+421 (0) 2 381 04 750
zavolajte nám

Online právna poradňa - Obchodné právo

Položiť otázku


Výmaz z OR

Dobrý deň, sme dvaja konatelia. Každý máme rovnaký podiel. Nastali vo firme problémy, a tak sme spísali dohodu a vystúpení z firemného podielu a ukončenie konateľstva. Jeden konateľ totiž nič nerobí, iba bieli firemný účet bez vedomia druhého konateľa. Tak on súhlasil s tým, že sa vzdá konateľstva a podpísal dohodu notárom overenú. V polovici októbra poslal list na firmu, že sa vzdáva konateľstva. Taký istý list poslal aj na VÚC, že sa vzdáva konateľstva a žiada ich o výmaz z OR. Pozývali sme ho na valné, na ktoré sa nedostavil. V decembri prepísal svoj firemný podiel na ďalšiu osobu bez vedomia spoločníka. Viete mi poradiť ako postupovať pri vymaze z OR, a či stačia tieto dokumenty, ktoré mám k dispozícii, aj keď sú to už 3 mesiace od prijatia listu o skončení konateľstva nakoľko ten, čo sa vzdal konateľstva už nie je na Slovensku. Ďakujem sa Vašu radu. S pozdravom OS.

Zobraziť odpoveď

Odpovedané dňa: 19. 2. 2017

Registrácia na stránke a automatické platby

Dobrý deň, Zo zvedavosti som sa zaregistrovala na stránku freelancer.com a vyžadovali aj zadanie paypal účtu. Po pár dňoch som tam presta chodiť nadobudla som dojem, že majú falošné ponuky prác. Po krátkej dobe mi prišla platba 30,99 eur. Stiahli si ju automaticky s tým, že pri registrácii som dala súhlasím s podmienkami a oni to berú ako mesačný poplatok za používanie. Platbu sa mi podarilo stornovať v paypal a refundujú mi peniaze späť. Problém nastal, že spomenutá stránka freelancer.com odmieta uzavrieť môj účet. Tvrdia, že im chýba platba. Ja ich web nepoužívam, bojím sa, že mi budú mesačne ďalej účtovať ďalšie poplatky a zrušiť tam účet je asi cesta nemožná pokiaľ im neobnovím spojenie s paypalom. To nechcem nakoľko si sťahujú peniaze bez môjho vedomia. Čo môžem spraviť? Môžu peniaze odomňa inak vymáhať ako cez paypal? Ďakujem veľmi pekne.

Zobraziť odpoveď

Odpovedané dňa: 19. 2. 2017

SZČO ukončenie živnosti počas trvania zmluvy

Zdravím, som SZČO a uzatvoril som ZMLUVU O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB uzavretú podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov na dobu neurčitú. Výpovedná doba je 2 mesiace. Chcel by som sa opýtať, čo sa stane so zmluvou (a povinnosťami vyplývajúcimi zo zmluvy) ak by som živnosť zrušil. Ďakujem.

Zobraziť odpoveď

Odpovedané dňa: 16. 2. 2017

Bezúhonnosť na účely živnostenského podnikania

Dobrý deň. Chcel by som Vás poprosiť o radu a odpoveď. Pred 5 rokmi som mal otvorenú živnosť (na predaj zábavnej pyrotechniky), ktorú som zrušil a nastúpil som na výkon trestu. Po 5 rokoch ma podmienečne, min. rok v júni 2016, prepustili a mám podmienku na 4 roky. Chcel by som sa opýtať, či by s tým nebol problém, nakoľko som bol 5x súdne trestaný, z toho raz vo výkone trestu a chcem si opätovne otvoriť živnosť na autodopravu a požičovňu osobných a úžitkových vozidiel. Nebol som odsúdený za DPH ani čo by sa týkalo predchádzajúcej podnikateľskej činnosti. Bol som odsúdený za podvod § 221 ods. 1, 2, 3 a drogy § 172. Viete mi poradiť, či je možnosť a ako mám postupovať, či by mi vystavili živnostenské oprávnenie. Ďakujem za odpoveď. Pekný deň.

Zobraziť odpoveď

Odpovedané dňa: 17. 2. 2017

Zle urobená prerábka bytu

Dobrý večer, Máme taký zložitejší problém. Priateľ kúpil byt, na ktorý objednal firmu na rekonštrukciu. Padla ústna dohoda na danú sumu za rekonštrukciu a termín odovzdania. Na koľko byt bol odovzdaný s 4 týždňovým sklzom 10% dohodnutej sumy odmietol vyplatiť. Byt odovzdali 14. 1. 2017. Teraz vystavili faktúru, na ktorej je o 2500e viac než dohodnutá suma. Pointa faktúry je v tom, že bola vystavená 22. 12. 2016, keď na byte stále robili a splatnosť bol do 29. 12. 2016. Lenže priateľovi faktúru poslali až 30. 1. 2017 takže 1 mesiac už po uplynutí splatnosti a to hneď s upomienkou. Ďalšie problemy vznikli hneď prvé dni bývania v novom, keď zistil nedostatky na byte a to nie iba 2-3 veci ale až toľko, že byt sa musí kompletne znovu prerábať podľa stavebného odborníka. Firma už poslala druhu upomienku s lehotou 3dni na zaplatenie alebo pristúpia na súdne vymáhanie. Ako by mal priateľ postupovať? Neviem, či niečo zmení na danej situácii, že je chránená osoba (inv. dôchodca), či sa k tomu pristupuje inak. Za Vašu odpoveď vopred ďakujem.

Zobraziť odpoveď

Odpovedané dňa: 14. 2. 2017

Úhrada faktúry

Dobrý deň, Prišla k nam do spoločnosti objednávka na dopravník na základe vypracovanej cenovej ponuky s podrobnými špecifikáciami. Pri objednávke sme žiadali od zákazníka zálohovú platbu 40% a zákazník súhlasil ale požadoval 2 mesačnú splatnosť načo sme súhlasili. Tesne pred dodaním dopravníka cca 3 týždne nám bol zaslaný email ohľadne nám neznámych prarametrov pre počítačové riadenie, ktoré sme my nemali v ponuke a nebolo ani v objednávke. Telefonicky sme sa dohodli na doplnení mimo objednávky tohoto riadenia. O 2 týždne odložili zákazku na neurčito - nevedeli dať termín. My sme dopravník nedokoncovali z dôvodu nezaplatenia. Táto situácia sa uskutočnila v máji 2016. Ozvali sa až v auguste 2016 a dali nám termín na dokončenie koniec septembra 2016. Čo sme s oneskorením 2 dni stihli. No vyskytli sa komplikácie s počítač.riadením, pretože zákazník nám nedal zadanie ohľadne dopravníka. Pocitac.riadenie nám dodával dodávateľ, ktorý mal na to vyhradené dni. Dokumentáciu nám poskytol až v decembri 2016. Jednalo sa o základnú objednávku na 13 000 (objednávka) + 2000 euro riadenie nad rámec objednávky + 1600 eur doplnkové plechy. 14 decembra 2016 sme sa dohadovali o fakturacii sumy 16600 eur ale zákazník nám napísal, že oni to museli za nás dokončiť a žiadali za to sumu 2400eur. Nakoľko sme potrebovali peniaze urgentne dohodli sme sa na kompromise, že zaplatia 13000 objednávka + 1600 eur a odpočítame ich sumu 2400 eur. Druhá splatnosť faktúry po dohode bola 2 týždne, ešte som ho upozornil na splatnosť. Nakoľko ani po splatnosti 20. 12. 2016 neprišla platba, poslali sme informačný email o pohľadávke, na čo nám zákazník odpovedal, že on dodrží splatnosť 60 dní. Chcel by som poradiť, či po úhrade faktúry, na ktorej sme sa dohodli: 1, či je platná, ak súhlasil so všetkým -emailová komunikácia 2, či musíme platiť ich sumu 2400 eur 3, či môžme vystaviť faktúru na sumu 13000 základná obj. + 2000 + 1600 doplnková výbava. Ďakujem, prajem príjemný deň.

Zobraziť odpoveď

Odpovedané dňa: 12. 2. 2017

Povinnosť firmy

Dobrý deň. Mal by som na Vás. Poradiť niečom. Jedna jednej firme. Ohľadom plastových okien. Do koľko dní po zaplatení zálohy nám mali vymeniť plastové okná?

Zobraziť odpoveď

Odpovedané dňa: 13. 2. 2017

Je moja vec premlčaná, alebo je ešte "živá"?

Dobrý deň. Chcel by som Vás touto cestou poprosiť o právny názor na môj problém, nakoľko mám už dva výklady, ktoré sa vo svojej podstate od seba zásadne líšia. Ako ručiteľ som na základe „Dohody o ručení“ § 303 – 312 Obch. Z. Musel za dlžníka splatiť v priebehu splácania úveru čiastku 1404. - Eur v splátkach v období od 25. 1. 2010 do 19. 6. 2011. Z mojej strany sa jednalo o pravidelne mesačne splátky, ktorých bolo celkovo 19. Prvá s dátumom 25. 1. 2010 a posledná s dátumom 19. 6. 2011. Dohoda o ručení bola spísaná dňa 7. 9. 2005. Spočiatku dlžník splácal úver načas, neskôr však platiť prestal a tak sa finančný subjekt, ktorý mu poskytol úver obrátil na mňa ako na ručiteľa. V priebehu splácania mnou som bol informovaný pravidelne finančným subjektom o tom, že či dlžník zaplatil splátku, alebo nie. Ak ju nezaplatil, zaplatil som ju ja. Po 19. 6. 2011 mi oznámili z finančného subjektu, že splátky sú ďalej uhrádzané rodičmi dlžníka. Títo celý úver za dlžníka aj splatili, pričom posledná splátka bola uhradená v mesiaci september 2015. A teraz môj problém. Po uhradení mojej poslednej splátky /19. 6. 2011/ som sa u právnika informoval, či a za akých okolností môžem od, dlžníka vymáhať svoju pohľadávku vo výške 1404. - Eur. Vtedy mi bolo povedané /právnikom/, že celú vec môžem začať prejednávať až po skončení splácania úveru, to je po poslednej splátke. Od tej doby /19. 6. 2011/ začína taktiež plynúť trojročná doba pre premlčanie veci. Druhý právny názor, s ktorým, sa dnes stretávam je ten, že každá splátka sa posudzuje samostatne a teda, na dátum príslušnej splátky sa vzťahuje aj trojročná premlčacia doba. Teda na splátku 25. 1. 2010 je premlčacia doba do 25. 1. 2013 a na splátku 19. 6. 2011 je premlčacia doba do 19. 6. 2014. V tomto prípade by som už nemal šancu moju pohľadávku od dlžníka vymôcť. Viete mi prosím v tomto poradiť? Ktorý právny názor je správny? Ďakujem.

Zobraziť odpoveď

Odpovedané dňa: 13. 2. 2017

Odstúpenie od zmuvy

Dobrý deň, Podpísal som zmluvu ohľadom primátneho bankovníctva (kópiu zmluvy som nedostal) stým, že ju pošlú na preverenie a schválenie. Lenže nastali komplikácie a nedokážem zaplatiť poplatky čo sa týkajú tej zmluvy. Opýtal som sa ich preto či by som nemohol odstúpiť od zmluvy a dostal som odpoveď, že v prípade keby zmluvu nepodpíšem, nebude schválená alebo nieje podpísaná v kancelárii alebo priestoroch firmy. Pri zmluve som o tom nebol informovaný písali tam klamstvá ohľadom mojich financií, aby som to mohol podpísať. Ďalej mi povedali, že potrebujú môj občiansky preukaz prefotený. Ale ten som im nedal stým, že si vybavujem nový. V zmluve nieje písaná adresa trvalého bydliska ale iba korešpondenčná adresa pre zaslanie potrebných formulárov (po schválení zmluvy) zmluva bola podpísaná včera 1. 2. 2017 a poslaná na schválenie dnes 2. 2. 2017. Týmto sa chcem teda spýtať či sa z takejto zmluvy da odstúpiť bez úhrady poplatkov vyplývajucich zo zmluvy, ktoré boli 990e + 75e mesačne na sporený účet. Ďakujem za odpoveď.

Zobraziť odpoveď

Odpovedané dňa: 8. 2. 2017

Odstúpenie od kúpno-predajnej zmluvy auta

Dobrý deň, Chcel by som sa opýtať, či je možné odstúpiť od kúpno-predajnej zmluvy ojazdeného auta, ktorú som uzavrel dňa 16.01.2017. V zmluve je napísane, že som sa riadne oboznámil so stavom vozidla avšak v kolonke vady auta-neuviedol predavajúci nič, dokonca ma ubezpečoval, že o auto bolo riadne starané. Auto 20.01.2017 nenaštartovalo. Vtedy som chcel ísť vozidlo prihlásiť. Na vlastne náklady som kupil novú autobatériu, tak ako mi poradili v servise. Aj tak auto štartuje na viac pokusov. Po tych pár dňoch som zistil, že z auta presakuje asi olej. Ked som sa dnes 27.1.2017 konečne dostal k prihlaseniu vozidla, policajt pri jeho kontrole povedal, že autu chýba štítok obsahujúci hmotnosť, rok výroby a pod., bez štítka nie je možné auto prihlásiť. Chýbajúci štítok mal byť zároveň spomenutý v dokladoch o STK kontrole a mala byt udelená autu výnimka. STK a EK vykonal este predavajuci. Predošlá majitelka nemá čas mi zdvihnúť telefon a do sms mi napísala, že ona auto neprihlasovala a nevie kde je ten štítok. Rád by som sa dozvedel ako mám správne postupovať ďalej, či môžem od zmluvy odstúpiť a aká je lehota na odstup. Dakujem za Vašu radu.

Zobraziť odpoveď

Odpovedané dňa: 27. 1. 2017

1 2 3 4 6 12 17 22 >