Online právna poradňa - Dedičské právo

Položiť otázku


Dedenie zo závetu na vnučku

Dobrý deň, prosím o informáciu, či prostredníctvom závetu môžem odkázať časť svojej nehnuteľnosti vnučke, aj keď dedičkou môjho majetku bude moja dcéra. Ďakujem.

Zobraziť odpoveď

Odpovedané dňa: 25. 3. 2017

Odmietnutie dedičstva za syna

Dobrý deň, chcela by som Vás veľmi pekne poprosiť o radu pri dedičskom konaní. Po smrti mojej maminy som zistila, že pasíva prevyšujú aktíva, to znamená, že zanechala dlhy a čo sa týka majetku, síce nemám znalecký posudok, ale je to nehnuteľnosť, ktorá je doslova na spadnutie a stojí na cudzom pozemku Štátne lesy), navyše z tej nehnuteľnosti vlastnila mamina iba 1/4. Keď si ma predvolala prvý krát pani notárka ohľadom dedičského konania, okamžite som jej oznámila, že sa s otcom vzdávame a odmietame dedičsto. Zostala som dosť zaskočená, nakoľko na majetok sú už 2 exekúcie uvedené aj na liste vlastníctva a sú tam aj iné dlhy ( ktoré ešte neprebehli exekúciou ), tie nezobrala do úvahy a oznámila mi, že bude kontaktovať iba exekútorov a ďalej už nebude pátrať po ostatných dlhoch. Je tento krok správny? Zároveň mi oznámila, že nakoľko odmietam dedičstvo prechádza na môjho maloletého syna, za, ktorého rozhodne poručnícky súd a ten rozhodne, či odmietne dedičstvo ( pre čo za neho rozhoduje niekto iný? ), ktoré by som nakoniec splácala ja? Alebo dorsi 18 rokov a svoj život začne pôčižkami za niekoho drhého? Myslela som si, že keď odmietnem dedičstvo písomnou formou na súde, tak to bude vyriešené. Veľmi som sa naľakala, nakoľko tie dlhy nie sú malé a sme mladá rodina, ktorá poctivo spláca svoje vlastne pôžičky, aby mala kde bývať. Moja otázka znie, či notárka postupuje správne, keď nezisťuje všetky dlhy a akú mám možnosť vyhnúť sa dedeniu dlhov, respektíve odmietnuť dedičstvo tak, aby neprešlo na môjho syna. Za radu Vám vopred veľmi pekne ďakujem. Martina.

Zobraziť odpoveď

Odpovedané dňa: 25. 3. 2017

Dodatočné prejednanie dedičstva

Dobrý deň, prosím Vás o radu, či pre obnovenie dedičstva ma musí zastupovať notár, alebo to zvládne aj občan sám. Taktiež mi prosím Vás poraďte, na ktorom súde, či v mieste kde sa majetok nachádza, alebo v mieste trvalého bydliska sa môže podať návrh na obnovenie dedičstva, zistil sa nový majetok? Môže podať žiadosť na dodatočne dedičské konanie aj splnomocnenec alebo len dedič osobné? Ďakujem veľmi pekne za odpoveď.

Zobraziť odpoveď

Odpovedané dňa: 22. 3. 2017

Vzdanie sa dedičstva v prospech druhého dediča

Chcem sa vzdať svojho podielu po pradedovi a prababke v prospech svojej netere, spoludedičky, Dedia tiež ešte dve sesternice a ešte jedna vnučka. Navzájom sa nedohodli, lebo sesternice len chcú dedičstvo a odmietajú komunikovať. Notárka chce pozemky rozdeliť pre každého zvlášť, pričom ja mám tretinu a ostatných 5 dedičiek zbytok. Splnomocnila som neter, ale notárka to nechce akceptovať, lebo sa nedosiahla dohoda medzi všetkými, tak ale stratí majetok na cene, preto sa ho chcem zrieknuť v prospech jednej netere. Notárka však postavila otázku, či odmietam, alebo neodmietam dedičstvo, s tým, že potom prebehne rozdelenie pozemkov. Ako zabezpečiť prechod môjho podielu na neter priamo na dedičnom konaní. Ako prinútiť notarku, aby to realizovala takto, lebo ja neupieram nikom jeho podiel, iba svoj chcem priamo v dedičnom konaní presunúť za to, že moja neter za mňa uhradí poplatky s tým spojené. Dedičné konanie ešte nie je realizované, kvôli pravidelnej neúčasti sesterníc.

Zobraziť odpoveď

Odpovedané dňa: 21. 3. 2017

Dedičstvo z domu

Dobrý deň, chcem sa opýtať ako sa rozdeľuje majetok po zosnulom. Lebo máme dom a ten dom bol písaný na otca, ktorý už nie je medzi živými. Momentálne v ňom býva mama, ktorá tam má prechodné bydlisko, ale nie je spolumajiteľkou domu. Čiže ak bol dom napísaný na otca a ja mám ďalšie dve sestry, chcela by som vedieť ako je to s peniazmi z domu, čiže na akú časť z domu mám nárok. Ďakujem za odpoveď.

Zobraziť odpoveď

Odpovedané dňa: 21. 3. 2017

Prechod povinnosti vyplatiť ostatných spoludedičov pri predaji

Osvedčenie po dedovi ukladá mužovi vyplatiť ostatných spoludedičov pri predaji. Nakoľko manžel zomrel pred 5 rokmi, táto povinnosť prechádza aj na jeho deti? Teraz je možnosť predaja parcele deti majú LV. Nemajú tušenie o nejakom osvedčení po dedovi.

Zobraziť odpoveď

Odpovedané dňa: 22. 3. 2017

V akej lehote sa musí ukončiť dedičské konanie?

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať ohľadom dedičského konania. V novembri 2016 nám bolo zaslané s príslušného súdu papier, kde boli vymedzené aktíva a pasíva zosnulého. Aký je ďalší postup pri tejto veci? Už sú to dva roky a dedičské konanie ešte vždy nie je ukončené. Sú nejaké lehoty na ukončenie dedičstva alebo sa to môže ťahať aj niekoľko rokov? Za Vašu odpoveď Vám ďakujem.

Zobraziť odpoveď

Odpovedané dňa: 21. 3. 2017

Vydedenie

Dobrý deň. Chcela by som sa informovať ako je to s dedičstvom. Svokra ma 85 rokov a 2 deti syn sa onu stará navštevuje ju a nosí jej jesť. A dcéra sa už 10 rokov a viac neozvala ani len telefónom. Môže ju svokra vydediť? Alebo bude mať v dedictve práva na majetok:? A jej brat, ktorý s ňou nežil vspolocnom dome, svokra obýva dom jej brat nedal žiadne peniaze na ten dom ma na nho nárok? Jej brat tam nie je minimálne 60 rokov ale je to ich majetok. Ak sa dá vydediť stačí ísť k notárovi? Alebo je potrebný právnik? Aký je postup? . Ďakujem za skorú odpoveď. Katarína.

Zobraziť odpoveď

Odpovedané dňa: 19. 3. 2017

Ako zabezpečiť, aby synovcovia nededili

Dobrý deň, chcela by som sa informovať ohľadom dedenia. Moja matka za života nechcela, aby vnuci (synovia brata, ktorý zomrel hneď po matke) dedili po nej. Preto brat synov vydedil, lenže súd zrušil vydedenie. Aké sú možnosti, aby synovcovia nededili po starej mame, lebo sa o ňu nezaujímali 10 rokov až do jej smrti? Vopred ďakujem o odpoveď.

Zobraziť odpoveď

Odpovedané dňa: 18. 3. 2017

Dedenie domu- jeden z dedičov zadlžený

Dobrý deň, chcela by som sa informovať ako by to bolo s dedením, ak by matka po svojej smrti zanechala dlh? Má dvoch synov a jeden z nich má dlhy (prípadne, že by bol zadlžený aj pri dedení). Po matke dedia dom. Môže exekútor siahnuť na dom ak jeden so synov bude mať dlhy? Čo bude s dlhom zosnulej? Môžu sa vzdať dedičstva? Alebo ako budú môcť postupovať? Veľmi pekne ďakujem za odpoveď.

Zobraziť odpoveď

Odpovedané dňa: 19. 3. 2017

1 2 3 4 13 25 36 48 >