Online právna poradňa - Obchodné právo

Položiť otázku


Kupa auta a jeho neodhlásenie

Dobrý deň. Auto bolo kúpené 6/2016. V zmluve je, že do 10 dní odhlási vozidlo. Auto nebolo stále odhlásené a bazár sa stále vyhovára. Mám možnosť vrátiť auto? Cena auta bolo 680 eur.

Zobraziť odpoveď

Odpovedané dňa: 25. 3. 2017

Ako ukončiť mandátnu zmluvu?

Dobrý deň, v nemenovanej spoločnosti ponúkajúcej hrnce a iné kuchynské potreby, zdravotnícke pomôcky, som podpísal mandátnu zmluvu na pozíciu asistent predaja. Zmluvu som si nestihol preštudovať, a tak neviem, čo presne je v nej uvedené. Kópiu zmluvy som nedostal nakoľko sla na podpis riaditeľovi. Zmluvu som sa rozhodol o 2 dni ukončiť no bolo mi povedané, že to nie je možné, zmluva mi vraj príde asi o mesiac a po cca pol roku vraj sama zanikne. Prácu vraj vykonávať nemusím a nemusím sa tým ďalej nijak zaoberať. Takýto postup sa mi však nepozdáva a bojím sa zmluvných pokút za nevykonávanie práce alebo podobne. Prosím o radu, ako ďalej v tomto prípade postupovať, keďže nemám v rukách zmluvu a neviem, či v nej sú nejaké postihy uvedené. Vopred ďakujem za odpoveď.

Zobraziť odpoveď

Odpovedané dňa: 25. 3. 2017

Preberanie klientov obchodným partnerom

Mám spoluprácu zo spol. XY, ktorá nie je písomná iba slovná. Ak si klient Z vyberie nás ako partnera dodávame mu produkt a služby ( software SW a hardware HW ) Práve dodávateľom HW je spomínaná spol XY. Ktorá po čase, takmer vždy zájde za našim klientom Z a, dovtedy ohovára, lobuje a presviedča o kvalite svojho SW až si klient Z zruší spoluprácu a prejde na jeho SW. Je možné právne napadnúť spol XY, že týmto spôsobom nám vedome preberá klientov a mari naše obchody? Ďakujem za odpoveď.

Zobraziť odpoveď

Odpovedané dňa: 22. 3. 2017

Zodpovednosť zhotoviteľa pri tvorbe e-shopu

Dobrý deň, zaplatil som za tvorbu eshopu minulý rok 3000 EUR, ale firma mi odovzdala doslova nič, len chabý návrh, s ktorým nesúhlasím a za zmenu požadujú zaplatenie ďalších peňazí. Aký mám právny nárok na zaplatenú sumu, keď firma, ktorá mala vytvoriť eshop so mnou už ani nekomunikuje? Ako mám postupovať? Ďakujem.

Zobraziť odpoveď

Odpovedané dňa: 22. 3. 2017

Rozdelenie zisku po zdanení v SRO

Príjemný deň, PO SRO rozhodla na Valnom zhromaždení a rozdelení zisku po zdanení tak, že časť daruje fyzickej osobe nepodnikateľovi. Môže to urobiť priamo (zisk preúčtuje na účet nerozdeleného zisku a následne sa suma prevedie alebo vyplatí z pokladne? )? Alebo sa musí tento zisk po zdanení rozdeliť cez podiely na zisku? Ide v tomto prípade o podiely na zisku? (podiely na zisku podliehali doteraz 14% odvodu na zdravotné poistenie, od 2017 zrážkovej dani 7%) Ďakujem. 

Zobraziť odpoveď

Odpovedané dňa: 21. 3. 2017

Zriadenie živnosti v ČR po zániku živnosti v SR.

Dobrý deň môžem si založiť českú živnosť, ak mi Slovensku živnosť zrušili súdnym príkazom kvôli neuhradenej sociálnej poisťovni?

Zobraziť odpoveď

Odpovedané dňa: 18. 3. 2017

Vymáhanie vrátenia investovaného majetku

Chcel by som vedieť ako postupovať ak jedna organizácia (súkromná) žiada od druhej (štátnej) vrátenie majetku (jednalo sa o úpravy interiéru), ktorý vraj investovala do jej priestorov. O investovaní majetku nebola spísaná žiadna zmluva ani dohoda o investičnom zámere. Súkromná spoločnosť argumentuje faktúrami, ktoré vraj dokazujú jej investíciu, v agende štátnej organizácie však kópie faktúr ani iné doklady o tejto investícií neboli zaznamenané a evidované. Podľa VZN, daného mesta by mal byt pri investícií do cudzieho majetku predložený a spísaný investičný zámer a vyjadrenie zodpovednej osoby s jeho súhlasom. Takáto listina ale neexistuje. Je povinnosťou investovaný majetok vrátiť? Ďakujem za Vašu odpoveď.

Zobraziť odpoveď

Odpovedané dňa: 22. 3. 2017

Porušenie bodu v zákazke

Dobrý deň, rad by som sa informoval ohľadne legislatívy týkajúcej sa oblasti porušenia záväzkov obchodníka voči zákazníkom. Konkrétny prípad - servis ma neupovedomil o vykonanej oprave na aute. Bez môjho zvolenia vykonal finančne náročný úkon, o ktorom ma mal vopred informovať, ale neurobil tak. Viete mi prosím poskytnúť číslo zákona, nariadenia, konkrétny paragraf, ktorý sa odvoláva na takéto prípady? Ďakujem.

Zobraziť odpoveď

Odpovedané dňa: 17. 3. 2017

Nezaplatený Dlh za opravu

Chcem sa spýtať, či je možné nejako vymáhať peniaze za opravu auta mám faktúru, ktorú som zakaznikovy vystavil a mám aj technický preukaz od auta ( na aute končila STK tak som si myslel, že to príde vyplatiť, ale zistil som, že si Technickú kontrolu nejako spravil aj bez Technického Preukazu ) tak, či sa to nejako dá vymáhať Ďakujem.

Zobraziť odpoveď

Odpovedané dňa: 19. 3. 2017

Shark Computers - nevrátili mi peniaze

Objednal som cez eshop PC, ktorý som aj zaplatil. Firma Shark Computers medzičasom ukončila činnosť. Tovar mi neposlali ani po mesiaci a taktiež nevrátili platbu. Ako postupovať v tomto prípade? Ďakujem.

Zobraziť odpoveď

Odpovedané dňa: 15. 3. 2017

1 2 3 4 7 13 18 24 >