či už v ten deň aj skôr ako 4. 4. 2017 môžem skončiť pracovný pomer? Ďakujem veľmi pekne za odpoveď.

Zobraziť odpoveď

Odpovedané dňa: 22. 3. 2017

Nevyplatená mzda

Dobrý deň, Už rok mi je bývalý zamestnávateľ dlžný výplatu. Po nekonečných telefonátoch a smskach a vyhovorkach chcem podať tresné oznámenie. Dlžná suma je 529, 52 + 59, 85 na stravenkach. Moja otázka je, či môžem tieto sumy zrátať a celkovú sumu 589, 37 uviesť ako tu, ktorú mi je dlžný?

Zobraziť odpoveď

Odpovedané dňa: 22. 3. 2017

Príplatky za sviatok

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať otázku ohľadne príplatkov za prácu vo sviatok. Pracoval som totiž cez vianočné sviatky 24-25-26. 12. 2017. Dostal som však príplatok 50 % len za pondelok 26. 12. 2017. Zamestnávateľ sa odvoláva na to, že Vianoce pripadli na víkend, to znamená bol to len normálny pracovný deň, preto nemám nárok na príplatok. Ja si však myslím, že išlo o sviatok, takže by som mal mať nárok aj na príplatok. Ďakujem veľmi pekne za odpoveď.

Zobraziť odpoveď

Odpovedané dňa: 21. 3. 2017

Dokedy môže zamestnávateľ zadržať výplatu?

DOBRÝ deň, mám takú malú otázku, Zamestnávateľ ukončil moju pracovnú zmluvu do kedy mi môže držať moju výplatu?

Zobraziť odpoveď

Odpovedané dňa: 20. 3. 2017

Pracovno právny spor

Dobrý deň, prajem. Chcem napadnúť dohodu o rozviazaní pracovného pomeru na základe krivého podozrenia voči mojej osobe. Hľadám si bezplatného štátneho právnika, ktorý ma bude zastupovať.

Zobraziť odpoveď

Odpovedané dňa: 20. 3. 2017

Ako podať výpoveď, keď mi je zamestnávateľ dlžný?

Dobrý deň, chcem sa opýtať akú výpoveď mám dať zamestnávateľovi, ktorý mi nevyplatil za posledné tri roky diéty ale len časť z nich. Respektíve mám uviesť vo výpovedi, že ja nedlhujem žiadnu pohľadávku firme. Keby som ich chcel vymáhať neskôr. Aby nedošlo k situácii, že mi môžu spätne povedať, že som spôsobil škodu firme (fiktívne prácou a pod). Za odpoveď ďakujem.

Zobraziť odpoveď

Odpovedané dňa: 24. 3. 2017

1 2 3 4 20 38 57 75 >